МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ ЙМОВІРНІСНОМУ ХАРАКТЕРІ БУДІВНИЦТВА

Ключові слова: календарне планування, тривалість будівництва, коефіцієнт сенситивності, ймовірнісний характер будівництва

Анотація

Відомо, що завдання зниження вартості будівельної продукції повинні вирішуватися не шляхом економії на прямих витратах, а за рахунок об’єктивного зниження витрат шляхом раціонально організованого виробництва робіт. Установлено, що будівельне виробництво функціонує в умовах схильного до змін середовища, причому на процес будівництва впливають не тільки заздалегідь ураховані чинники, але й такі, що можуть бути передбачені лише з певною ймовірністю. Наведено залежності з розрахунку тривалості проведення робіт як при використанні комплекту будівельних машин, так і без нього із застосуванням коефіцієнта сенситивності будівельного проекту до чинників мінливого середовища.
Запропонована методика розрахунку дозволяє зменшити ризик зриву термінів здавання об’єкта та надає можливість прискорити процес будівництва в конкретних умовах. Виконано оцінювання коефіцієнта сенситивності в різних місцевих умовах залежно від впливу різноманітних чинників: погодні умови; забезпечення матеріальними ресурсами; кількість і кваліфікація робітників.

Посилання

1. Netscher P. Building a Successful Construction Company: The Practical Guide / P. Netscher. –Subiaco 6904(Australia), 2014. – 253 p.
ISBN: 978-1500680008.
2. Шатрова І. А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва: дис. … канд. техн. наук: 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва / Шатрова Інна Анатоліївна. – Київ, 2006. – 173 с.
3. Oberlender G. D. Project management for engineering and construction. Third edition / G. D. Oberlender. –The McGraw-Hill Companies Inc., 2014. – 420 р.
ISBN: 978-00-07-182231-2.
4. Netscher P. Successful Construction Project Management: The Practical Guide / P. Netscher. – Subiaco 6904(Australia), 2014. – 235 p.
ISBN: 978-14973444419.
5. Nyman D. Maintenance Planning, Scheduling &Coordination / Don Nyman, Joel Levitt. –Industrial Press Inc., 2006. – 84 p.
ISBN: 0-8311-3143-8.
6. Jackson B. Construction Management JumpStart, Second Edition / Barbara J. Jackson. – Indianapolis: Wiley Publishing Inc., 2010. – 386 p.
ISBN: 978-0-470-60999-6.
7. Тугай О. А. Концептуальні основи застосування нечітких мір як складових багато-критеріального аналізу у будівництві / О. А. Тугай // Техніка будівництва.– К. : КНУБА, 2006. – № 19. – С. 79 – 83.
8. Fridriksson G. Analysis of Construction Organizations Risk Management: Master’s Thesis
BOMX03-16-11 / G. Fridriksson, A. Jonsson. – Gothenburg: ChalmersUniversity of Technology, 2016. – 58 p.
9. Машевська М. Побудова моделі оцінювання параметрів теплового комфорту на основі нечіткої логіки / М. Машевська, П. Ткаченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 686. – С. 91 – 96.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8270
10. ДСТУ Б А.3.1-22:2013. Визначення тривалості будівництва об’єктів [Чинний від 2014-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ», 2014. – 34 с. – (Державний стандарт України).
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Altukhova D.V. Методичні принципи календарного планування при ймовірнісному характері будівництва / D.V. Altukhova // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 263-269. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1084.