ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering http://journals.pntu.edu.ua/znp <p>Викладення результатів досліджень із механізації будівельних робіт, проектування й експлуатації будівельних споруд, удосконалення будівельних конструкцій; розглянуті сучасні проблеми механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування</p> uk-UA jounals_pntu@gmail.com (Pichugin, S. F.) v171@pntu.edu.ua (Pichugin, S. F.) Wed, 31 Jan 2018 19:43:09 +0200 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МЕХАНІКИ ҐРУНТІВ, ГЕОТЕХНІКИ І ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ З МІЖНАРОДНИМ ТОВАРИСТВОМ ISSMGE http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/816 <p><em>Наведено інформацію про співпрацю Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування з Міжнародним товариством механіки ґрунтів та геотехніки, зокрема про результати діяльності Українського товариства і перспективи його розвитку. Розглянуто участь українських фахівців у міжнародних та регіональних конференціях; результати дев’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції &nbsp;«Механіка ґрунтів, геотехніка і фундаметобудування: проблеми інновації та імплементація Єврокодів в Україні».</em></p> P. I. Kryvosheiev, P. M. Kozeletskiy, V. M. Senatorov, M. V. Kornienko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/816 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУТЬ МЕТОДУ СУМІСНИХ ВИПРОБУВАНЬ ҐРУНТІВ НА ПЕНЕТРАЦІЮ Й ОБЕРТАЛЬНИЙ ЗРІЗ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/817 <p><em>Розкрито історію створення методу визначення характеристик міцності нескельних ґрунтів на початку 60-х років минулого століття геотехніками СРСР. Унаслідок теоретичного обґрунтування з апробацією в лабораторних та польових умовах групою фахівців було розроблено новий метод дослідження міцності<br> &nbsp;ґрунтів шляхом сумісних випробовувань на пенетрацію й обертальний зріз. <br> Описано процес усебічного дослідження методу оцінювання міцності ґрунтів у різних ґрунтових умовах Європейської частини СРСР, а саме в Карелії – на стрічкових глинах, у центрі та на півдні України – на пісках і лесованих ґрунтах, у Московській області – на важких глинистих ґрунтах тощо. Розглянуто дослідні зразки відповідної техніки, що дозволяли проводити дослідження в умовах бездоріжжя, мілководних акваторій, на дні річок та озер. Доведено, що у 1970 році обладнання і методика сумісних випробовувань на пенетрацію та обертальний зріз були використані при дослідженні поверхні Місяця апаратом Лунохід-16.</em></p> M. L. Zotsenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/817 Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0200 РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/818 <p><em>Основним документом нормативної бази стосовно проектування основ і фундаментів будівель та споруд є ДБН В.2.1-10-2009 (зі Змінами № 1 і № 2). <br> На заміну існуючого ДБН запропоновано розробити систему нормативних документів, що включає ДБН В.2.1-10:201Х «й ряд стандартів у його розвиток. У проекті наведено принципи (загальні положення) і вимоги до проектування, будівництва й реконструкції основ і фундаментів будівель та споруд усіх видів і класів наслідків (відповідальності). Акцентовано увагу на особливості розрахунків фундаментів за конструктивними особливостями й умовами взаємодії з основою, проектування фундаментів різної глибини закладання.</em></p> Yu. S. Slyusarenko, V. A. Titarenko, Yu. B. Melashenko, V. D. Shuminskiy, М. L. Zotsenko, Yu. L. Vynnykov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/818 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПАЛЬ СТАТИЧНИМИ ТА ДИНАМІЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ В АСТАНІ, КАЗАХСТАН http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/819 <p><em>Наведено результати аналізу різних випробувань збірних паль. Оцінено роботу збірних паль у надзвичайних ґрунтових умовах Астани (Казахстан) та їх взаємодію з оточуючим ґрунтом. Представлено дані статичних та динамічних випробувань паль у надзвичайно складних ґрунтових умовах. Визначено несучу здатність паль з використанням отриманих результатів. Відповідно до результатів випробувань паль (30,0 см), несуча здатність склала 911&nbsp;кН, несуча здатність рухомих паль залежно від результатів ТЗ становила 878 кН. Представлене дослідження має важливе значення для розуміння взаємодії системи паля – ґрунт з проблематичним ґрунтом.</em></p> A. Z. Zhussupbekov, Z. A. Shakhmov, G. T. Tleulenova, S. B. Akhazhanov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/819 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 МОДЕЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ПАЛЬОВИХ КУЩІВ ТА ВЕЛИКИХ МОНОПАЛЬ УДОСКОНАЛЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/822 <p><em>Доведено, що при будівництві пальових кущів та споруд, що оперті на великі монопалі, використовують палі, запроектовані на великі бокові та вдавлюючі навантаження. Презентовано аналіз модельних випробувань у лабораторних умовах нової ефективної та економічної конструкції пальового куща. Для збільшення енергоабсорбційної здатності швартовно-відбійних палів розроблено та досліджено нову конструкцію комбінованої трубчастої монопалі, яка містить внутрішню гнучку палю й амортизатор, розміщений у зоні голови палі. Це рішення було перевірено лабораторними експериментами на моделі малого масштабу. Отриманими результатами підтверджено його ефективність та практичність.