ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ВІТРОВОГО ТИСКУ В ЛИПНІ І СІЧНІ ДЛЯ ДЕВ’ЯТИ ВЕРШИН КАРПАТ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • С. Ф. Пічугін Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Р. І. Кінаш НУ "Львівська політехніка"
  • Я. С. Гук НУ "Львівська політехніка"

Анотація

У попередніх нормативних документах параметри вітру на вершинах Карпат з
абсолютними відмітками вище 1330 м (метеостанція Плай) не досліджено.
На базі спостережень за кліматичними параметрами у 1955 – 2005 роках на
дев’яти метеостанціях із застосуванням чотирьох напрямків між початковими
метеостанціями: Берегово – 113 м, Ужгород – 114,6 м, Хуст – 166 м, В. Березний – 209 м і кінцевою станцією Говерла – 2061 м за формулами висотних коефіцієнтів обчислено значення літніх і зимових характеристичних вітрових тисків для дев’яти вершин Карпат. Запропоновано детальне вітрове районування гірського регіону Закарпатської області. Ключові слова: висотні коефіцієнти, напрямки, середні вітрові тиски, середні швидкості вітру.

Посилання

1. ASCE 7-93 1993 and Draft of ASCE 7-95, 1995. Minimum design loads for buildings and other
structures. Ametican Society of Civil Engineers. – New York. – P. 10 – 12.

2. Андреева Г. К. Некоторые вопросы построения климатических карт / Г. К. Андреева,
В. Н. Бабиченко. – К. : Укр НиГМИ, 1974. – Вып.131. – С. 106 – 116.

3. Бабиченко В. Н. Климат Ужгорода / В. Н. Бабиченко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1991. – 190 с.

4. Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем / М. И. Будыко – Л. : Гидрометеоиздат,
1980. – 351 с.

5. Бучинский И. Е. Климат Украины / И. Е. Бучинский. – Л. : Гидрометеоиздат, 1960. – 130 с.

6. Гук М. І. Клімат УРСР / М. І. Гук, І. К. Половко, Г. Ф. Прихотько. – К. : Р. шк., 1958. – 72 с.

7. Гук Я. С. Визначення рекомендованих нормативних параметрів тиску для населених пунктів,
окремих вершин і перевалів Закарпатської області / Я. С. Гук // Науковий вісник УжНУ.
Серія: Фізика. – Ужгород, 2006. – Вип. 19. – С. 206 – 208.

8. Гук Я. С. Методика визначення висот горизонталей на топографічних картах Закарпатської
області, що відповідають максимальним зимовим і літнім вітровим тискам / Я. С. Гук //
Зб. наук. праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава, 2015. – Вип. 2
(44). – С. 42 – 51.
http://znp.pntu.edu.ua

9. ДСТУ НБ В.1.1-21:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. – К.,2010. – 55 с.

10. Закарпатська обл. Загальногеографічна карта (М 1:250 000). – К.: АГП, 2006. – 1 лист.

11. Кінаш Р. І. Вітрове навантаження і вітроенергетичні ресурси в Україні / Р. І. Кінаш,
О. М. Бурнаєв. – Львів: Вид-во науково-технічної літератури, 1998. – 1152 с.

12. Кінаш Р. І. Методика визначення параметрів будівельної кліматології для населених пунтків,
вершин і перевалів Закарпатської області / Р. І. Кінаш, Я. С. Гук // Problems of the Technical
Meteorology (22 – 26 may, 2006). – Львів, 2006. – P. 50 – 56.

13. Пашинський В. А. Атмосферні навантаження на будівельні конструкції / В. А. Пашинський. –
К.: УкрНДІПСК, 1999. – 185 с.

14. Пичугин С. Ф. Вероятностный анализ ветровой загрузки / С. Ф. Пичугин // Известия вузов.
Строительство. – 1997. – № 12. – С. 13 – 20.

15. Pichugin S. F. Probabilistic Analysis on Wind Load and Reliability of Structures / S. F. Pichugin //
Proc. of the 2 EACWE. Vol. 2. – Genova, Italy, 1997. – Р. 1883 – 1890.

16. Пичугин С. Ф. Ветровая нагрузка на строительные конструкции / С. Ф. Пичугин,
А. В. Махинько. – Полтава: Изд-во «АСМІ», 2005. – 342 с.

17. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів.
Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. – 35 с.

18. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – М.: Стройиздат. 1985. – 35 с.

19. СНиП 2.01.01.82. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1983. – 136 с.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Пічугін С.Ф. Визначення характеристичних значень вітрового тиску в липні і січні для дев’яти вершин карпат закарпатської області / С.Ф. Пічугін, Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 178-187. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/84 (дата звернення: 22.10.2018).