ЙМОВІРНІСТЬ ЗВ’ЯЗНОСТІ ДВОКІЛЬЦЕВИХ СТРУКТУР ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З РІЗНОЮ НАДІЙНІСТЮ ДІЛЯНОК

Ключові слова: структурне моделювання, ймовірність зв’язності, надійність системи з різною надійністю елементів

Анотація

Наведено результати дослідження аналітичного опису ймовірності зв’язності структур, що використовуються для моделювання надійності різних складних систем. Побудовано вирази обчислення значення ймовірності зв’язності систем, що мають структурний резерв. Виділено характерні складові формул, систематизовано їх у порядку збільшення складності та кількості елементів. Установлено особливості будови рівнянь, які дозволяють зручно складати вирази ймовірності зв’язності структур у процесі їх конструювання й перетворень. На прикладах показано утворення формул і їх структурних частин різних рівнів складності. Обґрунтовано використання величини співвідношення значення ненадійності елемента структури мереж та його надійності, що скорочує громіздкість точних виразів імовірності зв’язності структур мереж і суттєво підвищує  компактність та зручність використання рівнянь.

Посилання

1. Reinschke K. Application of Graph Theory for Reliability Analysis / K. Reinschke, I. Ushakov. – Berlin: Verlag Technik, 1987. – 209 p.
2. Barlow R. E. Mathematical Theory of Reliability / R. E. Barlow, F. Proschan. – New York: John Wiley & Sons, 1965. – 592 p.
3. Надежность технических систем: Справочник / Под ред. И.А. Ушакова – М. : Радио и связь, 1985. – 606 с.
4. Advanced Computer Graphics / Edited by Tosiyasu L. Kunii – Tokyo, Springer-Verlag. 1986. –
508 p.
5. Probabilistic constrained optimization. Methodology and applications / Ed. S. P. Uryasev. – Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. 2000. – 307 p.
6. Onisava T. Reliability and Safety Analyses under Fuzziness / T. Onisava, J. Kacprzyk. –
Phisica-Verlag. A Springer-Verlag company, 1995. – 376 p.
7. Kaufman Z. W. Mathematical models for the study of the reliability of system / Z. W. Kaufman, D. Groucho, R. Cruon. – NY: Academic Press, 1977. – 221 p.
8. Gutjahr W. Configurations of Series-Parallel Networks with Maximum Reliability / W. Gutjahr, G. C. Pflug, A. Ruszczynski. – Laxenburg, Austria: IIASA Working Paper, 1993. – 15 p.
9. Новохатній В. Г. Порівняльний аналіз надійності і топології структур водопровідних мереж / В. Г. Новохатній‚ І. С. Усенко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування‚ будівництво. – Полтава: ПолтНТУ‚ 2002. – Вип. 10. – С. 50 – 55.
10. Усенко В. Г. Раціональне нормування надійності елементів в системах з паралельно-послідовними структурами // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 46. – С. 578 – 582.
11. Усенко В. Г. Границы эффективности повышения структурной надежности в резервируемых инженерных сетях / В. Г. Усенко, И. С. Усенко // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – Вып. 4., Т. 13. – C. 78 – 83.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Usenko V.H. Ймовірність зв’язності двокільцевих структур інженерних мереж з різною надійністю ділянок / V.H. Usenko, KodakО.А. // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 270-277. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1085.