VARIATIONAL METOD APPLIED IN CALCULATION OF KEY JOINT’S STRENGTH IN THE CURRENT CONSTRUCTION SYSTEMS

  • О. Dovzhenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • V. Pogribnyi Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Yu. Chursa Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотація

The article deals with construction precast and precast with cast-in-place frame
buildings, which elements’ combined action is provided by key joints, are widely used.
The paper is devoted to the key joints, taking up considerable transverse forces. Standard
methods of their calculation are imperfect, they do not take into account all factors of influence
and cause significant underestimation of the joint’s strength. At Poltava National Technical
Yuri Kondratyuk University a calculation methodology has been developed, which, being
generic enough, takes into account the destruction’s character and a set of influence factors.
Three- and five-key joints of multi-storey building’s reinforced concrete frame’s elements have
been considered. An example is given of determining the strength of the capillary’s joint with
the column of the precast flat slab floor by means of the variational method in the concrete
plasticity theory. The obtained results are compared to the standard calculations.
Keywords: joint, key, strength, plasticity, shear, concrete.

Посилання

1. Gurov E. P. Sbornoe domostroenie. Strategiya razvitiya / E. P. Gurov // StroyPROFIL. – 2010. – № 5 (83). – S. 10 – 15.

2. Dovzhenko O. O. Porivnyalniy analiz rozrahunku mitsnosti betonnih shponok za isnuyuchimi metodikami / O. O. Dovzhenko, L. V. Karabash, Yu. V. Chursa // Resursoekonomni materiali, konstruktsiyi, budivli ta sporudi: zb. nauk. prats. – Rivne: NUVGP, 2012. – Vip. 23. – S. 201 – 210.

3. Dovzhenko O. O. Porivnyalniy analiz rozrahunku mitsnosti zalizobetonnih shponok za isnuyuchimi metodikami (na prikladi kontaktnogo shva) / O. O. Dovzhenko, I. A. Yurko, A. G. Gritsenko // Zbirnik naukovih prats. Seriya: Galuzeve mashinobuduvannya, budivnitstvo. – Poltava: PoltNTU, 2012. – Vip. 5 (38). – S. 72 – 84. http://znp.pntu.edu.ua

4. Dovzhenko O. O. Porivnyalniy analiz rozrahunku mitsnosti obtisnutih betonnih shponok za isnuyuchimi metodikami / O. O. Dovzhenko, L. V. Karabash, E. O. Rzhanih // Budivelni konstruktsiyi: mizhvidomchiy naukovo-tehnichniy zbirnik naukovih prats. – Kiyiv, DP NDIBK, 2013. – Vip. 78: u 2-h kn. Kniga 1. – S. 527 – 533.

5. Porivnyalniy analiz rozrahunku mitsnosti bagatoshponkovih kontaktnih stikiv za isnuyuchimi metodikami / O. O. Dovzhenko, V. V. Pogribniy, Yu. V. Chursa, Ya. V. Chernenko // Resursoekonomni materiali, konstruktsiyi, budivli ta sporudi: zb. nauk. prats. – Rivne: NUVGP, 2015. – Vip. 31. – S. 158 – 162.

6. Prochnost odnoshponochnyh stykov, razrushayushchihsya po shvu [Electronic resource Access mode] / O. A. Dovzhenko, V. V. Pogrebnoy, I. A. Yurko, Yu. V. Chursa. – Access mode: http://7universum.com/ ru/tech/archive/item/2416.

7. Cholewicki A. Loadbearing Capacity and Deformability of Vertical Joints in Structural Walls of Large Panel Buildings / A. Cholewicki // Build. Sci. – 1971. – № 6 (9). – Р. 163 – 184.

8. Chakrabarti S. C. Joints in reinforced concrete wall assembly-material model / S. C. Chakrabarti, G. C. Nayak, D. K. Paul // The Indian Concrete Journal. – 1988. – Vol. 62. – № 5. – P. 249 – 259.

9. Multiple shear key connections for precast shear wall panels / S. H. Rizkalla, R. L. Serette, J. S. Heuvel, E. K. Attiogbe // PCI Journal. – 1989. – № 3 – 4. – P. 104 – 120.

10. Zhou X. Shear strength of joints in precast concrete segmental bridges / X. Zhou, N. Mickleborough, Z. Li // Structural Journal. – 2005. – Vol. 102. – №1. – P. 3 – 11.

11. 11. Svejgaard J. Test and analysis of keyed shear joints between precast concrete walls - influence of indent area on the load bearing capacity. Master's thesis, Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering. – 2015. – P. 186 – 193.

12. Betonni ta zalizobetonni konstruktsiyi z vazhkogo betonu. Osnovni polozhennya: DSTU B V.2.6. – K.: NDIBK, 2010. – 156 s. (Derzhavniy standart Ukrayini).

13. 13. Eurocode 2, Part 1: Design of concrete structures: EN 1990:1992. – [Publication Date 1992-11-23]. – 1992. – 292 p. – (European standard).

14. Dovzhenko O. O. Metodika rozrahunku shponkovih z’ednan zalizobetonnih elementiv / O. O. Dovzhenko, V. V. Pogribniy, Yu. V. Chursa // Visnik NU «Lvivska politehnika» «Teoriya i praktika budivnitstva». – L., 2013. – № 755. – S. 111 – 117.

15. Mitrofanov V. P. Variatsionnyy metod v teorii idealnoy plastichnosti betona / V. P. Mitrofanov // Stroitelnaya mehanika i raschet sooruzheniy. – 1990. – № 6. – S. 23 – 28.

16. Posobie po proektirovaniyu zhilyh zdaniy (k SNiP 2.08.01-85). – M., 1989. – V. 3. – 304 s.

17. Korovin N. N. Eksperimentalnoe issledovanie shponochnyh sopryazheniy rigeley s kolonnoy / N. N. Korovin, V. S. Eskov // Beton i zhelezobeton. – 1965. – № 3. – S. 40 – 43.

18. Rukovodstvo po proektirovaniyu zhelezobetonnyh konstruktsiy s bezbalochnymi perekrytiyami. – M. : Stroyizdat, 1979. – 54 s.

19. Patent RU 2272108: MPK 2006.01 E04B 23/00. Karkas mnogoetazhnogo zdaniya / V. A. Bolshakov, A. V. Durnev: vladelets patenta – OAO NIPI BIOTIN. – Opubl. 27.10.2005. – Byul. № 8.
Опубліковано
2017-04-04
Як цитувати
DovzhenkoО. Variational metod applied in calculation of key joint’s strength in the current construction systems / DovzhenkoО., V. Pogribnyi, Yu. Chursa // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 133-139. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/77 (дата звернення: 22.10.2018).