ВПЛИВ ВОЛОГИ НА ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ

Ключові слова: пошкодження, вплив вологи, цегляні, залізобетонні, дерев’яні огороджувальні конструкції будівель

Анотація

Виконано аналіз найбільш поширених пошкоджень від впливу вологи цегляних, залізобетонних і дерев’яних огороджувальних конструкцій будівель, проаналізовано причини їх виникнення та шляхи запобігання. Виділено найбільш небезпечні впливи від таких видів вологи, як будівельна, ґрунтова, атмосферна, експлуатаційна, гігроскопічна, конденсат. Рекомендовано для забезпечення незамокання елементів будівель достатні розміри карнизних звисів, наявність гідроізоляції стін, продухів, захисного фарбування, гідрофобного просочування, достатньої вентиляції, опалення, своєчасних ремонтів систем водопостачання та водовідведення.

Посилання

1. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013. Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій. – К. : Мінбуд України, 2013. – 66 с.
2. Пашинський В. А. Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель / В. А. Пашинський, Н. В. Пушкар, А. М. Карюк. – Одеса : ОДАБА, 2012. – 180 с.
3. Утеплення, ремонт та реконструкція плоских покрівель цивільних будівель / Ю. О. Авраменко, М. В. Лещенко, Н. М. Магас [та ін.]; за ред. О. В. Семка. – Полтава : Астрая, 2017. – 238 с. ISBN: 978-617-7669-00-4
4. Thermophysical aspects of reconstruction of cold roof spaces / O. Semko, O. Yurin, Yu. Avramenko, S. Skliarenko // MATEC Web of Conferences. Transbud – 2017 : Structure, Materials and Infrastructure. – Vol. 116 – 2017. – P. 02030.
https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602030
5. Фаренюк Г. Г. Теплові впливи на огороджувальні конструкції за нестаціонарних умов / Г. Г. Фаренюк, О. І. Філоненко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – Вип. 2 (44). – С. 234 – 238.
http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/168
6. Писаренко О. М. Моделювання нестаціонарного температурного поля з урахуванням наявності вологи в будівельних матеріалах / О. М. Писаренко, Л. М. Вілінська //
Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – Вип. 2 (47). – С. 198 – 205.
http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/86
7. Білоус О. М. Розрахунок тепловологісного стану зовнішньої огороджувальної конструкції з ніздрюватого бетону / О. М. Білоус // Сучасне промислове та цивільне будівництво. – 2013. – Вип. 3, Т. 9. – С. 163 – 168.http://nbuv.gov.ua/UJRN/spcb_2013_9_3_6
8. Пашинський В. А. Вплив вологості на характеристики морозостійкості будівельної кераміки / В. А. Пашинський., В. М. Сідей // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі
та споруди: збірник наукових праць. – Рівне, 2013. – Вип. 26. – С. 331 – 337.
9. Чернявський В. В. Деструктивні фактори впливу на фасадну теплоізоляцію з штукатурним шаром / В. В. Чернявський, О. Б. Борисенко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць. – Рівне, 2011. – Вип. 21. – С. 552 – 560.
10. Чернявський В. В. Аналіз конструктивних розмірів вентильованого повітряного прошарку у фасадних системах «марморок» / В. В. Чернявський, О. І. Юрін, О. В. Скиба //
Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – Вип. 1 (29). – С. 189 – 193.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2011_1_37
11. Захарченко П. В. Сучасні методи захисту будівельних матеріалів від дії зовнішніх агресивних факторів / П. В. Захарченко, П. Г. Варшавець // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2012. – Вип. 45. – С. 73 – 75.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmvs_2012_45_16
12. Покращення експлуатаційних властивостей бетонних споруд за рахунок використання гідроізоляційних матеріалів / К. К. Пушкарьова, М. В. Суханевич, К. В. Бондар, А. С. Варшавець // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2012. – Вип. 44. – С. 10 – 14.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmvs_2012_44_3
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Semko O.V. Вплив вологи на огороджувальні конструкції будівель / O.V. Semko, N.M. Mahas, A.R. Mishchenko, R.R. Mishchenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 278-284. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1086.