ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ОСНОВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Ключові слова: ін’єкція, осідання, основа, паля, спостереження, ростверк

Анотація

Досліджено питання впровадження в практику будівництва буроін’єкційної технології для влаштування паль і посилення основ фундаментів мілкого закладення. Наведено опис будівлі, що реконструюється, аналіз рельєфу й інженерно-геологічних умов площі забудови. Розкрито проектні рішення з реконструкції існуючої будівлі для виробничих потреб, описано основні технологічні процеси. Розглянуто розрахункові схеми будівлі, результати об’ємного просторового розрахунку каркаса, наведено обґрунтування необхідності посилення основи плитних фундаментів, проектні рішення щодо вбудування нових надземних будівельних конструкцій. Обґрунтовано влаштування пальових фундаментів для вбудованої ліфтової шахти, дано опис технічних рішень з улаштування паль, наведено результати спостережень за осіданням пальово-плитного фундаменту, що завантажений стінами і перекриттям шахти та ліфтового обладнання. Наведено проектні технічні рішення з підсилення основ існуючих плитних фундаментів буроін’єкційною технологією, технологією посилення, а також результати контрольного зондування.

Дані про автора

S. V. Ihnatov, Державне підприємство «Институт «Белжелдорпроект», м. Мінськ

к.т.н., начальник відділу

Посилання

1. СТБ 2242-2011. Грунты. Методы полевых испытаний сваями [Введ. 22.12.2011]. – Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2001. – 37 с.
STB 2242-2011. Gruntyi. Metodyi polevyih ispyitaniy svayami [Vved. 22.12.2011]. – Minsk: Minstroyarhitekturyi Respubliki Belarus, 2001. – 37 s.
2. ТКП 45-1.04-208-2010. Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования [Введ. 15.07.2010]. – Минск: РУП «Стройтехнорм», 2010. – 27 с.
TKP 45-1.04-208-2010. Zdaniya i sooruzheniya. Tehnicheskoe sostoyanie i obsluzhivanie stroitelnyih konstruktsiy i inzhenernyih sistem i otsenka ih prigodnosti k ekspluatatsii.
Osnovnyie trebovaniya [Vved. 15.07.2010]. – Minsk: RUP «Stroytehnorm», 2010. – 27 s.
3. СТБ 1533-2005. Производство полиграфическое. Процессы печатные [Введ. 28.03.2005]. – Минск: Белорусский Дом печати, 2005 – 21 с.
STB 1533-2005. Proizvodstvo poligraficheskoe. Protsessyi pechatnyie [Vved. 28.03.2005]. – Minsk: Belorusskiy Dom pechati, 2005 – 21 s.
4. Рекомендации по применению буроинъекционных свай. – М. : НИИОСП, 1984. – 49 с.
Rekomendatsii po primeneniyu buroin'ektsionnyih svay. – M. : NIIOSP, 1984. – 49 s.
5. Свайные фундаменты и заглубленные сооружения при реконструкции действующих предприятий / под ред. Е. М. Перлея. – Л. : Стройиздат, 1989. – 176 с.
Svaynyie fundamentyi i zaglublennyie sooruzheniya pri rekonstruktsii deystvuyuschih
predpriyatiy / pod red. E. M. Perleya. – L. : Stroyizdat, 1989. – 176 s.
6. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. Книга 2 / А. А. Уманский [и др.]; под общ. ред. А. А. Уманского. – М. : Изд-во литературы по строительству. – 416 с.
Spravochnik proektirovschika promyishlennyih, zhilyih i obschestvennyih zdaniy i sooruzheniy. Raschetno-teoreticheskiy. Kniga 2 / A. A. Umanskiy [i dr.]; pod obsch. red. A. A. Umanskogo. – M. : Izd-vo literaturyi po stroitelstvu. – 416 s.
7. ТКП 45-5.01-67-2007. Фундаменты плитные. Правила проектирования [Введ. 02.04.2007]. – Минск: РУП «Стройтехнорм», 2007. – 140 с.
TKP 45-5.01-67-2007. Fundamentyi plitnyie. Pravila proektirovaniya [Vved. 02.04.2007]. – Minsk: RUP «Stroytehnorm», 2007. – 140 s.
8. ТКП 45-5.01-235-2011. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Геотехническая реконструкция. Правила проведения [Введ. 2011]. – Минск: РУП «Стройтехнорм», 2007. – 127 с.
TKP 45-5.01-235-2011. Osnovaniya i fundamentyi zdaniy i sooruzheniy. Geotehnicheskaya rekonstruktsiya. Pravila provedeniya [Vved. 2011]. – Minsk: RUP «Stroytehnorm», 2007. – 127 s.
9. Warner J. Practical foundation engineering handbook: Grouting to improve foundation soil / J. Warner // Digital Engineering Library. – McGraw-Hill, 2004.
10. Gwizdala K. Wplyw iniekcji pod podstawa na osiadanie pali wierconych w piaskach / K. Gwizdala // Inzynieria i budownictwo. – 2007. – №7 – 8. – P.379 – 381.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Ihnatov S.V. Досвід застосування буроін’єкційної технології для посилення основ та влаштування паль при реконструкції / S.V. Ihnatov // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 45-53. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.823.