ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ ХІМІЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ

Ключові слова: силікатизація, хімічне набрякання, пероцтова кислота

Анотація

Обґрунтовано можливість прогнозування поведінки системи «основа – фундамент – споруда» при проектуванні чи реконструкції будівель і споруд на ґрунтах, що набухають. Визначено, що найбільш дієвим способом стабілізації поведінки ґрунтів основ, забруднених промисловими стоками, є ін’єкційні методи із закріплення. Основне завдання хімічного закріплення ґрунтів полягало в посиленні зв’язків між частинками ґрунту за допомогою хімічних реагентів.

У результаті досліджень були визначено розрахункові параметри закріплення основ фундаментів, складених ґрунтами, забрудненими пероцтовою кислотою. Залежно від концентрації пероцтової кислоти, яка знаходиться в ґрунті, та щільності застосовуваного розчину силікату натрію визначено граничні величини об’ємних співвідношень вихідних компонентів, що дозволяють здійснити якісне і надійне закріплення ґрунтів основ.

Посилання

1. Преснов О. М. Проблемы строительства: Сборник материалов VIII Всерос. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых ученых, посвященной 155-летию К.Э. Циолковского / О. М. Преснов, В. С. Лобанов, А. Н. Емельянов. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.
Presnov O. M. Problemyi stroitelstva: Sbornik materialov VIII Vseros. nauch.-tehn. konf. stud., asp. i molodyih uchenyih, posvyaschennoy 155-letiyu K.E. Tsiolkovskogo / O. M. Presnov, V. S. Lobanov, A. N. Emelyanov. – Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t, 2012.
2. Radhakrishnan G. Swelling properties of expansive soils treated with chemicals and flash. American Journal of Engineering Research (AJER) / G. Radhakrishnan, Dr M. Anjan Kumar. Dr GVR Prasada Raji. – 2014. – Vol. 03, issue 04. – Р. 245 – 250.
3. Romana M. & J.B. Seron. Characterization of swelling material by Huder-Amberg oedometic test // Proc. 16th Intern. Conf. Soil Mecg. And Geot. Engng. – Osaca, 2005. – P. 591 – 594.
4. Takahashi A., Fung D. W. H., Jarsine R. J. Swelling effects on mechanical behaviour of natural London clay // Proc. 16th Intern. Conf. Soil Mecg. And Geot. Engng. – Osaca, 2005. –
P. 443 – 446.
5. Хансиварова Н.М. Экологические проблемы городов в связи с химическим загрязнением лёссовой геологической среды / Н. М. Хансиварова, В. И. Коробкин, Р. М. Филь // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности: сб. докл. Междунар. экологического конгр. 14 – 16 июня 2000 г. т. 2. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2000. – С. 369 – 372.
Hansivarova N.M. Ekologicheskie problemyi gorodov v svyazi s himicheskim zagryazneniem lYossovoy geologicheskoy sredyi / N. M. Hansivarova, V. I. Korobkin, R. M. Fil // Novoe v
ekologii i bezopasnosti zhiznedeyatelnosti: sb. dokl. Mezhdunar. ekologicheskogo kongr. 14 – 16 iyunya 2000 g. t. 2. – SPb.: Balt. gos. tehn. un-t, 2000. – S. 369 – 372.
6. Воронкевич С. Д. Физико-химические методы профилактики и ликвидации техногенных поражений геологической среды / С. Д. Воронкевич, Н. А. Ларионова, Т. Т. Абрамова // Геоэкология. – 2000. – № 1. – С. 72 – 79.
Voronkevich S. D. Fiziko-himicheskie metodyi profilaktiki i likvidatsii tehnogennyih porazheniy geologicheskoy sredyi / S. D. Voronkevich, N. A. Larionova, T. T. Abramova // Geoekologiya. – 2000. – № 1. – S. 72 – 79.
7. Patil B. M. Effect of industrial waste and RBI Grade 81 on swelling characteristics of clayey soil / B. M. Patil, K. A. Patil // Facta Universitatis Series : Architecture and Civil Engineering. – 2013. – 11(3). – P. 231 – 236.
8. Воронкевич С. Д. Принципы и методы управления свойствами грунтов средствами технической мелиорации / С. Д. Воронкевич // Инженерная геология. – 1991. – № 5. – С. 3 – 18.
Voronkevich S. D. Printsipyi i metodyi upravleniya svoystvami gruntov sredstvami tehnicheskoy melioratsii / S. D. Voronkevich // Inzhenernaya geologiya. – 1991. – №5. – S. 3 – 18.
9. Храпатова И. В. Набухающие грунты в многослойном основании для фундаментных плит и малоэтажных зданий: дис. канд. техн. наук: 05.23.02. / И. В. Храпатова. – Х., 2008, – 184 с.
Hrapatova I. V. Nabuhayuschie gruntyi v mnogosloynom osnovanii dlya fundamentnyih plit i maloetazhnyih zdaniy: dis. kand. tehn. nauk: 05.23.02. / I. V. Hrapatova. – H., 2008, – 184 s.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Levenko G.M. Визначення основних розрахункових параметрів хімічного закріплення ґрунтів / G.M. Levenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 82-87. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.828.