ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

Ключові слова: вулично-дорожня мережа, транспортне планування, пріоритетність руху, оптимізація планувальної структури міста

Анотація

Визначено основні проблеми, пов’язані з організацією руху транспорту і пішоходів у сучасних містах. Розглянуто світовий досвід проектування й реконструкції вулично-дорожньої мережі міст. Виявлені фактори, які визначають сучасні тенденції та особливості  проектування і реконструкції вулично-дорожньої мережі населених пунктів України. Розглянуто й обґрунтовано пріоритети вулично-дорожнього руху, що впливають на її формування і розвиток. Сформульовано основні цілі, які мають бути досягнуті при пристосуванні проектів будівництва та реконструкції міських вулиць до зміни пріоритетів, котра відбулась у теорії транспортного планування.

Посилання

1. Рейцен Є. О. Організація і безпека міського руху / Є. О. Рейцен. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2014. – 454 с. ІSBN 978-617-709-243-7.
2. Barton H. Healthy Urban Planning in practice: experience of European cities/ H. Barton, C. Mitcham, C. Tsourou // Report of the WHO City Action Group on Healthy Urban Planning. – Copenhagen: WHO Regional Office for Evrope, 2003. – 57 р.
3. Central Coordinating Committee for the Promotion of Accessibility for the Disabled (CCPT). Accessibility of Buildings and the Outdoor Environment. – Delft: Dоutch Standard Institute, 1988. – 67 p.
4. Dansk Ingeniшrforning (Danish Engineering Association). Planning of Open Spaces as regards Access for Disabled People. Translated by Eva Eriksen. – Copenhagen: Forlag Normstyrelsen Publicationer, 1984. –51 p.
5. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов / Е. М. Лобанов. – М. : Транспорт, 1990. – 240 с.
6. Moughtin C. Urban Design: Street and Square / C. Moughtin. – Architectural Press, 2003. – 320 p.
7. Marshall S. Streets and Patterns: The Structure of Urban Geometry / S. Marshall. – Spon Press, 2005. – 318 p.
8. Айлікова Г. В. Методологічні основи планування території регіонів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування» / Айлікова Ганна Вітольдівна. – К., 2015. – 23 с.
9. Бурко Д. Л. Порівняльний аналіз рівня автомобілізації в Україні та країнах Євросоюзу / Д. Л. Бурко // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Транспортні проблеми найбільших міст». – Х., 2012. – С. 60 – 61.
10. Lytvynenko T. Peculiarities of infrastructure designing for the movement of individual environmental friendly vehicles / T. Lytvynenko, L. Gasenko // Periodica Polytechnica Transportation Engineering. – Budapest: University of Technology and Economics, 2015. – Vol. 43. – No. 2. – Р. 81 – 86. DOI: 10.3311/PPtr.7593
11. Lytvynenko T. Principles of the road beautification elements placing / T. Lytvynenko, I. Tkachenko, L. Gasenko // Periodica Polytechnica Transportation Engineering. – Budapest: University of Technology and Economics, 2017. – Vol. 45. – No. 2. – Р. 94 – 100. DOI: 10.3311/PPtr.8592.
12. Комфортне місто. Як спланувати велоінфраструктуру: довідник / Громадська організація «Асоціація велосипедистів Києва». – К. : АВК, 2014. – 64 с.
13. Ivasenko V. Analysis of the regulatory provisions for engineering construction and traffic management course for projecting public transport to the needs of people with limited mobility / V. Ivasenko // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – № 1 (5). – С. 17 – 21.
ISSN 2313–5425
14. Шевченко І. Ю. Регіональна диференціація автомобілізації населення України / І. Ю. Шевченко // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 3. – С. 41 – 46.
15. Гершман А. Как вернуть город людям? [Электронный ресурс] / А. Гершман. – Режим доступа: http://gre4ark.livejournal.com/127476.html.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Lytvynenko T.P. Особливості сучасного проектування і реконструкції вулично-дорожньої мережі міст / T.P. Lytvynenko, L.V. Gasenko, G.I. Sharyi // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 181-188. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1074.