РАЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

Ключові слова: фундамент, паля, несуча здатність, розрахунок

Анотація

Існуючою методикою, яка наведена в довіднику проектувальника, передбачено проектування пальового фундаменту за допомогою номограми залежно від ексцентриситету дії згинального моменту та необхідної кількості паль при дії лише вертикального навантаження. З’ясовано, що вона досить громіздка, незручна і має ряд недоліків, а саме: не вказує на будь-який альтернативний варіант і не забезпечує одну з основних вимог щодо того, що запроектований варіант повинен бути найбільш економічним. Розроблено зручну та зрозумілу методику розрахунку й конструювання пальового поля та ростверків залежно від дії розрахункових зусиль на фундамент з використанням таблиці або графіка, які є зручними при проектуванні. Виконаними числовими дослідженнями й установленими оптимальними параметрами розмірів ростверків та кількості паль у кущі показано, що застосування запропонованої методики дозволяє запроектувати пальовий фундамент з оптимальними параметрами під окремо стоячу колону при дії значного згинального моменту з мінімальними витратами матеріалу з одночасним забезпеченням його несучої здатності.

Посилання

1. Основания, фундаменты и подземные сооружения / М. И. Горбунов-Посадов, В. А. Ильичев, В. И. Крутов и др.; под общ. ред. Е. А. Сорочана и Ю. Г. Трофименкова. – М. : Стройиздат, 1985. – 480 с.
Osnovaniya, fundamentyi i podzemnyie sooruzheniya / M. I. Gorbunov-Posadov, V. A. Ilichev, V. I. Krutov i dr.; pod obsch. red. E. A. Sorochana i Yu. G. Trofimenkova. – M. : Stroyizdat,
1985. – 480 s.
2. Manjriker A. Foundation Engineering / А. Manjriker, I. Gunarante. – New York: Taylor&Francis, 2006. – 608 p.
3. El-Mossallamy Y. Pile group action under vertical compression load / Y. El-Mossallamy // Proc. of the International geotechnical conference «Soil-Structure Interaction «Underground Struktures and Retaining Walls». – St. Petersburg, Russia: «Georeconstruction» Institute, 2014. – P. 66 – 77.
ISBN 978-5-9904956-5-4.
4. Katzenbach R. Combined Pile-Raft Foundation Guideline / R. Katzenbach, D. Choudhury // Darmstadt: ISSMGE – Technical University Darmstadt, 2013. – 23 p.
5. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Зміна 1. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 49 с.
DBN V.2.1-10-2009. Osnovi ta fundamenti sporud. Zmina 1. – K. : Minregionbud Ukrayini,
2009. – 49 s.
6. Eurocode 7: Geotechnical Design Worked examples. Worked examples presented at the Workshop «Eurocode 7: Geotechnical Design». – Dublin, 2013.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Suprunyuk V.V. Раціональне проектування пальових фундаментів / V.V. Suprunyuk, M.A. Fursovych // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 201-206. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.843.