</em></p> M. P. Doubrovsky, I. Yu. Dobrov, A. V. Gerashchenko, O. M. Dubrovska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/822 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ОСНОВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/823 <p><em>Досліджено питання впровадження в практику будівництва буроін’єкційної технології для влаштування паль і посилення основ фундаментів мілкого закладення. Наведено опис будівлі, що реконструюється, аналіз рельєфу й інженерно-геологічних умов площі забудови. Розкрито проектні рішення з реконструкції існуючої будівлі для виробничих потреб, описано основні технологічні процеси. Розглянуто розрахункові схеми будівлі, результати об’ємного просторового розрахунку каркаса, наведено обґрунтування необхідності посилення основи плитних фундаментів, проектні рішення щодо вбудування нових надземних будівельних конструкцій. Обґрунтовано влаштування пальових фундаментів для вбудованої ліфтової шахти, дано опис технічних рішень з улаштування паль, наведено результати спостережень за осіданням пальово-плитного фундаменту, що завантажений</em> <em>стінами і перекриттям</em> <em>шахти та ліфтового обладнання. Наведено проектні технічні рішення з підсилення основ існуючих плитних фундаментів буроін’єкційною технологією, технологією посилення, а також результати контрольного зондування.</em></p> S. V. Ihnatov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/823 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИСТЕМИ «ОСНОВА – ПАЛЬОВИЙ ФУНДАМЕНТ – СПОРУДА» З УРАХУВАННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАБУХАЮЧИХ ГРУНТІВ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/824 <p><em>This work</em> <em>analyzes factors affecting swelling soils and presents a calculation algorithm of structure on swelling soils base for the plane problem.</em><em> In this work an analysis of the factors influencing the swelling of soils is made, the algorithm for calculating the structure with the base with swellable soils for a plane problem is given. At the same time, the swelling process is considered as an additional influence, close in nature to temperature, and the swelling soil is considered a material having orthotropic properties. The value of the relative swelling depends on the level of the stress state, while the value of the main stresses is compared with the magnitude of the pressure of swelling. Therefore, to determine the deformation characteristics of the swelling soil, several variants of the stressed state of the soil have to be considered. The effectiveness of the obtained solution has been verified according to the example for pile foundations.</em></p> I. V. Khrapatova, O. V. Krotov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/824 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 МЕТОДИКА ЙМОВІРНІСНОЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ГРАНИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ СИСТЕМИ «БУДІВЛЯ – ОСНОВА» http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/825 <p>Запропоновано методику та розроблено алгоритм вирішення задачі з визначення ймовірності (ризику) перевищення граничних деформацій системи «будівля – основа» в рамках параметричної теорії надійності. У процесі розрахунків застосовано метод статистичних випробувань (Монте-Карло). Розроблено комп’ютерну програму з використанням потужного комплексу Mathcad, вона реалізує запропоновану методику розрахунків. Виконано розрахунки існуючої системи «будівля – основа» з визначення ймовірності (ризику) перевищення граничних деформацій цієї системи. З’ясовано, що аналіз імовірнісного розрахунку вказує на необхідність удосконалення існуючих підходів до визначення ймовірності перевищення граничного значення деформацій, тому що нові методики дозволять підвищити надійність рішення геотехнічних задач.</p> O. V. Kichaeva ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/825 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДИНКУ ІГУМЕНА В ЧЕРНІГОВІ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/826 <p><em>Наведено результати дослідження споруди ХVІІ ст. – будинку ігумена в Чернігові, пам’ятки архітектури місцевого значення. Приділено увагу історичним даним про заснування монастиря та зведення споруди, що</em> <em>будувалася як трапезна церква Петра і Павла</em><em>. Виявлено, що за час існування призначення будівлі змінювалося неодноразово. Проаналізовано конструктивні особливості залишків каркаса будівлі з розробленням практичних рекомендацій щодо її відновлення. Виконано креслення підземелля, що доступні для огляду при виконанні робіт з детального обстеження. Виявлено місця підсилення й улаштування цегляних стін більш пізнього часу. Виконано дослідження цегли, що виявлена в конструкціях будівлі. Окрему увагу приділено надійності та стійкості підземної частини.