СТАТИЧНІ ЗМІШУВАЧІ В ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

Ключові слова: статичний змішувач, буровий розчин, моделювання, поле завихреності, інтенсивність турбулентності, масштаб турбулентності

Анотація

Досліджено роботу трьох конструкцій статичного змішувача в циркуляційній системі  промивальної рідини бурових установок, ураховуючи основні параметри бурового розчину. Виконано моделювання та отримано параметричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, а саме в місці установки статичного змішувача і в зоні трубопроводу за ним. Отримано моделі: поля швидкостей, поля завихреності, поля інтенсивності турбулентності, поля масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування. Побудовано графіки зміни досліджуваних параметрів відносно осі труби. Виконано порівняльний аналіз моделей та кривих. Обґрунтовано раціональну конструкцію статичного змішувача для отримання оптимальних технологічних характеристик перемішування бурового розчину.

Посилання

1. Characterization of flow and mixing in an SMX static mixer [Electronic resource] / J. M. Zalc, E. S. Szalai, F. J. Muzzio, S. Jaffer // AIChE Journal. – 2002. – Vol. 48, Issue 3. – P. 427 – 436. – Access mode: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.690480303/abstract.
2. Білецький В. С. Збагачувальна техніка та технології при приготуванні й регенерації бурових розчинів // В. С. Білецький, М. В. Ткаченко // Збагачення корисних копалин: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. № 66 (106). – С. 41 – 47.
3. Викладена заявка № 58-104997, Японія. МКИ3 С10L5/00. Пристрій грудкування вугілля у трубопроводі. – заявл. 22.06.83.
4. Nienow A. W. Mixing in the Process Industries: Second Edition / A. W. Nienow, M. F. Edwards, N. Harnby // Butterworth-Heinemann. – 1997. – 432 р.
5. Avalosse Th. Finite-element simulation of mixing: 2. Three-dimensional flow through a kenics mixer [Electronic resource] / Th. Avalosse, M. J. Crochet // AIChE Journal. – 1997. – Vol. 43, Issue 3. – P. 588 – 597. – Access mode: http://onlinelibrary.wiley.com
doi/10.1002/aic.690430304/abstract.
6. Bakker A. Modeling of the Turbulent Flow in HEV Static Mixers [Electronic resource] / A. Bakker, R. D. LaRoche // The Online CFM Book. – 1998. – Access mode: http://www.bakker.org.
7. Левич В. Г. Физико-химическая гидродинамика / В. Г. Левич. – М. : Физматгиз, 1959. – 700 с.
8. Stec M. Numerical method effect on pressure drop estimation in the Koflo® static mixer /
M. Stec , P. M. Synowiec // Inżynieria I Aparatura Chemiczna. – 2015. – Vol. 2. – P. 48 – 50.
9. Kumar V. Performance of Kenics static mixer over a wide range of Reynolds number [Electronic resource] / V. Kumar, V. Shirke, K.D.P. Nigam // Chem. Eng. Journal. – 2008. – Vol. 139. – P. 284 – 295. Access mode: https://www.deepdyve.com.
10. Singh M. K. Analysis and optimization of low-pressure drop static mixers [Electronic resource] / M. K Singh, T.G. Kang, P.D Anderson, H.E.H Meijer // AIChE Journal. – 2009. – Vol. 55, Is. 9. – P. 2208 – 2216. – Access mode: http://onlinelibrary.wiley.com
doi/10.1002/aic.690430304/abstract.
11. Основы гидравлики [Электронный ресурс] / А. А. Кононов, Д. Ю. Кобзов, Ю. Н. Кулаков, С. М. Ермашонок. – Братск: ГОУВПО «БрГТУ», 2004. – 92 с. – Режим доступа: http://www.gidravl.com/.
12. SOLIDWORKS Flow Simulation. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.solidworks.com/sw/products/simulation/flow-simulation.htm.
13. Grosser D. The Future of SolidWorks Has Always Been [Electronic resource]. – 2011. –
Access mode: http://blog.dasisolutions.com/2011/09/27/the-future-of-solidworks-has-always-been-in-your-hands/.
14. Білецький В. С. Застосування статичних змішувачів для селективної агрегації тонкодисперсного вугілля / В. С. Білецький, Н. В. Сургова // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2011. – № 2(30). – С. 56 – 59.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Biletsky V.S. Статичні змішувачі в циркуляційних системах промивальної рідини бурових установок / V.S. Biletsky, Yu.S. Mishchuk, Yu.I. Kuznetsova // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 197-207. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1076.