ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ РЕЗЕРВУВАННЯ КОРОЗІЙНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ

Ключові слова: надійність, конструктивна і технологічна безпека, готовність, живучість, корозійної небезпеки, оцінка ризиків

Анотація

В статті розглянуто питання обґрунтування показників якості й надійності систем протикорозійного захисту з урахуванням вимог резервування міцності кон­струкцій. Здійснено систематизоване описування нормативних (базових, характерис­тичних) впливів і репрезентативних значень корозійної агресивності. Для проектування захисту від корозії встановлені класифікаційні ознаки сталевих конструкцій та їх захисних покриттів за категорією відповідальності. Обґрунтовані  проектні показники довговічності сталевих конструкцій. Розроблена методика включає розрахунково-експе­риментальну оцінку коефіцієнтів надійності та готовності. Сформована  логістична система резервування живучості конструкцій за ознаками корозійної захищеності. Запропоновано метод розрахунку компенсаційних корозійних втрат при порівнянні конкурентних переваг систем протикорозійного захисту. Встановлено індекс рівня корозійної захищеності для управління технологічною небезпекою на основі зниження ризиків.

Посилання

1. Gorochov E. V. Durability of Steel Structures Under Reconstruction / E. V. Gorochov, V. P. Korolev. – Rotterdam : Brookfield, 1999. – 305 p.
ISBN 905-4107-31-6.
2. Ferreira M. G. S. Electrochemical and Optical Techniques for the Study and Monitoring
of Metallic Corrosion / M. G. S. Ferreira and C. A. Melendres (red.) // Materialy konferencji NATO (Portugal 1989- Dordrecht–Boston–London, 1991). – NATO ASI. – Vol. 203.
https://books.google.com.ua
3. Frangopol D. M.Reliability of Reinforced Concrete Girders under Corrosion Attack / D. M. Frangopol, K.-Y. Lin, A. C. Estes // Journal of structural Engineering. – 1996. – № 123 (3). – P. 286 – 297.
4. Техническая диагностика и предупреждение аварийных ситуаций конструкций зданий и сооружений / А. В. Шимановский [и др.] ; под общ. ред. А. В. Шимановский. – К. : Сталь, 2008. – 462 с.
Tehnicheskaya diagnostika i preduprezhdenie avariynyih situatsiy konstruktsiy zdaniy i sooruzheniy / A. V. Shimanovskiy [i dr.] ; pod obsch. red. A. V. Shimanovskiy. – K. : Stal,
2008. – 462 s.
ISBN 966-7589-72-2
5. Korolov V. Management of the Quality of Corrosion Protection of Structural Steel Based on Corrosion Risk Level / V. Korolov, Yu. Filatov, N. Magunova, P. Korolov // Journal of Materials Science and Engineering. – A&B, 2013. – № 11, Volume 3. – P. 740 – 747.
http://www.davidpublishing.org/journals_info.asp?jId=1876
6. Королёв В. П. Нормативное регулирование надежности и безопасности систем противокоррозионной защиты металлоконструкций / В. П. Королёв, И. В. Кущенко // Промышленное и гражданское строительство. – 2016. – № 1. – С. 37 – 42.
Koroliv V. P. Normativnoe regulirovanie nadezhnosti i bezopasnosti sistem protivokorrozionnoy zaschityi metallokonstruktsiy / V. P. KorolYov, I. V. Kuschenko // Promyishlennoe i grazhdanskoe stroitelstvo. – 2016. – №1. – S. 37 – 42.
https://elibrary.ru/item.asp?id=25280650
7. Intelligent design and assurance of steel structure corrosion protection quality / V. Korolov, Yu. Vysotskyy, S. Grebenyuk, I. Kuschenko // EUROCORR-2011. The European Corrosion Congress: Developing Solutions for the Global Challenge (4-8 September 2011, Stockholm). – Stockholm, Book of Abstracts. – P. 647.
ISBN: 9781618394125
8. Korolov V. Monitoring of steel structure corrosion state / V. Korolov, Y. Vysotskyy, A. Ryzhenkov // EUROCORR-2007: The European. Corrosion congress book of abstracts – Freiburg im Breisgau, Germany,. 2007. – Р. 276.
9. Estimation of steel structure corrosion risk level in calculation according to limiting states / V. Korolov, Y. Vysotskyy, O. Gibalenko, P. Korolov // EUROCORR-2010. The European Corrosion Congress: From the Earths Depths to Space Heights (13–17 September 2010, Moscow). – Moscow, 2010. – P. 534.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Kuschenko I.V. Забезпечення живучості сталевих конструкцій на основі резервування корозійної захищеності промислових об’єктів / I.V. Kuschenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 277-284. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.855.