</em></p> М. V. Kornienko, М. М. Korzachenko, М. G. Bolotov, О. М. Horb ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/826 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ФІЛЬТРАЦІЯ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ У ҐРУНТОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/827 <p><em>Експериментально досліджено, обґрунтовано та встановлено закономірності впливу концентрації сольових розчинів та їх температури на фільтраційні характеристики ґрунту. Виявлено суттєву відмінність між коефіцієнтом фільтрації сольових розчинів з урахуванням їх температури та фільтрацією чистої води. Установлено, що при концентрації сольових розчинів від 0 до 40…80&nbsp;г/л коефіцієнт фільтрації різко зростає. З’ясовано, що при подальшому збільшенні концентрації сольових розчинів спостерігається так зване явище осолонцювання ґрунтів, що призводить до різкого зменшення їх водопроникності, а відповідно і коефіцієнта фільтрації. Таку закономірність можна пояснити на основі фізико-хімічних процесів, які відбуваються між мінеральними частинками (твердою фазою) і сольовими розчинами (рідкою фазою) як дисперсної системи. Будь-яка дисперсна система намагається зменшити свою поверхневу енергію. Виявлено, що у системі «мінеральні частинки + розчин» може відбуватися її зменшення як за рахунок зниження величини сумарної поверхні, так і зменшення поверхневого натягу рідини. </em></p> M. T. Kuzlo, P. M. Martyniuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/827 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ ХІМІЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/828 <p><em>Обґрунтовано можливість прогнозування поведінки системи «основа – фундамент – споруда» при проектуванні чи реконструкції будівель і споруд на ґрунтах, що набухають. Визначено, що найбільш дієвим способом стабілізації поведінки ґрунтів основ, забруднених промисловими стоками, є ін’єкційні методи із закріплення. Основне завдання хімічного закріплення ґрунтів полягало в посиленні зв’язків між частинками ґрунту за допомогою хімічних реагентів. </em></p> <p><em>У результаті досліджень були визначено розрахункові параметри закріплення основ фундаментів, складених ґрунтами, забрудненими пероцтовою кислотою. Залежно від концентрації пероцтової кислоти, яка знаходиться в ґрунті, та щільності застосовуваного розчину силікату натрію визначено граничні величини об’ємних співвідношень вихідних компонентів, що дозволяють здійснити якісне і надійне закріплення ґрунтів основ.</em></p> G. M. Levenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/828 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ СТИСЛИВОЇ ТОВЩІ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ РОЗРАХУНКУ ОСІДАНЬ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАМИ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/829 <p><em>Наведено порівняння величин стисливої товщі й величин осідань за даними статичного зондування згідно з чинними нормативними документами Республіки Білорусь і EUROCODE 7 «Geotechnical design» (part 1, 2). Розглянуто відповідно <br> до європейських норм два методи розрахунку осідань фундаменту для граничного стану SLS і два методи розрахунку осідань за національними нормами. <br> Визначено співвідношення величини стисливої товщі й величини осідань при <br> різних методах розрахунку за європейськими і національними нормами. Установлено співвідношення величини стисливої товщі та величини осідань <br> для різних типів фундаментів за європейськими і національними нормами.</em></p> N. G. Lobacheva ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/829 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 РОЗРОБЛЕННЯ АКТУАЛЬНОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСНОГО ЕКРАНА НАД ДІЮЧИМИ ЛІНІЯМИ МЕТРОПОЛІТЕНА http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/830 <p><em>Подано результати розроблення розрахункової моделі захисного екрана над діючими тунелями метрополітену, які потрапляють у зону впливу будівництва транспортної розв'язки в м. Мінськ. Виконано аналіз проблеми моделювання системи «споруда&nbsp;–&nbsp;ґрунтовий масив». Запропоновано підхід до розроблення коректної розрахункової моделі споруд, що зводяться в складних інженерно-геологічних умовах. Наведено основні результати застосування сучасних методів розрахунку системи «споруда&nbsp;–&nbsp;ґрунтовий масив».. Проведено аналіз напружено-деформованого стану конструкцій тунелів на всіх етапах будівництва транспортної розв'язки. <br> Виконано співставлення результатів розрахунку з даними, що отримані при випробуванні захисного екрану в натурних умовах. Відмічено особливу практичну цінність застосування таких методів розрахунку на стадіях проектування та будівництва транспортних споруд.</em></p> V. G. Pastushkov, A. A. Dalidovskaya ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/830 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДЕРЕВ’ЯНИХ ВИВІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДЗЕМНИХ НАДБУДОВ ПРИ МОНІТОРИНГУ ПРАЦЮЮЧОЇ ГІЛКИ МЕТРО У МІНСЬКУ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/831 <p><em>Наведено методи розрахунку елементів із деревини, в тому числі вплив дії навантаження та вологості на міцність деревини відповідно до нормативних документів. Проаналізовано вологість та температурні умови підземних споруд, дефекти та пошкодження, поверхневі деталі підземної надбудови з деревини з метою їх нормальної роботи. Запропоновано альтернативний спосіб підвищення витривалості елементів деревини підземної надбудови згідно зі згаданими причинами зменшення їх довговічності.