МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ КЛЕЄНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ БАЛОК, АРМОВАНИХ ПОЛІМЕРНОЮ СІТКОЮ

  • Д. А. Єрмоленко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0001-6690-238X
  • М. С. Іщенко

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень армованих дерев’яних
дощато-клеєних згинальних елементів прямокутного перерізу. Як армування
застосовано полімерну сітку заводського виготовлення. Описано процес визначення
фізико-механічних та геометричних характеристик вихідних матеріалів, а також
процес виготовлення дослідних зразків із застосуванням інвентарного обладнання
науково-дослідницької лабораторії. У процесі експериментальних досліджень виміряно
деформації за тензометричною методикою та переміщення точок осі за
фотограмметричною методикою. Представлено графіки розвитку прогинів та
поздовжніх деформацій для середнього перерізу залежно від величини зовнішнього моменту. За результатами досліджень установлено, що введення армування у вигляді
полімерної сітки збільшує несучу здатність та знижує деформативність дерев’яних
дощато-клеєних згинальних елементів.
Ключові слова: дерев’яні конструкції, клеєно-дощаті елементи, міцність,
деформативність, прогини, деформації.

Дані про автора

Д. А. Єрмоленко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Професор кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

Посилання

1. Чихаев Н. А. Деревянные конструкции / Н. А. Чихаев. – М., 1947. – 54 с.

2. Пособие по проектировании деревянных конструкций. – М. : Стройиздат, 1986. – 216 с.

3. ДБН В.2.6-161:2010. Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції. – К. :ДП «Укрархбудінформ», 2011. – 106 с.

4. Соротокин В. М. О прочности и деформативности клеевого соединения арматуры с древесиной / В. М. Соротокин, А. Б. Шолохова, А. С. Фрейдин // Разработка и исследование клееных деревянных и фанерных армированных конструкций: труды ЦНИИСК. – М., 1972. – Вып. 24. − С. 40 – 46.

5. Турковский С. Б. Опыт применения клееных деревянных конструкций в Московской области / С. Б. Турковский и др. – М.: Стройиздат, 1987. – Вып. 2. – 54 с.

6. Щуко В. Ю. Оптимальное проектирование армированных деревянных конструкций /В. Ю. Щуко, С. Л. Молотовщиков, С. И. Рощина // Расчет и оптимальное проектирование строительных конструкций: материалы междунар. симпозиума. – Владимир, 1996. – С. 26 – 29.

7. Щуко С.А. Технико-экономическая оценка эффективности клееных армированных деревянных конструкций / С. А. Щуко, А. Н. Козулин // Известия вузов. – 1972. – № 11. – С. 124 – 126.

8. Рощина С. И. Длительная прочность и деформативность треугольных арок с клееным армированным верхним поясом / С. И. Рощина // Материалы обл. конф. – Владимир, 1999. – С. 35 – 37.

9. Єрмоленко Д. А. Об’ємний напружено-деформований стан трубобетонних елементів: монографія // Д. А. Єрмоленко. – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2012. – 316 с.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
Єрмоленко Д.А. Міцність та деформативність клеєних дерев’яних балок, армованих полімерною сіткою / Д.А. Єрмоленко, М.С. Іщенко // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 140-147. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/79 (дата звернення: 22.10.2018).