ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Ключові слова: термомодернізація, додаткове утеплення, стіна житлового будинку

Анотація

Розглянуто проблему енергоефективності житлового фонду України.
Проведено аналіз стану теплозахисту зовнішньої оболонки основних конструктивних рішень будівель на прикладі м. Полтава. Представлено житловий фонд цегляними, великоблочними та панельними будинками, які збудовані в 50
80 рр. минулого століття. Розраховано дійсні значення опору теплопередачі зовнішніх стін, вікон, покриття та інших огороджувальних конструкцій, які у 35 разів менші за мінімально допустимі за сучасними вимогами. Надано рекомендації щодо термомодернізації зовнішніх стін згідно з їх конструктивним рішенням, горищного перекриття та перекриття над неопалюваними підвалами, а також світлопрозорих зовнішніх конструкцій за сучасними нормативними вимогами.

Посилання

1. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – К., Мінрегіонбуд України 2006. – 68 с.
2. Зміни № 1 ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. Мінбуд України. – Київ, 2013. – 11 с.
3. Гагарин В. Г. Теплотехнические проблемы современных стеновых ограждающих конструкцій многоэтажных зданий / В. Г. Гагарин // ACADEMIA. Архитектура и строительство. – М. : МГСУ, 2009. – С. 313 – 318.
http://istina.msu.ru/publications/article/1111419/
4. Korniyenko S. V. The Experimental Analysis and Calculative Assessment of Building Energy Efficiency / S. V. Korniyenko // Applied Mechanics and Materials. – 2014. – Vol. 618. – Р. 509 – 513.http://www.scientific.net/AMM.618.509
5. Pavlovas V. Energy saving sinexisting Swedish apartment buildings / V. Pavlovas // Chamlers University of Technology. – Göteborg, 2006. – P. 17 – 83.
http://publications.lib.chalmers.se/publication/11656-energy-savings-in-existing-swedish-apartment-buildings-some-aspects-on-demand-controlled-ventilation
6. Чернявський В. В. Теплоізоляційно-опоряджувальні фасадні системи як засіб термомодер¬нізації житлового фонду України / В. В. Чернявський, О. І. Юрін, Г. Г. Фаренюк // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 17. – С. 365 – 372.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Rmkbs/2008_17/52.pdf
7. Семко О. В. Вплив теплозахисних заходів на тепловий режим фундаментів та підлоги на ґрунті / О. В. Семко, В. В. Чернявський, О. І. Филоненко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. трудов. – Х. : ХНАГХ, 2009. – Вып. №86. – С. 19 – 22.
http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4607
8. Yurin O.I. Study of heat shielding qualities of brick wall angle with additional insulation located on the outside fences [Electronic resource] / O. I. Yurin, T. A. Galinska // Journal: MATEC Web of Conferences. – 2017. – №116. – Access mode: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602039
9. Novelapp roach to 3D therm ography and energy efficien cyevaluation / D. González-Aguilera, P. Rodriguez-Gonzalvez, J. Armesto, S. Lagüela // Energy and Buildings. – 2012. – Vol. 54. – P. 436 – 443.http://fulltext.study/article/263674/Novel-approach-to-3D-thermography-and-energy-efficiency-evaluation
10. Taylor T. Energy efficiency is more than skin deep: Improving construction quality controlin new-buildhousing using therm ography / T. Taylor, J. Counsell, S. Gill // Energy and Buildings. – 2013. – Vol. 66. – Р. 222 – 231.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813004428
11. EPBD Concerted Action: Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) featuring country reports 2012. – Porto, 2013. ISBN 978-972-8646-28-8
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Filonenko O.I. Енергоефективність житлових будинків / O.I. Filonenko, O.I. Yurin, O.A Kodak // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 189-196. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1075.