</em></p> V. G. Pastushkov, V. V. Kastsiukovich ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/831 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ДЛЯ КОНТРОЛЮ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ СТАНЦІЇ МЕТРО, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/832 <p><em>Проаналізовано сучасні технології будівництва підземного метрополітену, які дозволяють реконструювати експлуатовані станції без припинення руху поїздів та перебоїв метро. Досліджено досить складну проблему порушення напружено-деформованого стану основних несучих конструкцій та основ фундаментів станції та появи перенапружень надбудови над колією, яка необхідна для безпечної експлуатації метрополітену при влаштуванні транзитних тунелів. Наведено результати підготовчого етапу моніторингу стану основних несучих конструкцій станції метро м. Мінська, а також результати просторових розрахунків на основі конструктивних даних з урахуванням етапу роботи з будівництва перехідного тунелю з першої до третьої гілок.</em></p> G. P. Pastushkov, M. A. Kisel ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/832 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКУ ТА МОНІТОРИНГУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ РОЗВ’ЯЗОКУ МІНСЬКУ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/833 <p><em>Подано результати робіт з наукового супроводження та моніторингу будівництва транспортної розв'язки на перетині пр. Незалежності з вул. Філімонова над перегінними тунелями та іншими спорудами Мінського метрополітену. <br> Для забезпечення цілодобового (в три зміни) виконання будівельно-монтажних робіт при будівництві транспортної розв’язки використано ряд інноваційних технологій як для проектування, так і для безпосереднього виконання робіт. Моніторінг будівництва передбачав безперервний контроль деформацій і напружень конструкцій перегінних тунелів метрополітену в режимі онлайн і передачу даних всім зацікавленим організаціям. Розроблено розрахункову модель перегінних тунелів, що включає в себе конструкцію оздоблення та її навколишній ґрунтовий масив. Запропоновано теорію розрахунку підземних споруд на основі деформаційної моделі з застосуванням діаграм деформування матеріалів будівельних конструкцій і геомеханічних моделей складових ґрунтовий масив.</em></p> G. P. Pastushkov, V. G. Pastushkov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/833 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФУНДАМЕНТІВ ПРИ ЗМІНІ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ПАЛЬ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/834 <p><em>Досліджено роботу фундаментів висотних будинків при різному розташуванні паль: раціонально та за регулярною сіткою. Наведено порівняльний аналіз результатів. Виділено характерні зони у фундаменті: це центральні, бічні й кутові. Виявлено перерозподіл зусиль між палями і ростверком. Розглянуто взаємодію паль різної довжини й ростверків у фундаментах висотних будівель. Дослідження проведено за допомогою числового моделювання системи «основа – фундаменти – надземні конструкції». Розроблено скінченно - елементну модель комплексу висотних будинків та багатошарового ґрунтового масиву. Показано вибір параметрів ґрунтів для моделі деформування ґрунтового середовища на основі їх ідентифікації. Порівняно результати розрахунків з даними натурних спостережень за поведінкою несучих конструкцій. Виявлено особливості деформування основи комплексу висотних будинків.</em></p> V. L. Pidlutskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/834 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИЧИН МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ ГРУНТУ, ОДЕРЖАНОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/835 <p><em>Модуль деформації ґрунту значною мірою залежить від методу його отримання. Існують різні методи визначення Е. При компресійному стискуванні ґрунту використовується кільце невеликого розміру. Це обумовлює ряд факторів, що впливають на результати тесту. Наведено модуль деформації ґрунту, отриманий польовим і лабораторним методами, і порівняння їх величин. Довгий час вважалося, що одометричний модуль деформації пісків практично не відрізняється від штампового, а тому не наводяться перехідні коефіцієнти для цього ґрунту. Однак експериментально встановлено, що результати одометричних випробувань пісків потребують коригування.</em></p> S. V. Poklonskyi, M. V. Korniyenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/835 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ГЕОМЕХАНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/836 <p><em>Розглянуто проблеми, що виникають у залізорудній гірничодобувній промисловості України у зв’язку з досягненням підприємствами з видобутку залізних руд великих глибин здійснення добувних робіт. Описано основні причини виникнення небезпечних ситуацій, обумовлених геомеханічними факторами, які діють на великих глибинах; динамічні форми прояву надвисокого гірського тиску на таких глибинах; види зовнішніх геомеханічних факторів, що впливають на стан і поведінку несучих елементів гірничотехнологічних об’єктів, які зводяться у надрах для забезпечення можливості виконання гірничих робіт. Надано рекомендації щодо створення спеціалізованої системи геомеханічного забезпечення гірничодобувних підприємств, заснованої на принципах ризик-менеджменту у сфері безпеки праці. Наведено основні задачі з геомеханіки, які повинна розв’язувати така система.