АВТОНОМНИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ШТАМПУВАННЯ

  • B. O. Korobko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0002-9086-3904
  • D. O. Storozhenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0001-7920-5161
  • O. G. Dryuchko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0002-2157-0526
  • N. V. Bunjakìna Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0003-4241-5127
  • V. O. Khanyukov Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: спеціальне оснащення, накопичувальний комплекс, штучне завантаження заготовок,, роботизовані процеси штампування, автоматизація

Анотація

Створено накопичувальний комплекс для автоматизованого завантаження штучними дископодібними заготовками уніфікованих однокривошипних пресів у роботизованих процесах штампування. Запропоновано сучасні варіанти практичної реалізації поставленої задачі технічним, схемним та конструкторським модернізуванням і переоснащенням технологічного обладнання. Підвищення продуктивності й надійності роботи засобу, спрощення й здешевлення його побудови засновано на використанні та комплексному поєднанні можливостей впливу «активних», «пасивних», інформаційних параметрів на формування і корегування  операційних виробничих потоків систем забезпечення його функціонування.

Посилання

1. Костюк Е. Г. Характеристика роботизированных технологических комплексов: учебн. пос. / Е. Г. Костюк. – Х.: Харьк. нац. ун – т радиоэлектроники, 2010. – 42 с.
2. Павленко І. І. Роботизовані технологічні комплекси: навч. посіб. / І. І. Павленко, В. А. Мажара. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – 392 с.
3. Плєснецов Ю. О. Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси: навч. посіб. / Ю. О. Плєснецов, В. О. Маковей. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 236 с.
4. Григорьев Л. Л. Холодная штамповка: справочник / Л. Л. Григорьев, К. М. Иванов, Є. Е. Юргенсон; под ред. Л. Л. Григорьева. – СПб.: Политехника, 2009. – 665 с.
5. Камышный Н. И. Автоматизация загрузки станков / Н. И. Камышный. – М.: Машиностроение, 1977. – 287 с.
6. Иголкин А. Ю. Автоматические линии кузнечно-штамповочного производства: учеб. пособие / А. Ю. Иголкин, С. И. Козий, В. А. Михеев и др. – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2004. – 168 с.
7. Козырев Ю. Г. Захватные устройства и инструменты промышленных роботов: учеб. пособие / Ю. Г. Козырев. – М.: КНОРУС, 2011. – 312 с.
8. Павленко І. І. Структурні особливості будови та функціонування ЗП промислових роботів / І. І. Павленко, М. О. Годунко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. пр. Донбаської держ. машинобуд. акад. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – Вип. 21. – С. 128 – 134.
9. Смирнов А. М. Основы автоматизации листовой штамповки / А. М. Смирнов, К. И. Васильев. – М.: Машиностроение, 1987. – 272 с.
10. Попов Е. А. Технология и автоматизация листовой штамповки: учеб. для вузов / Е. А. Попов, В. Е. Ковалев, И. Н. Шубин. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. – 480 с.
11. Lascoe O. D. Handbook of Fabrication Processes / O. D. Lascoe. – ASM International: Technology & Engineering, 1988. – 456 р.
12. Mitchel P. Tool and Manufacturing Engineers Handbook: Material and Part Handling in Manufacturing / P. Mitchel. – Society of Manufacturing Engineers, 1998. – 550 р.
13. Hu P. Stamping Advanced Manufacturing technology of Lightweight Car Body / P. Hu, L. Ying, B. He // Science Press and Springer Science. – 2017. – Vol. XVI. – P. 19 – 44.
14. Harrison C. S. A review of automation in manufacturing illustrated by a case study on mixed-mode hot forging / C. S. Harrison // Manufacturing Rev. – 2014. – Vol. 15. – No. 1. – P. 1 – 14.
15. Автоматическая загрузка технологических машин: справочник / И. С. Бляхеров [и др.]; под общ. ред. И. А. Клусова. – М.: Машиностроение, 1990. – 400 с.
16. Любимов В. И. Вспомогательное оборудование роботизированных технологических комплексов штамповки / В. И. Любимов, М. С. Безверхий. – Мн. : БПИ, 1989. – 50 с.
17. Автор. свид. SU 1712040 A1 B21 D 43/00, B 30 B 15/30. Устройство для подачи штучных заготовок в зону обработки / Ю. В. Новиков, А. М. Левиков, Л. В. Кисса. – № 4794277/27; заявл. 14.11.89; опубл.: 15.02.1992 Бюл. № 6. – 3 с.
18. Автор. свид. SU 1224064 A B 21 D 43/14. Револьверная подача к прессу / Л. Н. Дубровин, В. Г. Левицкий, В. А. Сопочкин. – № 3670973/25-27; заявл. 09.12.83; опубл.: 15.04.1986
Бюл. № 14. – 4 с.
19. Автор. свид. SU 1260083 А1 В 21 D 43/10, В 30 В 15/30. Грейферное устройство для подачи заготовок в пресс / В. И. Елкин, А. Г. Плахотнюк. – № 3911862; заявл. 17.06.85; опубл. 30.09.1986 Бюл. № 36. – 5 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Korobko B.O. Автономний автоматизований накопичувальний комплекс для роботизованого процесу штампування / B.O. Korobko, D.O. Storozhenko, O.G. Dryuchko, N.V. Bunjakìna, V.O. Khanyukov // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 5-13. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1089.