ЗАСТОСУВАННЯ ТАМПОНАЖНИХ ГІДРОФОБНИХ РОЗЧИНІВ «RAN-M» ГРУПИ «RAMSINKS-2М» ДЛЯ УНИКНЕННЯ ФЛЮЇДОПРОЯВІВ

Ключові слова: проникність, свердловина, технічний стан, гідрофобізатор, міжколонні перетоки

Анотація

Лабораторними дослідженнями тампонажного розчину і цементного каменю встановлено, що тампонажний гідрофобний розчин «RAN-M» складається з добавки НТФк до тампонажного цементу ПЦТ-1-100 і «Ramsinks-2М». У лабораторних умовах підтверджено технічні параметри новітніх гідрофобних тампонажних розчинів (рухливість, густина, водовідділення, прокачуваність тощо) згідно зі стандартними вимогами на відповідних приладах.Виконано таку роботу, як здійснення підбору рецептур тампонажних розчинів з диференційованим темпом набору міцності для різних температурних інтегралів.

Посилання

1. Селиханович А. П. Эффективность применения тампонажных растворов с добавкой НТФ / А. П. Селиханович, Р. И. Иимаков. – М. : РНТС Бурение, 1982. – С. 30 – 31.
Selihanovich A. P. Effektivnost primeneniya tamponazhnyih rastvorov s dobavkoy NTF / A. P. Selihanovich, R. I. Iimakov. – M. : RNTS Burenie, 1982. – S. 30 – 31.
2. Наливайко А. И. Методы увеличения нефтеотдачи пластов и производительности скважин в условиях нефтяных месторождений / А. И. Наливайко, М. И. Рудый, Ю. А. Полевой // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка. – Дн-к, 2005. – №12. – С. 15 – 21.
Nalivayko A. I. Metodyi uvelicheniya nefteotdachi plastov i proizvoditelnosti skvazhin v usloviyah neftyanyih mestorozhdeniy / A. I. Nalivayko, M. I. Rudyiy, Yu. A. Polevoy // Vіsnik Dnіpropetrovskogo unіversitetu. Serіya: Mehanіka. – Dn-k, 2005. – № 12. – S. 15 – 21.
3. Наливайко О. І. Шляхи підвищення водонепроникності бетонів і ґрунтобетонів / О. І. Наливайко, М. Л. Зоценко, О. М. Панько. – К. : ДНДІБК, 2008. – Вип. 2. – С. 3 – 12.
Nalivayko O. I. Shlyahi pіdvischennya vodoneproniknostі betonіv і gruntobetoniv / O. I. Nalivayko, M. L. Zotsenko, O. M. Panko. – K. : DNDIBK, 2008. – Vip. 2. – S. 3 – 12.
4. Технічний звіт від 11 жовтня 2010 року про результати проведених лабораторно-виробничих випробувань дії гідрофобної водовідштовхуючої добавки «Ramsinks-2М» і її модифікацій щодо тампонуючих цементів БУ «Укрбургаз».
Tehnichniy zvit vid 11 zhovtnya 2010 roku pro rezultati provedenih laboratorno-virobnichih viprobuvan diyi gidrofobnoyi vodovidshtovhuyuchoyi dobavki «Ramsinks-2M» i yiyi modifIkatsiy schodo tamponuyuchih tsementiv BU «Ukrburgaz».
5. Iken H. W. HandbuchderBetonprüfung: Anleitungen u. Beispiele / H. W. Iken, R. R. Lackner, U. P. Zimmer. – Düsseldorf: VerlagBau+Technik, 2003. – 380 P.
ISBN 3-7640-0317-0.
6. Pat. US 7658794 B2 USA. Classification C04B14/24. Fibercement building materials with low density additives / Applicant(s): James Hardie Technology Limited, Dublin IE. Appl. № 10/414505, filed 15.04.2003; published 09.02.2010.
7. Пат. №2188215 РФ. Способ получения гидрофобного дисперсного материала / Наливайко А. И.; заявл. 19.11.2002.
Pat. №188215 RF. Sposob polucheniya gidrofobnogo dispersnogo materiala / Nalivayko A. I.; zayavl. 19.11.2002.
Опубліковано
2018-01-28
Як цитувати
Nalyvaiko O.I. Застосування тампонажних гідрофобних розчинів «ran-m» групи «ramsinks-2м» для уникнення флюїдопроявів / O.I. Nalyvaiko, O.L. Melnikov, L.G. Nalyvaiko, R.V. Petrash, V.N. Khivrenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (49). – С. 295-300. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.857.