ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ЗОН ҐРУНТУ НАВКОЛО КВАДРАТНИХ ПАЛЬ

Ключові слова: паля, несуча здатність, зона ущільнення ґрунту, зона переміщення ґрунту, поперечний переріз, вдавлювання

Анотація

Доведено доцільність вирішення питання щодо аналітичного визначення розмірів та побудови форми ущільнених зон ґрунту навколо бічної поверхні квадратної палі в нормальному до осі палі напрямку. Проаналізовано різні аналітичні методи визначення радіуса ущільненої зони ґрунту навколо циліндричних елементів, що заглиблюються у ґрунт з урахуванням його початкового стану. Розроблено графоаналітичну методику побудови ущільнених зон ґрунту навколо паль квадратного поперечного перерізу. Ефективність розробленої методики та можливість використання аналітичних виразів для визначення радіуса ущільненої зони ґрунту навколо забивних або вдавлюваних елементів підтверджено шляхом порівняння отриманих рішень з експериментальними даними. З’ясовано, що розроблена методика дозволяє підвищити ефективність та надійність використання паль і пальових фундаментів за рахунок їх раціонального конструювання.

Посилання

1. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти / М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков, В. Б. Швець, О. В. Школа, С. В. Біда, Ю. Л. Винников. – П. : ПолтНТУ, 2004. – 568 с.
2. Деформации грунта вокруг коротких призматических свай в песчаных грунтах / И. А. Карпюк, А. В. Новский, В. М. Карпюк, Л. И. Колесников // Вісник ОДАБА. – Одеса: ВМК «Місто майстрів», 2001. – Вып. 5. – С. 55 – 61.
3. Особенности напряженно-деформированного состояния песчаных грунтов при поочередном вдавливании и нагружении рядом расположенных моделей висячих призматических свай / В. М. Карпюк, И. А. Карпюк, А. В. Новский, Л. И. Колесников, В. Д. Холодов,
Н. И. Кубийович // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып.39. – С. 252 – 257.
4. Корнієнко М. В. Характер ущільнення ґрунту навколо вдавлюваної та забивної напівнатурних паль / М. В. Корнієнко, О. Б. Пресняков, А. М. Ращенко // Будівельні конструкції: міжвід. наук.-техн. зб. – Одеса: НДІБК, 2004. – Вип. 61. Т. 2. – С. 40 – 44.
5. Цымбал С. И. К определению сопротивления грунта по боковой поверхности забивной сваи / С. И. Цымбал // Основания и фундаменты: науч.-техн. сборник. – К.: Будівельник, 1979. – Вип. 12. – С. 98 – 101.
6. Цимбал С. Й. Врахування пористості ґрунтів при визначенні розмірів зони їх ущільнення / С. Й. Цимбал, Г. В. Куценко // Основи та фундаменти: міжвід. наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2008. – Вип. 31. – С. 115 – 119.
7. Цимбал С. Й. Характер взаємодії квадратної і таврової палі з глинистим ґрунтом / С. Й. Цимбал, О. В. Малишев // Теорія і практика будівництва: наук.-техн. журнал. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 7. – С. 11 – 14.
8. Цимбал С. Й. Вплив форми бічної поверхні на несучу здатність паль / С. Й. Цимбал, О. В. Малишев // Будівельні конструкції: міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2011. – Вип. 75, Кн. 2. – С. 313 – 319. ISBN 978-966-1555-78-4
9. Цымбал С. И. Экспериментальные исследования напряженного состояния в песчаном основании модельной сваи / С. И. Цымбал // Основания и фундаменты: науч.-техн. сб. – К. : Будівельник, 1971. – Вып. 4. – С. 127 – 132.
10. Яковлєв В. С. До питання визначення несучої здатності призматичної палі з урахуванням ущільнення ґрунту і величини зрушувального осідання / В. С. Яковлєв, Ю. Л. Винников, Б. І. Завалій // Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво). – К. : НДІБК, 2005. – Вип. 63. – С. 324 – 328.
11. Robinksy E. I. Sand displacement and compaction around model friction piles. / E. I. Robinksy, C. F. Morrison // Canadian Geotechnical Journal. – 1964. – Vol. 1, N 2. – P. 81 – 93.DOI: 10.1139/t64-002
12. Frits van Tol A. Experimental investigation into the stress and strain development around a displacement pile / A. Frits van Tol; W. Broere; J. Dijkstra // Proceedings-DFI/EFFC 10th international conference on piling and deep Foundations. – Amsterdam, 2006.http://www.dfi.org/pubdetail.asp?id=1360
13. Soil deformation around a displacement pile in sand / D. J. White, M. D. Bolton, К. Philips, P. J. Guo, К. Popescu // Physical modeling in geotechnics. – Newfoundland: AA Balkema Publishers, 2002. – P. 649 – 654.
http://www-civ.eng.cam.ac.uk/geotech_new/people/bolton/mdb_pub/122_ICPMG_2002_649_654.pdf
14. Sand deformation around a laterally loaded pile / J. Liu, B. Yuan, V. Mai, R. Dimaano // Journal of testing and evaluation. – ASTM, 2011. – № 39(5).DOI: 10.1520/JTE103313
15. Liu J. Influence of pile geometry on internal sand displacement around a laterally loaded pile using transparent soil / J. Liu, M. Liu, H. Gao // GeoShanghai. – Shanghai, 2010. – № 205. -- P. 104 – 110. DOI: 10.1061/41106(379)12
16. Musbah A. Influence of different parameters on the behavior of a laterally loaded pile in sand / A. Musbah, M. Nasr, F. Jarushi // 40th Annual conference on deep foundations. – Oakland, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/273745533_influence_of_different_parameters_on_the_behavior_of_a_laterally_loaded_pile_in_sand
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Malyshev O.V. Особливості утворення ущільнених зон ґрунту навколо квадратних паль / O.V. Malyshev // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 167-173. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1072.