МОДЕЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ПАЛЬОВИХ КУЩІВ ТА ВЕЛИКИХ МОНОПАЛЬ УДОСКОНАЛЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

  • M. P. Doubrovsky Одеський національний морський університет https://orcid.org/0000-0003-1229-1717
  • I. Yu. Dobrov Odessa National Maritime University
  • A. V. Gerashchenko Odessa National Maritime University
  • O. M. Dubrovska DeepOcean, Norway
Ключові слова: пальовий кущ, трубчата монопаля, несуча здатність, енерго- абсорбируюча здатність

Анотація

Доведено, що при будівництві пальових кущів та споруд, що оперті на великі монопалі, використовують палі, запроектовані на великі бокові та вдавлюючі навантаження. Презентовано аналіз модельних випробувань у лабораторних умовах нової ефективної та економічної конструкції пальового куща. Для збільшення енергоабсорбційної здатності швартовно-відбійних палів розроблено та досліджено нову конструкцію комбінованої трубчастої монопалі, яка містить внутрішню гнучку палю й амортизатор, розміщений у зоні голови палі. Це рішення було перевірено лабораторними експериментами на моделі малого масштабу. Отриманими результатами підтверджено його ефективність та практичність.

Дані про автора

O. M. Dubrovska, DeepOcean, Norway

Project Engineer

Посилання

1. Tomlinson M. G. Pile Design and Construction Practice: 4th Edition / M. G. Tomlinson //
E&FN SPON. – An Imprint of Chapman & Hall, 1994. – 411 p.
2. Gerwick B. C. Construction of Marine and Offshore Structures / B. C. Gerwick. – СRС Press. Taylor & Francis Group, 2007. – 386 p.
3. Doubrovsky M. P. Marine Engineering and Geotechnique / M. P. Doubrovsky, M. B. Poizner. – Odessa: DRUK, 2000. – 163 p.
4. Doubrovsky M. P. Innovative development of coastal, port and marine engineering / M. P. Doubrovsky, M. B. Poizner. – Lambert Academic Publishing (Germany), 2016. – 125 p.
5. Морские шельфовые и речные гидротехнические сооружения / М. П. Дубровский, П. И. Яковлев, В. Т. Бугаев и др. – М.: Недра, 1997. – 370 с.
Morskie shelfovyie i rechnyie gidrotehnicheskie sooruzheniya / M. P. Dubrovskiy, P. I. Yakovlev, V. T. Bugaev i dr. – M.: Nedra, 1997. – 370 s.
6. Дубровский М. П. Некоторые инновационные конструкторско-технические решения причальных сооружений и палов на свайном основании / М. П. Дубровский, И. Ю. Добров, А. Ю. Геращенко // Будівельні конструкції: міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2016. – Вип. 83, кн. 2. – С. 38 – 43.
Dubrovskiy M. P. Nekotoryie innovatsionnyie konstruktorsko-tehnicheskie resheniya prichalnyih sooruzheniy i palov na svaynom osnovanii / M. P. Dubrovskiy,
I. Yu. Dobrov, A. Yu. Geraschenko // BudIvelnI konstruktsIYi: mIzhvId. nauk.-tehn. zb. – K.: NDIBK, 2016. – Vip. 83, kn. 2. – S. 38 – 43.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Doubrovsky M.P. Модельні випробування пальових кущів та великих монопаль удосконаленої конструкції / M.P. Doubrovsky, I.Yu. Dobrov, A.V. Gerashchenko, O.M. Dubrovska // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 38-44. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.822.