ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Ключові слова: підсилення плити перекриття, зовнішнє армування, вуглецеве волокно, техніко-економічні показники

Анотація

Наведено результати дослідження техніко-економічних показників різних методів підсилення монолітної залізобетонної плити перекриття, а саме: підведенням металевих балок з установленням додаткових опор, зовнішнім армуванням розтягнутих зон за технологією «МАПЕІ», приклеюванням металевих пластин і вуглецевого волокна за розробленою технологією. Установлено, що найвищі показники вартості матеріалів, трудомісткості та заробітної плати на виконання робіт має варіант підсилення плити перекриття підведенням металевих конструкцій, а найнижчі – варіанти підсилення плити перекриття за технологією «МАПЕІ» й приклеюванням вуглецевого волокна за розробленою технологією. З’ясовано, що вартість матеріалів на підсилення плити в розробленій технології з приклеюванням сталевих пластин найнижча, але трудомісткість, заробітна плата та тривалість виконання робіт за такою технологією значно вищі за інші досліджувані технології підсилення зовнішнім армуванням.

Посилання

1. ДСТУ Б В.3.1-2:2016. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд [Чинний від 2017-04-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 72 с.
2. Шагин А. Л. Реконструкция зданий и сооружений / А. Л. Шагин, Ю. В. Бондаренко, Д. Ф. Гончаренко. – М.: Высш. шк., 1991. – 352 с.
3. Савйовский В. В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий / В. В. Савйовский, О. Н. Болотских. – Х.: Ватерпас, 1999. – 288 с.
4. Савйовський В. В. Реконструкція будівель і споруд / В. В. Савйовський. – К.: Вид-во Ліра-К, 2018. – 320 с.
ISBN 978-617-7507-70-2
5. Klebearmierung [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.diamont-ag.ch.
6. Mapewrap C UNI-AX. Покрытие углеволоконное высокопрочное однонаправленное. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rosmax.com.ua
7. Minnaugh P. L. The experimental behavior of steel fiber reinforced polymer retrofit measures: thesis master of Science / Patrick Lucien Minnaugh; University of Pittsburgh school of engineering. – Pittsburgh, 2006 – 113 p.
8. Шилин А. А.. Усиление железобетонных конструкций композиционными материалами/ А. А. Шилин, В. А. Пшеничный, Д. В. Картузов. – М.: ОАО «Издательство «Стройиздат», 2004 – 144 с.
9. Ігнатова І. В. Підсилення бетонних конструкцій за допомогою полімерсилікатної композиції / І. В. Ігнатова // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. – К. : ДП НДІБК, 2011. – Вип. 75, Кн. 2. – С. 614 – 621.
10. Obaidat Y. T. Structural retrofitting of reinforced concrete beams using carbon fibre reinforced polymer: Licentiate Dissertation / Yasmeen Taleb Obaidat; Division of Structural Mechanics, LTH, Lund University. - Sweden, May, 2010 – 88 p.
ISSN 0281-6679
11. Технологическая карта на выполнение работ по восстановлению кирпичных, железобетонных конструкций и их защите / ООО «Композит». – К., 2009. – 7 с.
12. Григоровський П. Є. Підсилення балочних конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних тканин / П. Є. Григоровський, О. С. Молодід, Р. О. Плохута // Будівельне виробництво. – 2016. – №61/1. – С. 13 – 18.
13. Савйовський В. В. Підсилення залізобетонних балочних конструкцій зовнішнім армуванням/ В. В. Савйовський, О. С. Молодід, Н. О. Малець // Управління розвитком складних систем. – 2017. – №29. – С. 198 – 204.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Molodid O.S. Дослідження техніко-економічних показників підсилення плит перекриття за різними технологіями / O.S. Molodid // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 253-262. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1083.