</em></p> S. O. Popov, R. A. Timchenko, O. O. Yerina ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/836 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ВПЛИВ ВІДСТАНІ МІЖ ПІДПІРНОЮ СТІНОЮ ТА ІСНУЮЧОЮ ЗАБУДОВОЮ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СИСТЕМИ «УТРИМУЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ – ҐРУНТОВИЙ МАСИВ» http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/837 <p><em>Наведено результати дослідження роботи інженерних захисних конструкцій на щільно забудованій території зі складними інженерно-геологічними умовами. Виконано моделювання геотехнічної задачі захисту глибокого котловану за допомогою триярусної підпірної стіни. Розв’язано задачу взаємовпливу існуючої забудови та глибокого котловану при зміні відстані між ними. Подано графіки залежності переміщень окремих ярусів підпірних стін від відстані до існуючого будинку. <br> Задачу розв’язано методом скінченних елементів із використанням нелінійної моделі суцільного ґрунтового середовища. Виявлено характер утворення зон потенційної поверхні ковзання схилу. Показано залежність згинальних моментів підпірних стін від відстані до існуючого будинку. Обґрунтовано безпечне розташування існуючого будинку до&nbsp; глибокого котловану.</em></p> V. V. Ruchkivskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/837 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ҐРУНТУ ТА ФУНДАМЕНТУ НА БУДІВЛЮ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛОЦЬКУ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/840 <p><em>Розглянуто проблеми збереження пам’ятки архітектури XII ст. </em>–<em> Спасо-Преображенської церкви Спасо-Єфросиніївського жіночого православного монастиря в Полоцьку. Наведено коротку довідку про технічний стан і конструктивні особливості об’єкта, результати досліджень різних параметрів, які дозволяють оцінити технічний стан несучих конструкцій будівлі. Розглянуто питання впровадження та організації комплексу геодезичного, візуального, інструментального й електронного дистанційного моніторингу несучих конструкцій. Охоплено питання впрвадження інноваційних технологій у цій сфері досліджень, таких як наземне тривимірне лазерне сканування. Зроблено висновок про стан основ церкви та наведено рекомендації щодо укріплення.</em></p> K. K. Shykuts, A. A. Botyanovskiy, V. G. Pastushkov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/840 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ОСІДАННЯ ОДИНОЧНИХ ПАЛЬ ВІД ДІЇ ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ ТЕРТЯ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/839 <p><strong><em>На сьогоднішній день широкого розвитку отримало застосування пальово-плитних</em></strong><em> <strong>фундаментів, де враховується включення в роботу ґрунту під його плитною частиною. Нами було запропоновано нову конструкцію плитно-пальового фундаменту та інженерну методику визначення основних параметрів такого фундаменту, <br> де одним з параметрів є осідання паль від дії довантажу вальних сил тертя P<sub>n</sub>.<br> &nbsp;Як відомо, польові випробування паль на вдавлюючі навантаження є найбільш надійним способом визначення їх фактичної несучої здатності. Нами було проведено натурні випробування багатосекційної палі з прикладенням навантаження на глибині на основі чого проведено порівняльний аналіз осiдань одиночних паль від дiї довантажувальних сил тертя, отриманих за допомогою адаптованих існуючих методик та експериментальних даних.</strong></em></p> O. V. Samorodov, D. L. Muliar, S. V. Tabachnikov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/839 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИСОТ ЯРУСІВ ПІДПІРНИХ СТІН, ЙОГО ВПЛИВ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СИСТЕМИ «УТРИМУЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ – ҐРУНТОВИЙ МАСИВ» http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/841 <p><em>Досліджено роботу багатоярусних підпірних стін у супіщаних ґрунтах. <br> Числовий експеримент проведено для виявлення найбільш раціонального вибору <br> висот ярусів при сталому загальному перепаді ґрунту. Розглянуто триярусну підпірну стінку, розв’язано ряд задач, де змінними є позначки окремих ярусів. <br> Показано залежність зміни значень переміщень і внутрішніх зусиль від перерозподілу рівнів розробки ґрунту. Значення зафіксовано у характерних точках конструктивних елементів окремих ярусів підпірних стін. За отриманими результатами побудовано поверхні. За графіками проаналізовано залежності висот ярусів і згинальних моментів у цих ярусах. Визначено рішення, що призводять до збільшення переміщень у тому чи іншому рівні підпірних стін. Отримано закономірності між геометричними параметрами підпірної стіни і напружено-деформованим станом системи «утримуючі конструкції – ґрунтовий масив».