ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ БУДІВНИЦТВА ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В БІЛОСТОЦЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

  • M. P. Nesterenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0002-8961-2147
  • О. А. Dubrovskyi Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • А. S. Kaiurin Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: Білостоцька політехніка, узгодження навчальних дисциплін, сталезалізобетонні конструкції, бетони спеціального призначення, залізобетонні конструкції, конструкції зі сталі, будівельна механіка, дерев’яні та кам’яні конструкції,, основи і фундаменти, вступний іспит

Анотація

Викладено відомості про процес навчання студентів-будівельників у Польщі: які дисципліни вивчалися та які проекти були виконані. Описано структурні підрозділи університету – бібліотека та факультети: архітектурний, будівництва та охорони навколишнього середовища, електричний, інформатики, механіки (мехатроніки), менеджменту, лісничий, кількість студентів і викладачів. Відзначено особливості навчального процесу й склад навчальних дисциплін. Наведено основні принципи викладання, різноманітні методи відображення інформації. Зазначено результати порівняння освітніх процесів в України та Польщі.

Посилання

1. Eurocode 2: Design of concrete structures. – Part 1-1: General rules; EN 1992-1-1 (2004) (English). – European committee for standardization. – 227 p.
2. Eurocode 7: Geotechnical design. – Part 1: General rules; EN 1997-1 (2004) (English). – European committee for standardization. – 171 p.
3. Eurocode 5: Design of timber structures. – Part 1-1: General. – Common rules and rules for buildings; EN 1995-1-1 (2004) (English). – European committee for standardization. – 123 p.
4. Eurocode 5: Design of timber structures. – Part 1-2: General. – Structural fire design; EN 1995-1-2 (2004) (English). – European committee for standardizati-on. – 69 p.
5. Petr Kuklik. Leonardo da Vinci Pilot Projects “Educational Materials for Designing and Testing of Timber Structures. – Design of timber structures according to Eurocode 5; Handbook. TEMTIS. – 254 p.
6. Eurocode 6: Design of masonry structures. – Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures; EN 1996-1-1 (2005) (English). – European committee for standardization. – 125 p.
7. Eurocode 3: Design of steel structures. – Part 1-1: General rules and rules for buildings; EN 1993-1-1 (2005) (English). – European committee for standardizati-on. – 93 p.
8. Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. – Part 1-1: General rules and rules for buildings; EN 1994-1-1 (2004) (English). – European committee for standardization. – 121 p.
9. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Nesterenko M.P. Досвід підготовки фахівців будівництва вищої кваліфікації в білостоцькій політехніці / M.P. Nesterenko, DubrovskyiО.А., KaiurinА.S. // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 292-300. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1088.