УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ІНЖЕНЕРНОМУ ОБЛАДНАННІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

  • В. Г. Новохвтній ПолтНТУ
  • О. М. Ландар Товариство з додатковою відповідальністю «Полтавтрансбуд"
  • Д. О. Гах

Анотація

Проаналізовано вимоги ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація.
Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво». Установлено, що незадовільно виконується вимога щодо розміщення стояків холодного і гарячого водопостачання, арматури та вимірювальних приладів поза межами квартир у сучасних багатоповерхових житлових будинках. Запропоновано нові конкретні інженерні рішення санітарно-технічних систем шляхом розташування відповідних стояків і вузлів обліку води й тепла на сходових майданчиках сучасних житлових будинків, що дасть змогу підвищити надійність систем водопостачання, а також заощаджувати теплову енергію.
Ключові слова: житлові будинки; санітарно-технічні системи; стояки холодної,
гарячої води й опалення; вузли обліку води і тепла.

Посилання

1. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування.
Частина II. Будівництво. – К. : Мінрегіонбуд, 2013. – 104 с.

2. Кедров В. С. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник для вузов / В. С. Кедров,
Е. Н. Ловцов. – М. : Стройиздат, 1989. – 595 с.

3. Орман А. О. Реконструкция и модернизация водопроводной сети / А. О. Орман,
К. И. Ибрагимов // Водоснабжение и санитарная техника. – 2002. – № 11. – С. 34 – 37.

4. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація: підручник / В. С. Кравченко. – К. : Кондор,
2003. – 288 с.

5. Пат. № 35381 Україна, МПК Е03 В 1/00. Спосіб побудови водопостачання багатокімнатних
квартир / В. Г. Новохатній, О. В. Матяш, Я. В. Синягівська; заявник і патентовласник −
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; заявл.
30.04.2008, опубл. 10.09.2008. − Бюл. № 17.

6. Бутко Д. А. Обзор инженерных систем (водоснабжения) существующих высотных зданий и
существующих зданий с нетиповыми объемно-планировочными решениями [Электронный
ресурс] / Д. А. Бутко, И. С. Мельников // Науковедение. – 2013. – № 3. – С. 1 – 6. – Режим
доступа: http://www.publ.naukovedenie.ru.

7. Сізіков О. О. Особливості проектування зонованих систем внутрішнього протипожежного
водопроводу у будівлях з умовною висотою вище 26,5 м / О. О. Сізіков, Р. В. Уханський,
В. П. Балло // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2014. – № 1(29). – С. 30 – 36.

8. Исаев В. Н. Водоснабжение и водоотведение высотных зданий. Часть 1 [Электронный
ресурс] / В. Н. Исаев, М. Г. Мхитарян, С. А. Никонов // Сантехника. – 2004. – № 5. − Режим
доступа: http://www.abok.ru/for spec/articles.phpnid = 2644.

9. Исаев В. Н. Водоснабжение и водоотведение высотных зданий. Часть ІІ [Электронный
ресурс] / В. Н. Исаев, М. Г. Мхитарян, С. А. Никонов // Сантехника. – 2004. – № 6. − Режим
доступа: http://www.abok.ru/for spec/articles.phpnid = 2705.

10. Дмитриева Е. Застройщики удивляют технологиями [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.fontanka.ru/2015/07/03/104/.

11. Swamee P. K. Design of Water Supply pipe Networks [Electronic resource] / P. K. Swamee,
A. K. Sharma. – Wiley-Interscience, 2008. – 353 p. − Access mode: http://bookodrom.ru/1589-
prabhata-k-swamee-ashok-k-sharma-design-of-water.html.

12. Ozger S. Optimal location of isolation valves in water distribution systems: a reliability /
optimization approach [Electronic resource] / S. Ozger, L. Mays // Chapter 7. – P. 1 – 27. − Access
mode: http://www.public.asu.edu/~lwmays/Ch07_Mays_144381-9.pdf.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Новохвтній В.Г. Упровадження інновацій в інженерному обладнанні житлових будинків / В.Г. Новохвтній, О.М. Ландар, Д.О. Гах // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 206-214. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/87 (дата звернення: 22.10.2018).