</em></p> L. O. Skochko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/841 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА МЕТРОПОЛІТЕНІВ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/842 <p><em>Розглянуто науково-технічні та практичні проблеми, пов’язані з будівництвом метрополітенів, серед них: складність інженерно-геологічних умов, необхідність проходки тунелів в умовах існуючої міської забудови, виникнення несприятливих процесів при будівництві й експлуатації. Виявлено ряд резонансних факторів, що вимагають прийняття спеціальних рішень під час будівництва III лінії метро в місті Харкові: великий радіус впливу водозниження, що загрожує осіданням поверхні та пошкодженням будівельних конструкцій на ділянці відкритої проходки; баражний вплив на потік підземних вод на ділянці закритої проходки; загроза кільком будівлям, розташованим над тунелями; загроза вивалів слабких ґрунтів у забою тунелю; вібраційний вплив на ґрунти, будівлі й споруди. Обговорено оцінку сейсмічного впливу на об’єкти Харківського метрополітену.</em></p> G. G. Strizhelchik, V. Yu. Iegupov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/842 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 РАЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/843 <p><em>Існуючою методикою, яка наведена в довіднику проектувальника, передбачено проектування пальового фундаменту за допомогою номограми залежно від ексцентриситету дії згинального моменту та необхідної кількості паль при дії лише вертикального навантаження. З’ясовано, що вона досить громіздка, незручна і має ряд недоліків, а саме: не вказує на будь-який альтернативний варіант і не забезпечує одну з основних вимог щодо того, що запроектований варіант повинен бути найбільш економічним. Розроблено зручну та зрозумілу методику розрахунку й конструювання пальового поля та ростверків залежно від дії розрахункових зусиль на фундамент з використанням таблиці або графіка, які є зручними при проектуванні. Виконаними числовими дослідженнями й установленими оптимальними параметрами розмірів ростверків та кількості паль у кущі показано, що застосування запропонованої методики дозволяє запроектувати пальовий фундамент з оптимальними параметрами під окремо стоячу колону при дії значного згинального моменту з мінімальними витратами матеріалу з одночасним забезпеченням його несучої здатності.</em></p> V. V. Suprunyuk, M. A. Fursovych ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/843 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ БАГАТОХВИЛЬОВОГО СКЛАДЧАСТОГО ФУНДАМЕНТУ ПІД ОПОРИ ЛЕП http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/844 <p><em>Наведено досвід використання фундаментів-оболонок різного типу. <br> Розглянуто особливості проектування фундаментів для опор ліній електропередач у складних інженерно-геологічних умовах. Установлено, що при нерівномірних деформаціях основи та використанні багатохвильових складчастих фундаментів на слабких або водонасичених ґрунтах важливим є рівномірне перерозподілення навантаження від фундаментної конструкції на ґрунт основи. Запропоновано альтернативне конструктивне рішення багатохвильового складчастого фундаменту під опори ЛЕП із використанням шарнірної системи закріплення складок з опорними балками. З’ясовано, що вдосконалену конструкцію багатохвильового складчастого фундаменту під опори ЛЕП можна використовувати</em> <em>на водонасичених, болотистих, слабких ґрунтах та при нерівномірних деформаціях основи.</em></p> R. A. Timchenko, D. A. Krishko, I. V. Khoruzhenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/844 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ТУНЕЛЮ ПІД ДІЮЧОЮ ТРАНСПОРТНОЮ МАГІСТРАЛЛЮ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/845 <p><em>Розглянуто міські підземні споруди (транспортні тунелі дрібного закладення), які споруджують звичайно в умовах забудованої міської території при інтенсивному вуличному русі. З’ясовано, що монолітні оброблення виконуються в більшості випадків з бетону, залізобетону, природних і штучних каменів. Наведено типи оброблень автодорожніх тунелів. Надано геометричні розміри та характеристики використаних матеріалів при споруді тунелів. Установлено, що існуючі методи спорудження тунелів не</em> <em>дозволяють розв’язати завдання в стиснутих умовах і при інтенсивному транспортному русі. Запропоновано нове конструктивне рішення поперечного тунелю</em> <em>під діючою транспортною магістраллю. З’ясовано, що запропонована конструкція поперечного тунелю може бути виконана в стиснутих міських умовах із застосуванням сучасного технологічного устаткування, а запропонований спосіб прокладання тунелю задовольняє вимоги міцності, надійності, довговічності.</em></p> R. A. Timchenko, D. A. Krishko, S. О. Macyshin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/845 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПІРНИХ СТІН СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/846 <p><em>Висвітлено питання широкого застосування підпірних стін у будівництві. Встановлено, що існуючі конструкції підпірних стін не розраховано на додаткові зусилля від горизонтального зрушення ґрунту, що призводить до руйнування конструкції. Доведено необхідність розробки нових конструктивних рішень підпірних стін. Розроблено методику проведення експериментальних досліджень контактної взаємодії підпірних стін і деформованої основи. Проведено експерименти на маломасштабних моделях у спеціально сконструйованому лотку. При моделюванні застосовано метод розширеної подібності, в якому витримуються геометричні, механічні та силові аналоги з реальним об’єктом. Як ґрунт основи в моделях використано суглинок порушеної структури. Моделі підпірних стін виготовлено за цифровою 3D-моделлю. Доведено, що ця методика дозволяє проводити модельні експерименти в рівних умовах, що забезпечить отримання достовірних результатів.