ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

  • Д. О. Павлюк Національний транспортний університет
  • М. В. Шур’яков Національний транспортний університет
  • С. А. Гладун Національний транспортний університет

Анотація

Аналіз сучасної нормативно-технічної бази свідчить, що в Україні нині чинними є
три методи визначення максимальної щільності ґрунту земляного полотна, а саме:
метод стандартної щільності, метод Проктора, модифікований метод Проктора.
Установлено, що відношення показника максимальної щільності, отриманого цими
методами, для глин становить 1:1,02:1,06. Оскільки показники максимальної щільності
ґрунту за модифікованим методом Проктора перевершують аналогічні показники за
стандартним методом щільності на 6%, то можна зробити висновок про те, що
застосування модифікованого методу Проктора та вимог ДБН В.2.3-4 дозволить
досягти суттєвого підвищення якості ущільнення ґрунтів при будівництві земляного
полотна.
Ключові слова: щільність, максимальна щільність, метод стандартної щільності,
метод Проктора, модифікований метод Проктора.

Посилання

1. НиТУ 128-55. Нормы и технические условия проектирования автомобильных дорог. – М.,
1955. – 109 с.

2. СНиП II-Д.5-62. Автомобильные дороги. − М. : Стройиздат, 1964. − 36 с.

3. СНиП II-Д.5-72. Автомобильные дороги. − М. : Стройиздат, 1973. − 110 с.

4. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. – М. : Стройиздат, 1986. −56 с.

5. ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. − К. : Мінрегіон України, 2016. − 91 с.

6. ВБН В.2.3-218-171-2002. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг. – К. :
Укравтодор, 2002. – 109 с.

7. Proctor R. The Design and Construction of Rolled Earth Dams / R. Proctor // Engineering News
Record. − New York: Engineering News Publishing Co., 1933.

8. Proctor R. Description of Field and Laboratory Methods / R. Proctor // Engineering News Record. −New York: Engineering News Publishing Co., 1933.

9. Merkblatt fur bodenpyzikalische Pruffervaren. – Berlin: DIN, 1955. – 32 p.

10. ГОСТ 22733-2002. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. −М. : Госстрой России, 2003. – 12 с.

11. ДСТУ Б В.2.1-12.2009. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільност. −К. : Мінрегіонбуд України, 2010. − 10 с.

12. Радовский Б. С. Методы и приборы контроля качества строительства дорожных покрытий в США / Б. С. Радовский // Дорожная техника. – 2005. – С. 162 − 174.

13. Хархута Н. Я. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог / Н. Я. Хархута, Ю. М. Васильев. – М. : Транспорт, 1975. – 228 с.

14. DIN 18127:1997. Baugrund, Untersuchung von Bodenproben. Proctorversuch. − Berlin: Deutsches Institut fur Normung (DIN), 1997. − 33 р.

15. DIN 18127:2012. Baugrund, Untersuchung von Bodenproben. Proctorversuch. − Berlin: Deutsches Institut fur Normung (DIN), 2012. − 32 р.

16. ДСТУ Б В.2.1-12.2009. Грунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності. Зміна №1. − К. : Мінрегіонбуд України, 2011. − 21 с.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Павлюк Д.О. Порівняння методів і засобів контролю ущільнення ґрунтів при будівництві земляного полотна / Д.О. Павлюк, М.В. Шур’яков, С.А. Гладун // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 241-254. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/92 (дата звернення: 22.10.2018).