СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МЕХАНІКИ ҐРУНТІВ, ГЕОТЕХНІКИ І ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ З МІЖНАРОДНИМ ТОВАРИСТВОМ ISSMGE

  • P. I. Kryvosheiev Ukrainian Society for Soil Mechanics, Geotechnics and Foundation Engineering
  • P. M. Kozeletskiy Ukrainian Society for Soil Mechanics, Geotechnics and Foundation Engineering
  • V. M. Senatorov ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0001-5387-5693
  • M. V. Kornienko Київський національний університет будівництва і архітектури
Ключові слова: Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування, Міжнародне товариство механіки ґрунтів та геотехніки

Анотація

Наведено інформацію про співпрацю Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування з Міжнародним товариством механіки ґрунтів та геотехніки, зокрема про результати діяльності Українського товариства і перспективи його розвитку. Розглянуто участь українських фахівців у міжнародних та регіональних конференціях; результати дев’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції  «Механіка ґрунтів, геотехніка і фундаметобудування: проблеми інновації та імплементація Єврокодів в Україні».

Посилання

1. Proc. of the 18-th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering «Challengers and Innovations in Geotechnics» / Edited by P. Delage, J. Desrues, R. Frank, A. Puech, F. Schlosser (September 2013, Paris). – Press des Ponts (France), 2013. – Vol. 4.
2. Proc. of the 16-th European geotechnical conference under slogan «Geotechnics for infrastructure and development» (September 2015, Edinburgh). – ICE (Great Britain), 2015. – 4336 p.
ISBN 978-0-7277-6067-8.
3. Cherny G. І. Geotechnical processes in the Ukraine complex soil conditions / G. І. Cherny, V. G. Cherny // Geotechnics world: Scientific and Technical J. – Zaporizhia: ZV NIISK, 2000. – № 53. – P. 4 – 9.
4. Kryvosheiev P. I. The ninth All-Ukrainian scientific and technical conference «Soil mechanics, geotechnics and foundation engineering: problems, innovations and implementation of Eurocodes in Ukraine» / P. I. Kryvosheiev, P. M. Kozeletskiy, L. I. Lebedeva etc. // Science &Construction: Scientific-technical, industrial and information-analytic J. – K. : NIISK, 2016. – № 3(9). – P. 49 – 52.
Опубліковано
2017-10-17
Як цитувати
Kryvosheiev P.I. Співпраця українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування з міжнародним товариством issmge / P.I. Kryvosheiev, P.M. Kozeletskiy, V.M. Senatorov, M.V. Kornienko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (49). – С. 5-11. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.816.