</em></p> R. A. Timchenko, D. A. Krishko, V. O. Savenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/846 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ЗАКОНОМІРНОСТІ ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ В ТОВЩІ ГЛИНИСТИХ ҐРУНТІВ ДОРОЖНІХ НАСИПІВ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/847 <p><em>Удосконалено оптимальні критерії ущільнення глинистих ґрунтів дорожнього насипу, за якими забезпечується їх тривала міцність. Розроблено та реалізовано методику фізичного експерименту зі встановлення закономірностей міграції води в товщі земляного полотна, фактори котрого: вид глинистого ґрунту (його число пластичності); вологість, при якій його ущільнювали; щільність скелету ґрунту в насипу; висота насипу; час «відпочинку» після зведення і до початку експлуатації земляного полотна. Шляхом лабораторних і польових дослідів установлено закономірності міграції води в товщі ущільнених ґрунтів земляного полотна.</em></p> Yu. L. Vynnykov, T. V. Lvovska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/847 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ТРИВАЛІ ОСІДАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ НА ОСНОВІ, АРМОВАНІЙ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/850 <p><em>Наведено методику та результати багаторічних геодезичних спостережень за осіданнями дев’яти-десятиповерхового будинку зі стрічковими монолітними фундаментами на піщаній і заторфованій основі, посиленій ґрунтоцементними елементами, в процесі його зведення та експлуатації. Обґрунтовано коректність використання пружно-пластичної моделі з критерієм міцності Мора-Кулона та плоскої задачі методу скінченних елементів для оцінювання деформованого стану системи «стрічковий фундамент – армований шар ґрунту – природна основа».</em></p> Yu. L. Vynnykov, I. V. Miroshnychenko, О. М. Landar, V. М. Zotsenko, P. M. Omelchenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/850 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ДЕФОРМАЦІЙНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОПЕРЕЧНО НАВАНТАЖЕНИХ ПАЛЬ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/851 <p><em>Розв’язання задач деформаційним способом дозволяє описувати напружено-деформований стан фундаментних конструкцій за допомогою залежності, яка пов’язує осідання фундаментів з параметрами жорсткості в системі «основа – пальовий фундамент» при різних коефіцієнтах жорсткості основи по довжині або глибині фундаментів. Запропонований спосіб дозволяє вдосконалити розрахунки напружено-деформованого стану поперечно навантажених паль, що дає змогу значно підвищити експлуатаційні якості будівель і споруд. Описано деформації фундаментної конструкції&nbsp; наближеною залежністю, що включає в себе осідання кінців фундаменту та параметр жорсткості системи «основа – фундамент». Розрахунок охоплює різноманітні (лінійні й нелінійні) закономірності розподілу коефіцієнта жорсткості основи по довжині конструкції та розподільні властивості ґрунтової основи.</em></p> S. V. Yesakova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/851 Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 +0200 ФУНДАМЕНТИ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ У ЗОНІ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/852 <p><em>Систематизовано проблемні питання влаштування пальово-плитних фундаментів висотного житлового комплексу в зоні підземних виробок: підземні виробки із загальною площею підробітки 25%; вістря паль спираються у тріщинуваті вапняки, які під вагою будівлі можуть продавитися. Наведено досвід моделювання методом скінченних елементів роботи пальово-плитного фундаменту трихсекційного житлового будинку в зоні підземних виробок і результати геодезичного моніторингу будівництва комплексу.</em></p> М. L. Zotsenko, Yu. L. Vynnykov, М. O. Kharchenko, L. G. Nalyvaiko, V. M. Mitinskiy, A. Aniskin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/852 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ЗАСТОСУВАННЯ ЕКО-СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИНЦИПАХ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/853 <p><em>Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – пошуку організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва на прикладі інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя в Україні. Основними причинами недосконалості діяльності в галузі захисту прибережних територій є: недостатнє врахування закономірностей природних процесів у прибережній смузі моря, водосховищ та річок при формуванні складу проектних рішень; некомплексність ведення робіт та незавершеність формування берегозахисних та берегорегулюючих споруд у локальні комплекси, що повністю охоплюють берегові природні системи, в яких існує високий рівень взаємозв'язків природних процесів, що не забезпечувало їх проектну ефективність. Обгрунтовано, що метою з підвищення надійності роботи екосистем інженерного захисту берегів найбільш&nbsp; раціональною утрумуючою конструкцією являються габіони.