РОЗРАХУНОК АРМУВАННЯ НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЙ

  • К. В. Краюшкіна Національний авіаційний університет
  • T. Ю. Химерик Національний авіаційний університет
  • О. В. Скрипченко Національний авіаційний університет

Анотація

Відомо, що багатократний циклічний вплив осьових зусиль від транспортного
потоку, який рухається по автомобільній дорозі, збільшує навантаження на всю
конструкцію дорожнього одягу. Досліджено, що надалі це призводить до таких
розповсюджених явищ, як колійність, розтріскування від утомленості, а також
пластичні деформації шару зносу. Виявлено, що заміна шару зносу тільки тимчасово
поліпшує ситуацію, оскільки деформації, які з’являються в основі дорожнього одягу,
швидко поширюються й на новий шар, викликаючи передчасний знос. Установлено, що
армування асфальтобетонного дорожнього покриття дозволяє збільшити строк
служби покриттів автомобільних доріг втричі за рахунок скорочення термічного
розтріскування і розтріскування від утомленості, відображених тріщин та осідання.
Витрати на ремонтні заходи й експлуатаційне утримання в армованого покриття
нижчі, ніж у неармованого, завдяки збільшенню строку експлуатації та розширенню
інтервалів між відновлювальними роботами.
Ключові слова: армування, базальтові волокна, фібра.

Посилання

1. ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. – К. : Мінрегіонбуд України,
ДП Укрархбудінформ, 2007. – 142 с.
2. Надежко А. А. Об усовершенствованных типах покрытий дорог высоких категорий /
А. А. Надежко // Автомобильные дороги. − 1989. − № 11. − С. 24 − 25.
3. Адоряни К. Н. Разработка методов оптимизации и технологии приготовления обновленных
асфальтобетонных смесей при ремонте покритий: автореф. дис. ... канд.
техн. наук: спец. 05.23.14 − будівельні конструкції, будівлі та споруди / К. Н. Адоряни. – К. ,
1988. – 15 с.
4. Красиков O. A. Исследование изменения прочности дорожных одежд в годовом периоде /
O. A. Красиков, Е. П. Павловская // Современные проблемы проектирования, строительства
и эксплуатации дорог: сб. науч. тр. − Алматы : КазАТК, 1998. − С. 204 − 210.
5. Бондарева Э. Д. Армирование асфальтобетонных покрытий геосетками / Э. Д. Бондарева //
Строительство и городское хозяйство. − 2011. − № 46. − С. 22 − 27.
6. Матвеев С. А. Армированные дорожные конструкции: моделирование и расчет /
С. А. Матвеев, Ю. В. Немировский. − Новосибирск : Наука, 2006. − 348 с.
7. Левашов Г. М. Повреждаемость геосинтетических материалов при армировании покрытия
из асфальтобетона / Г. М. Левашов // Материалы 63-й науч.-техн. конф. СибАДИ. − Омск :
СибАДИ, 2009. − Кн. 1. − С. 116 − 120.
8. Сиротюк В. В. Технологическая повреждаемость некоторых геосинтетических материалов,
применяемых для армирования асфальтобетонных покрытий / В. В. Сиротюк, Г. М. Левашов
// Дороги и мосты. − М., 2010. − Вып. 23/1. − С. 85 − 96.
9. Сиротюк В. В. Конструкции дорожных одежд с армированным асфальтобетонным
покрытием / В. В. Сиротюк, Е. Ю. Крашенинин // Автоматизированные технологии
изысканий и проектирования. − М., 2008. − № 4. − С. 71 − 76.
10. Батеро К. Решетки из геосинтетических материалов как арматура для асфальтовых
покрытий с интенсивным дорожным движением / К. Батеро // Строительные материалы,
оборудование, технологии XXI века. − 2000. − № 5. − С. 4 − 5.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Краюшкіна К.В. Розрахунок армування нежорстких дорожніх конструкцій / К.В. Краюшкіна, ХимерикT.Ю., О.В. Скрипченко // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 278-289. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/96 (дата звернення: 22.10.2018).