ЛАБОРАТОРНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ, ЩО ДІЮТЬ ПО БІЧНІЙ ПОВЕРХНІ ПАЛЬ

  • V. E. Naydenova O. M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv
Ключові слова: експеримент, паля, стан спокою, просідання ґрунту, бічна поверхня, довантажувальні сили тертя

Анотація

Установлено, що сила негативного тертя, або довантажувальна сила на
палю, розвивається за рахунок додаткових деформацій навколо пальового масиву і не може бути більшою від сили опору по бічній поверхні палі в стані спокою,
що формується за рахунок власної ваги ґрунтової основи. Наведено результати лабораторних експериментальних досліджень довантажувальних сил тертя,
що діють по бічній поверхні модельної палі без урахування вертикального навантаження (умовно у стані спокою),
та аналіз методик визначення сил негативного (довантажувального) тертя, що діють по бічній поверхні паль, при призначенні їх несучої здатності. Виконаними дослідженнями підтверджено теоретичне положення щодо рівності довантажувальних сил тертя і сил опору ґрунту під час дії крутильного моментного навантаження, а не висмикувального навантаження, як запропоновано у сучасних нормах.

Посилання

1. Григорян А. А. Взаимодействие буронабивных свай с грунтом в условиях ІІ типа по просадочности / А. А. Григорян, С. В. Юшубе // Основания, фундаменты и механика грунтов. – М. : Стройиздат, 1986. – Вып. 2. – С. 14 – 17. https://www.ofmg.ru/index.php/ofmg /artic le/ view /2057.
2. Про можливий вплив сил негативного тертя в баретах та палях великого діаметра / І. Ю. Мєшкова, Ю. В. Заварзін, Д. А. Карпенко, М. В. Корнієнко // Будівельні конструкції: міжвід. наук.-техн. зб. – К.: ДП НДІБК, 2016. – Вип. 83. – Кн. 2. – С. 423 – 430. ISBN 978-617-676-104-4.
3. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. – [Чинний від 2011-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 55 с.
4. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты – [Действующий от 2011-05-20]. – М. : Министерство регионального развития РФ, 2011. – 83 с.
5. Руководство по проектированию свайных фундаментов. – М.: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР Стройиздат, 1980. – 151 с.
6. Усовершенствование методики определения сил отрицательного трения грунта по результатам испытания натурных свай / А. В. Самородов, С. В. Табачников, В. Е. Найдёнова, Д. Л. Муляр // Основи та фундаменти: міжвід. наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 170 – 178. ISBN 978-617-676-084-9.
7. Самородов А. В. Способ определения сил сопротивления песчаного грунта по боковой поверхности модельной сваи в состоянии покоя / А. В. Самородов, С. В. Табачников // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2015. – Вип. 1 (79). – С. 91 – 95.
8. Самородов А. В. Новый метод определения сил сопротивления по боковой поверхности свай, учитывающий направление вертикальной нагрузки / А. В. Самородов, С. В. Табачников // Основания, фундаменты и механика грунтов. – М.: ОФМГ, 2015. – Вып. 6. – С. 12 – 15. https://www.ofmg.ru/index.php/ofmg/article/view/ 1313
9. Табачников С. В. Экспериментальные исследования сил сопротивления по боковой поверхности моделей свай / С. В. Табачников // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – Вип. 1 (43). – С. 222 – 230.
http://journals.pntu.edu.ua/index.php/znp/article/ view /127.
10. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике / Л. І. Седов. – М. : Наука, 1981. – 440 с.
11. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань. – [Чинний від 1997-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 11 с.
12. Найдёнова В. Е. Анализ методик определения сил отрицательного трения, действующих по боковой поверхности свай / В. Е. Найдёнова // Будівельні конструкції: міжвід. наук.-техн. зб. (Будівництво). – К.: ДП НДІБК, 2016. – Вип. 83. – С. 359 – 368. ISBN 978-617-676-104-4.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Naydenova V.E. Лабораторні експериментальні дослідження розвитку довантажувальних сил, що діють по бічній поверхні паль / V.E. Naydenova // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 174-180. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1073.