</em></p> D. O. Chernyshev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/853 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ЗРАЗКА ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/854 <p><em>Наведено головні особливості методики експериментального дослідження ефективності конструктивного рішення нових просторових систем. Сформульовано методику дослідження деформативності великогабаритного зразка просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції, яка складається з просторових сталезалізобетонних модулів та гнучкого нижнього пояса. Розроблено методику дослідження напружено-деформованого стану великогабаритного експериментального зразка просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції шляхом випробування його на дію рівномірного навантаження, прикладеного у вузлах з’єднання, а також методику визначення прогинів у вузлах дослідної просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції. Для дослідження напруженого стану просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції застосовано тензометричний і фотограмметричний методи. Наведено схеми розміщення обладнання та пристосувань для вимірювання деформацій і переміщень.</em></p> L. I. Storozhenko, G. M. Hasii ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/854 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ РЕЗЕРВУВАННЯ КОРОЗІЙНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/855 <p><em>В статті розглянуто питання обґрунтування показників якості й надійності систем протикорозійного захисту з урахуванням вимог резервування міцності кон­струкцій. Здійснено систематизоване описування нормативних (базових, характерис­тичних) впливів і репрезентативних значень корозійної агресивності. Для проектування захисту від корозії встановлені класифікаційні ознаки сталевих конструкцій та їх захисних покриттів за категорією відповідальності. Обґрунтовані&nbsp; проектні показники довговічності сталевих конструкцій. Розроблена методика включає розрахунково-експе­риментальну оцінку коефіцієнтів надійності та готовності. Сформована&nbsp; логістична система резервування живучості конструкцій за ознаками корозійної захищеності. Запропоновано метод розрахунку компенсаційних корозійних втрат при порівнянні конкурентних переваг систем протикорозійного захисту. Встановлено індекс рівня корозійної захищеності для управління технологічною небезпекою на основі зниження ризиків.</em></p> I. V. Kuschenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/855 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЛЕГКОБЕТОННОЇ КОМБІНОВАНОЇ ПЛИТИ З ГНУЧКИМ АРМУВАННЯМ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/856 <p><em>Розглянуто легкобетонну (полістиролбетонну) комбіновану плиту з профільованим настилом, у якій як підсилення використовувалося гнучке армування (ПМА-2). Виявлено з попередніх експериментальних досліджень, що така плита має збільшену у 2,4 раза несучу здатність порівняно з аналогічною плитою без додаткових засобів анкерування. Застосовано метод скінченних елементів (МСЕ) для детального вивчення роботи плити ПМА-2 та її компонентів. Досліджено роботу профнастилу, контакту матеріалів, їх розшарування, а також роботу арматури та її вплив на параметри напружено-деформованого стану полістиролбетону і профнастилу з проведених розрахунків легкобетонної комбінованої плити. Підтверджено точність та адекватність побудованої моделі для плити ПМА-2 порівняннями розрахунків за МСЕ з експериментальними даними.</em></p> O. P. Voskobiinyk, O. V. Cherednikova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/856 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300 ЗАСТОСУВАННЯ ТАМПОНАЖНИХ ГІДРОФОБНИХ РОЗЧИНІВ «RAN-M» ГРУПИ «RAMSINKS-2М» ДЛЯ УНИКНЕННЯ ФЛЮЇДОПРОЯВІВ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/857 <p><em>Лабораторними дослідженнями тампонажного розчину і цементного каменю встановлено, що тампонажний гідрофобний розчин «RAN-M» складається з добавки НТФк до тампонажного цементу ПЦТ-1-100 і «Ramsinks-2М». У лабораторних умовах підтверджено технічні параметри новітніх гідрофобних тампонажних розчинів (рухливість, густина, водовідділення, прокачуваність тощо) згідно зі стандартними вимогами на відповідних приладах.Виконано таку роботу, як здійснення підбору рецептур тампонажних розчинів з диференційованим темпом набору міцності для різних температурних інтегралів.</em></p> O. I. Nalyvaiko, O. L. Melnikov, L. G. Nalyvaiko, R. V. Petrash, V. N. Khivrenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/857 Sun, 28 Jan 2018 00:00:00 +0200 ПРИГОТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШАРУВАТИХ ОКСИДНИХ РЗЕ-ВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/858 <p><em>Метою проведення цієї роботи було дослідження кооперативних процесів взаємодії між структурними компонентами у ході формування шаруватих катіоновпорядкованих перовскітоподібних оксидних фаз рідкісноземельних і перехідних елементів у підготовчих стадіях з використанням нітратів елементів різної електронної структури і тепловою активацією. Встановлено стадійність таких перетворень і закономірності фазоутворення, з’ясовано фактори впливу та їх визначальність, вивчено низку фізико-хімічних властивостей утворюваних проміжних фаз – координаційних нітратів лантаноїдів.</em></p> O. G. Dryuchko, D. O. Storozhenko, N. V. Bunjakìna, I. O. Ivanytska, V. O. Khanyukov, К. O. Kytayhora ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/858 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300