ФІЛЬТРАЦІЯ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ У ҐРУНТОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Ключові слова: ґрунти, фільтрація, концентрація, сольові розчини

Анотація

Експериментально досліджено, обґрунтовано та встановлено закономірності впливу концентрації сольових розчинів та їх температури на фільтраційні характеристики ґрунту. Виявлено суттєву відмінність між коефіцієнтом фільтрації сольових розчинів з урахуванням їх температури та фільтрацією чистої води. Установлено, що при концентрації сольових розчинів від 0 до 40…80 г/л коефіцієнт фільтрації різко зростає. З’ясовано, що при подальшому збільшенні концентрації сольових розчинів спостерігається так зване явище осолонцювання ґрунтів, що призводить до різкого зменшення їх водопроникності, а відповідно і коефіцієнта фільтрації. Таку закономірність можна пояснити на основі фізико-хімічних процесів, які відбуваються між мінеральними частинками (твердою фазою) і сольовими розчинами (рідкою фазою) як дисперсної системи. Будь-яка дисперсна система намагається зменшити свою поверхневу енергію. Виявлено, що у системі «мінеральні частинки + розчин» може відбуватися її зменшення як за рахунок зниження величини сумарної поверхні, так і зменшення поверхневого натягу рідини.

Посилання

1. Soil Science / Ed. Е. М. Sergeeva. – М.: Pub. house MSU, 1983. – 390 p. (in Russian)
2. Vlasiuk A. P. Experimental research of some parametres of saline solutions filtration in sandy soils / A. P. Vlasiuk, M. T. Kuzlo // Amelioration and water management. – 2001. – Ed. 87. –
P. 139 – 145 (in Ukrainian).
3. Bohnhoff G. L. Salt diffusion through a bentonite-polymer composite / G. L. Bohnhoff, C. D. Shackelford // Clays and Clay Minerals. – 2015. – Vol. 63, No. 3. – P. 145 – 162.
4. Neuzil C. E. Reexamining ultrafiltration and solute transport in groundwater / C. E. Neuzil, M. Person // Water Resour. Res. – 2017. – 53. – P. 4922 – 4941.
5. Bonelli S. Approximate solution to the diffusion equation and its application to seepage-related problems / S. Bonelli // Applied Mathematical Modeling. – 2009. – V. 33. – P. 110 – 126.
6. Chernuha O. Admixture mass transfer in a body with horizontally periodical structure / O. Chernuha // Ibid. – 2005. – V. 48. – P.2290 – 2298.
7. ДСТУ Б В.2.1-23:2009. Грунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації [Чинний з 2009-12-22]. – К.: Мінрегіонбуд України. УкрНДІІНТВ, 2010. – 12 с.
DSTU B V.2.1-23:2009. Grunti. Metodi laboratornogo viznachennya koefitsienta filtratsiyi [Chinniy z 2009-12-22]. – K.: Minregionbud Ukrayini. UkrNDIINTV, 2010. – 12 s.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Kuzlo M.T. Фільтрація сольових розчинів у ґрунтових середовищах / M.T. Kuzlo, P.M. Martyniuk // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 76-81. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.827.