МЕТОДИКИ НОРМУВАННЯ СИЛОВОГО ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

  • В. С. Дорофєєв ОДАБА
  • Н. В. Пушкар ОДАБА
  • В. В. Пашинський ОДАБА

Анотація

За результатами статистичного аналізу метеорологічних даних визначено
розрахункові параметри температури атмосферного повітря як силового впливу на
несучі будівельні конструкції. Розроблено два варіанти методики нормування
температурних впливів: через розрахункові температури повітря і температури
замикання конструкцій та на основі безпосереднього встановлення перепадів
температури. Виконано гармонізацію існуючого порядку визначення розрахункових
значень силового впливу температури з Єврокодом та формами подання інших
кліматичних навантажень у ДБН. З’ясовано, що запропонований порядок визначення
розрахункових значень температурного впливу простіший від поданих у чинних нормах і
гармонізований з формами подання інших атмосферних навантажень.
Ключові слова: кліматичні навантаження, силовий вплив температури,
нормування навантажень, територіальне районування.

Дані про автора

В. В. Пашинський, ОДАБА
аспірант

Посилання

1. Wang S. Simplified Building Model for Transient Thermal Performance Estimation Using GA-based
Parameter Identification / S. Wang, X. Xu // International Journal of Thermal Sciences. – 2006. – № 45. – Р. 419 – 432.

2. Fernando S. W. The use of simplified weather data to estimate thermal loads of non-residential buildings / S. W. Fernando, R. Lamberts // Energy Efficiency in Buildings Laboratory
(Civil Engineering Department). − Santa Catarina: Federal University of Santa Catarina, 2004. –
Р. 109 – 113.

3. Namias J. Some Statistical and Synoptic Characteristics Associated with El Niño / J. Namias //
J. Phys. Oceanogr. – 1976. – № 6. – Р. 130 – 138.

4. Willmott C. J. Smart Interpolation of Annually Averaged Air Temperature in the United States /
C. J. Willmott, K. Matsuura // J. Appl. Meteor. – 1995. – № 34. – Р. 2577 – 2586.

5. Кінаш Р. І. Температурний режим повітря і ґрунту в Україні / Р. І. Кінаш, О. М. Бурнаєв. –
Львів: Видавництво науково-технічної літератури, 2001. – 800 c.

6. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів.
Навантаження і впливи. Норми проектування. – К. : Мінбуд України, 2007. – 60 с.

7. Дорофєєв В. С. Напружено-деформований стан сталевих каркасів при температурних
впливах / В. С. Дорофєєв, Н. В. Пушкар, В. В. Пашинський. – Одеса: ОДАБА, 2014. – 160 с.

8. Карюк А. М. Статистичні характеристики середньодобової температури повітря на
території України / А. М. Карюк, В. В. Пашинський // Вісник Одеської державної академії
будівництва та архітектури. – Одеса, 2012. – Вип. 47, ч. 2. – С. 157 – 163.

9. Пашинський В. В. Нормування й районування розрахункових параметрів температури повітря
на території України / В. В. Пашинський // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. –
Харків, 2015. – Вип. 120. – С. 49 – 53.

10. ENV 1991-2-5. Eurocode 1 – Basis of design and actions on structures. Part 2.5: Thermal actions. –
CEN, 1997.

11. Пашинський В. А. Атмосферні навантаження на будівельні конструкції на території України / В. А. Пашинський. – К. : УкрНДІпроектстальконструкція, 1999. – 185 с.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Дорофєєв В.С. Методики нормування силового впливу температури атмосферного повітря / В.С. Дорофєєв, Н.В. Пушкар, В.В. Пашинський // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 188-197. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/85 (дата звернення: 18.01.2019).