ТРИВАЛІ ОСІДАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ НА ОСНОВІ, АРМОВАНІЙ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Ключові слова: ґрунтоцементний елемент, , стрічковий монолітний фундамент, осідання, геодезичні спостереження, модуль деформації, метод скінченних елементів

Анотація

Наведено методику та результати багаторічних геодезичних спостережень за осіданнями дев’яти-десятиповерхового будинку зі стрічковими монолітними фундаментами на піщаній і заторфованій основі, посиленій ґрунтоцементними елементами, в процесі його зведення та експлуатації. Обґрунтовано коректність використання пружно-пластичної моделі з критерієм міцності Мора-Кулона та плоскої задачі методу скінченних елементів для оцінювання деформованого стану системи «стрічковий фундамент – армований шар ґрунту – природна основа».

Дані про авторів

О. М. Landar, OJSC «Poltavatransbud»

director OJSC «Poltavatransbud»

V. М. Zotsenko, «Fundamentbud-3» Poltava

director «Fundamentbud-3» Poltava

P. M. Omelchenko, director «EKFA» Ltd., Poltava

PhD, director «EKFA» Ltd., Poltava

Посилання

1. Innovative projects in difficult soil conditions using artificial foundation and base, arranged without soil excavation / P. Kryvosheiev, G. Farenyuk, V. Tytarenko, et al // Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea) – ed. by W. Lee, J.-S. Lee, H.-K. Kim, D.-S. Kim. – Seoul, 2017. – P. 3007 – 3010.
2. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення проектування. Зі змінами № 1 і № 2. – К. : Мінрегіонбуд України, 2012. – 161 с.
DBN V.2.1-10-2009. Osnovi ta fundamenti budinkiv i sporud. Osnovni polozhennya proektuvannya. Zi zminami № 1 і № 2. – K. : Mіnregіonbud Ukraуini, 2012. – 161 s.
3. Soil mix: influence of soil inclusions on structural behaviour / [P. Ganne, N. Denies, N. Huybrechts et al.] // Proc. of the 15th European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Athens, 2011). – Amsterdam: IOS Press, 2011. – P. 977 – 982.
4. Denies N. Summary of the short courses of the IS-GI 2012 latest advances in deep mixing / N. Denies, G.V. Lysebetten // Proc. of the Intern. Symposium on Ground Improvement IS-GI. – Brussels. – 2012. – P. 73 – 123.
5. Koch E. Laboratory tests and numerical modeling for embankment foundation on soft chall silt using deep-mixing / E. Koch, R. Szepeshazi // Proc. of the 18th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. – Paris, 2013. – Vol. 3. – P. 2521 – 2524.
6. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения / под ред. В. А. Ильичева и Р. А. Мангушева. – М. : АСВ, 2014. – 728 с.
Spravochnik geotehnika. Osnovaniya, fundamentyi i podzemnyie sooruzheniya / pod red. V. A. Ilicheva i R. A. Mangusheva. – M. : ASV, 2014. – 728 s.
7. Зоценко М. Л. Бурові ґрунтоцементні палі, які виготовляються за бурозмішувальним методом / М. Л. Зоценко, Ю. Л. Винников, В. М. Зоценко. – Х. : «Мадрид», 2016. – 94 с.
Zotsenko M. L. BurovI GruntotsementnI palI, yakI vigotovlyayutsya za burozmIshuvalnim metodom / M. L. Zotsenko, Yu. L. Vinnikov, V. M. Zotsenko. – H. : «Madrid», 2016. – 94 s.
8. Зоценко М. Л. Напружено-деформований стан основ фундаментів, які споруджують
без виймання ґрунту: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.02 / М. Л. Зоценко. – К.,
1994. – 44 с.
Zotsenko M. L. Napruzheno-deformovaniy stan osnov fundamentIv, yakI sporudzhuyut
bez viymannya Gruntu: avtoref. dis. ... d-ra tehn. nauk: 05.23.02 / M. L. Zotsenko. – K.,
1994. – 44 s.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Vynnykov Yu.L. Тривалі осідання багатоповерхового будинку на основі, армованій ґрунтоцементними елементами / Yu.L. Vynnykov, I.V. Miroshnychenko, LandarО.М., ZotsenkoV.М., P.M. Omelchenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 234-242. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.850.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)