РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

  • Yu. S. Slyusarenko ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ
  • V. A. Titarenko ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ
  • Yu. B. Melashenko ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ
  • V. D. Shuminskiy ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ
  • М. L. Zotsenko Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University https://orcid.org/0000-0003-1886-8898
  • Yu. L. Vynnykov Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University https://orcid.org/0000-0003-2164-9936
Ключові слова: основи, фундаменти, будівлі, споруди, клас наслідків (відповідальності), проектування, будівництво

Анотація

Основним документом нормативної бази стосовно проектування основ і фундаментів будівель та споруд є ДБН В.2.1-10-2009 (зі Змінами № 1 і № 2).
На заміну існуючого ДБН запропоновано розробити систему нормативних документів, що включає ДБН В.2.1-10:201Х «й ряд стандартів у його розвиток. У проекті наведено принципи (загальні положення) і вимоги до проектування, будівництва й реконструкції основ і фундаментів будівель та споруд усіх видів і класів наслідків (відповідальності). Акцентовано увагу на особливості розрахунків фундаментів за конструктивними особливостями й умовами взаємодії з основою, проектування фундаментів різної глибини закладання.

Посилання

1. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006. № 1764.
Tehnіchniy reglament budіvelnih virobіv, budіvel і sporud. Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrayini vi 20.12.2006. № 1764.
2. ДБН В.2.1-10:2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
[Чинні від 2009-07-01]. – К. : Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2009. – 104 с. – (Державні будівельні норми).
DBN V.2.1-10:2009. Osnovi ta fundamenti sporud. Osnovni polozhennya proektuvannya
[Chinni vid 2009-07-01]. – K. : Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2009. – 104 s. –
(Derzhavni budivelni normi).
3. ДБН В.2.1-10:2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.
Зміна № 1. [Чинні від 2011-07-01]. – К. : Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2011. – 55 с. – (Державні будівельні норми).
DBN V.2.1-10:2009. Osnovi ta fundamenti sporud. Osnovni polozhennya proektuvannya.
Zmina № 1. [Chinni vid 2011-07-01]. – K. : Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2011. – 55 s. – (Derzhavni budivelni normi).
4. ДБН В.2.1-10:2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.
Зміна № 2. [Чинна від 2012-07-01]. – К. : Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2012. – 18 с. – (Державні будівельні норми).
DBN V.2.1-10:2009. Osnovi ta fundamenti sporud. Osnovni polozhennya proektuvannya.
Zmina № 2. [Chinna vid 2012-07-01]. – K. : Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2012. – 18 s. – (Derzhavni budivelni normi).
5. ДБН В.1.1-45:2017. Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення [Чинні від 2017-07-01]. – К. : Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2017. – 48 с. – (Державні будівельні норми).
DBN V.1.1-45:2017. Budivli i sporudi v skladnih inzhenerno-geologichnih umovah. Zagalni polozhennya [Chinni vid 2017-07-01]. – K. : Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2017. – 48 s. – (Derzhavni budivelni normi).
6. ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016. Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд [Чинна від 2017-04-01]. – К. : Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2009. – 80 с. – (Державний стандарт України).
DSTU-N B V.1.1-39:2016. Nastanova schodo inzhenernoyi pidgotovki gruntovoyi osnovi budyvel i sporud [Chinna vid 2017-04-01]. – K. : Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2009. – 80 s. – (Derzhavniy standart Ukrayini).
7. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах [Чинна від 2017-04-01]. – К. : Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2017. – 72 с. – (Державний стандарт України).
DSTU-N B V.1.1-40:2016. Nastanova schodo proektuvannya budivel i sporud na slabkih
gruntah [Chinna vid 2017-04-01]. – K. : Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2017. – 72 s. – (Derzhavniy standart Ukrayini).
8. ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях [Чинна від 2017-04-01]. – К. : Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2017. – 96 с. – (Державний стандарт України).
DSTU-N B V.1.1-41:2016. Nastanova schodo proektuvannya budivel i sporud na zakarstovanih teritoriyah [Chinna vid 2017-04-01]. – K. : Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2017. – 96 s. – (Derzhavniy standart Ukrayini).
9. ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях [Чинна від 2017-04-01]. – К .: Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2017. – 72 с. – (Державний стандарт України).
DSTU-N B V.1.1-42:2016. Nastanova schodo proektuvannya budivel i sporud na pidroblyuvanih teritoriyah [Chinna vid 2017-04-01]. – K .: Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2017. – 72 s. – (Derzhavniy standart Ukrayini).
10. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах [Чинна від 2017-04-01]. – К. : Мінрегіон України, Укрархбудінформ, 2017. – 68 с. – (Державний стандарт України).
DSTU-N B V.1.1-44:2016. Nastanova schodo proektuvannya budivel i sporud na prosidayuchih gruntah [Chinna vid 2017-04-01]. – K. : Minregion Ukrayini, Ukrarhbudinform, 2017. – 68 s. – (Derzhavniy standart Ukrayini).
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Slyusarenko Yu.S. Розвиток національної нормативної бази з проектування основ і фундаментів будівель та споруд / Yu.S. Slyusarenko, V.A. Titarenko, Yu.B. Melashenko, V.D. Shuminskiy, ZotsenkoМ.L., Yu.L. Vynnykov // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 20-31. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.818.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)