ДЕФОРМАЦІЙНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОПЕРЕЧНО НАВАНТАЖЕНИХ ПАЛЬ

Ключові слова: паля, основа Вінклера, поперечне навантаження, горизонтальні деформації, коефіцієнт жорсткості ґрунту

Анотація

Розв’язання задач деформаційним способом дозволяє описувати напружено-деформований стан фундаментних конструкцій за допомогою залежності, яка пов’язує осідання фундаментів з параметрами жорсткості в системі «основа – пальовий фундамент» при різних коефіцієнтах жорсткості основи по довжині або глибині фундаментів. Запропонований спосіб дозволяє вдосконалити розрахунки напружено-деформованого стану поперечно навантажених паль, що дає змогу значно підвищити експлуатаційні якості будівель і споруд. Описано деформації фундаментної конструкції  наближеною залежністю, що включає в себе осідання кінців фундаменту та параметр жорсткості системи «основа – фундамент». Розрахунок охоплює різноманітні (лінійні й нелінійні) закономірності розподілу коефіцієнта жорсткості основи по довжині конструкції та розподільні властивості ґрунтової основи.

Посилання

1. Achmus M. On the behavior of piles in non-cohesive soil under combined horizontal and loading / M. Achmus, K. Thienken // Acta Geotechnica, 2010. – Vol. 5. – P. 199 – 210.
DOI: 10.1007/s11440-010-0124-1.
2. de AlmedaM. A.. Horizontal Bearing Capacity of Piles in a Lateritic Soil / M. A. de Almeda, M. Goncalves, S. H. C. Teixeira // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2011. – January. – P. 59 – 69.
DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000410.
3. Reese L. Analisis of laterally loaded Piles in Sand / L. Reese, W. Cox // 6th Ann. Offshore Technol. Conf. – Houston. Tex., 1974. – Vol. 2. – P. 473 – 483.
DOI: 10.4043/2080-MS.
4. Есакова С. В. Исследование напряженно-деформированного состояния горизонтально нагруженных моделей свай в песчаном основании / С. В. Есакова, И. Я. Лучковский // Науковий вісник будівництва : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 65. – С. 220 – 225.
Esakova S. V. Issledovanie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya gorizontalno nagruzhennyih modeley svay v peschanom osnovanii / S. V. Esakova, I. Ya. Luchkovskiy // Naukoviy vIsnik budIvnitstva : zb. nauk. prats. – 2011. – Vip. 65. – S. 220 – 225.
5. Куликов Г. Взаимосвязь предпроектных исследований и характера реконструкции жилища / Г. Куликов, А. Казьмина, Н. Кондратьева // MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – Lublin : Polish Academy of sciences, 2011. – Vol. 13. – C. 145 – 149.
Kulikov G. Vzaimosvyaz predproektnyih issledovaniy i haraktera rekonstruktsii zhilischa / G. Kulikov, A. Kazmina, N. Kondrateva // MOTROL. Commission of motorization and
energetic in agriculture. – Lublin : Polish Academy of sciences, 2011. – Vol. 13. – S. 145 – 149.
6. Лучковский И. Экспериментальное обоснование расчетной модели горизонтально нагруженных свай с экспоненциальным распределением коэффициента жесткости основания / И. Лучковский, С. Есакова // MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – Lublin : Polish Academy of sciences, 2014. – Vol. 16., № 6. – C. 109 – 116.
Luchkovskiy I. Eksperimentalnoe obosnovanie raschetnoy modeli gorizontalno nagruzhennyih svay s eksponentsialnyim raspredeleniem koeffitsienta zhestkosti osnovaniya / I. Luchkovskiy, S. Esakova // MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – Lublin : Polish Academy of sciences, 2014. – Vol. 16., №6. – C. 109 – 116.
7. Малиев А. С. Балки на упругом основании / А. С. Малиев // Труды НИИПромстрой. – Уфа, 1938. – Вып. 6. – С. 9 – 34.
Maliev A. S. Balki na uprugom osnovanii / A. S. Maliev // Trudyi NIIPromstroy. – Ufa, 1938. – Vyip. 6. – S. 9 – 34.
8. Флорин В. А. Основы механики грунтов / В. А. Флорин. – Л.-М.: Госстройиздат, 1959. – Т. 1. – 357 с.
Florin V. A. Osnovyi mehaniki gruntov / V. A. Florin. – L.-M.: Gosstroyizdat, 1959. – T. 1. – 357 s.
Опубліковано
2018-01-27
Як цитувати
Yesakova S.V. Деформаційний спосіб розв’язання задач поперечно навантажених паль / S.V. Yesakova // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (49). – С. 243-251. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.851.