НОВІ ФОРМИ І СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: інноваційний та високотехнологічний розвиток, проектний менеджмент, інжиніринг, девелопмент

Анотація

Розглянуто наукові основи та практичні рекомендації щодо організації та управління бізнес-процесами і будівельно-інвестиційними проектами в реальному секторі економіки на прикладі розвитку об’єктів і процесів у нафтогазовому комплексі України
за рахунок упровадження нових форм та світового досвіду забезпечення сучасного прогресу й конкурентоспроможності складних виробничо-господарських систем. Запропоновано основні процедури та інструменти реалізації таких достатньо нових для України механізмів забезпечення інноваційного та високотехнологічного розвитку зазначених систем, як стратегічний, мультипроектний і проектний менеджмент, інжиніринг та девелопмент.

Посилання

1. Бардиш Г. О. Проектне фінансування / Г. О. Бардиш. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 464 с.
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge / Third Edition (PMBoK®Guide) an American National Standard ANSI/PMI 99-001-2004. – PMI (USA), 2004. – 388 p.
3. Мартин П. Управление проектами / П. Мартин, К. Тейт; пер. с англ. – Мн. : Зарубежная литература, 2006. – 224 с.
4. Товб А. С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А. С. Товб, Г. П. Ципес. – Мн. : Экономика, 2008. – 375 с.
5. Kerzer H. Strategic Planning for Project Management Maturity Model / H. Kerzer, J. Wiley. – New York, Sons Inc., 2013. – 312p.
6. P2M. A Guidebook of Project & Program Management For Enterprise Innovation. – Japan, PMAJ, 2013. – 438 p.
7. Pinto Jeffrey. Project Management Handbook / Jeffrey K. Pinto, Editor. – Jossey – Bass Publishers, San Francisco, 2014. – 464 p.
8. Kendail G.. Advanced Project Portfolio Management and the PMO: Multiplaying ROI at Warp Speed / G. Kendail, S. C. Rollins. – International Institute for Learning, Inc., Boca Raton, Florida, 2008. – 428 p.
9. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва Чинний від 2017-01-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2016. – 46 с.
10. Організація будівництва. Сучасні форми і механізми організації та управління будівництвом об’єктів нафтогазового комплексу. Ч. 1. Сутність сучасних форм проекту¬вання, організації та управління будівельними проектами і програмами розвитку підприємств нафтогазового комплексу / О. В. Редкін, Л. Г. Щербінін, Д. М. Толкачов, В. Ф. Пенц, О. В. Нижник. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 241 с.
11. Організація будівництва. Сучасні форми і механізми організації та управління будівництвом об’єктів нафтогазового комплексу. Ч. 2. Організаційно-технологічне плану¬вання та забезпечення реалізації будівельних інвестиційних проектів і програм розвитку підприємств / О. В. Редкін, Л. Г. Щербінін, Д. М. Толкачов, В. Ф. Пенц, О. В. Нижник. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 196 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Redkin O.V. Нові форми і світовий досвід організації й управління бізнес-процесами та будівельно-інвестиційними проектами в сфері розвитку складних об’єктів україни / O.V. Redkin, R.I. Pahomov, O.E. Zyma // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 238-245. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1081.