УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ КОЛІЙНОСТІ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ

  • В. С. Чаповський Національний транспортний університет

Анотація

Визначено, що для ретельного аналізу та прийняття правильного рішення щодо
призначення заходів з усунення причин колієутворення необхідне детальне оцінювання
колійності, яке полягає в дослідженні поперечної конфігурації колії. З’ясовано, що відомі
вітчизняні та закордонні методики оцінювання колійності частково розкривають
питання колієутворення, при цьому процес визначення параметрів колії є трудомістким
і малоінформативним. Розглянуто процес створення спеціалістами лабораторії
автомобільних доріг і аеродромів Національного транспортного університету діючої
моделі приладу для оцінювання колійності з використанням лазерного датчика.
Встановлено, що розроблений прилад дає можливість визначати не лише максимальну
глибину колії, а й отримувати дані для детального аналізу її поперечної конфігурації.
При цьому прив’язка поперечного профілю до репера дозволяє отримувати не тільки
фактичні дані про колійність у момент вимірювання, а й спостерігати за динамікою
поперечного профілю в процесі експлуатації автомобільних доріг.
Ключові слова: дорожнє покриття, колійність, глибина колії, транспортно-
експлуатаційні показники дорожнього покриття.

Посилання

1. ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. − К. : Держстандарт України, 1997. − 23 с.

2. ВСН 6-90. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. − М. : Стройиздат, 1990. − 21 с.

3. ОДН 218.0.006-2002 (взамен ВСН 6-90). Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. − М., 2002. − 78 с.

4. Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 1. Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи. −
М., 2002. – 23 с.

5. Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 2. Методические рекомендации по расчету и прогнозированию колее¬образования на нежестких дорожных одеждах. − М., 2002. – 29 с.

6. Рекомендации
по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 3. Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах. − М., 2002. – 33 с.

7. СТБ 1291-2001. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. − Минск, 2001.

8. Р В.2.7-218-02071168-784:2011. Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії. – К. : Укравтодор, 2011. − 22 с.

9. Mallela R. Harmonizing Automated Rut Depth Measurement / R. Mallela, H. Wang, Wellington // Land Transport New Zealand Research Report 277. − Wellington, 2006. − 58 p.

10. Field Evaluation of Automated Rutting Measuring Equipment. Technical Report No. FHWA/TX-12/0-6663-1 / P. A. Serigos, J. A. Prozzi, B. H. Nam, M. R. Murphy // Texas Department of Transportation. − Austin, 2012. − 170 p.

11. The ROMDAS Transverse Profile Beam (TPB) Reference Profiler [Electronic resource]. −
Access mode: http://www.romdas.com/hard/specs/sp-tpb.pdf.

12. Методичні рекомендації щодо класифікації колій на дорожніх покриттях і способів їх ліквідації / Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор). − К. : Укравтодор, 2002. – 17 с.

13. ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт. / Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор). − К. : Укравтодор, 2011 – 21 с.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Чаповський В.С. Удосконалення методів та засобів оцінювання колійності дорожніх покриттів / В.С. Чаповський // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 290-300. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/97 (дата звернення: 22.10.2018).