ВПЛИВ ВЛАСНИХ НАПРУЖЕНЬ НА МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ РОЗТЯЗІ

Ключові слова: власні напруження, міцність бетону, водонасичення бетону, усадка, повзучість

Анотація

Спираючись на результати дослідів над крихкими дюралюмінієвими зразками, доведено неминучість впливу на міцність бетону (розчину) напружень, викликаних нерівномірною по поперечному перерізу усадкою (при висушуванні) або набряканням (при зволоженні). Проаналізовано різноманітність результатів дослідів різних авторів із впливу зволоження і висушування бетону (розчину) на міцність при розтязі. Пояснено причини збільшення міцності бетону (розчину) повітряно-сухого зберігання на початку зволоження. Детально проаналізовано вплив тривалості (інтенсивності) зволоження зразка на міцність бетону та обґрунтовано причини отримання протилежних результатів дослідів впливу зволоження (висушування) на міцність бетону.

Посилання

1. Вплив тридцятип’ятирічного розтягу на деформативні властивості бетону / Г. О. Фенко, О. Г. Фенко, А. В. Гергель, В. В. Пашинський, Р. О. Повзик // Збірник наукових праць.
Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава, ПолтНТУ, 2010. – Вип. 2(27).– С. 39 – 42.
2. Лещинский М. Ю. Влияние водонасыщения на сопротивление разрыву затвердевших цементных растворов и бетонов / М. Ю. Лещинский // Докл. АН СССР. – 1956. – Т. 109. – № 3. – С. 521 – 523.
3. Мальцов К. А. Влияние водонасыщения на прочность бетона / К. А. Мальцов // Гидротехническое строительство. – 1954. – № 8. – С. 21 – 25.
4. О влиянии воды на прочность бетона / А. М. Архипов, К. А. Мальцов, И. Б. Соколов, П. Г. Старицкий // Докл. АН СССР. – 1959. – Т. 109. – № 3. – С. 521 – 523.
5. Влияние водонасыщения на изменение прочности бетона длительного твердения / Ю. Н. Воронов, В. А. Панасюк, С. С. Макарова, В. М. Виноградский // Вісник Одеської академії будівництва та архітектури. – Одеса, ОДАБА, 2009. Вип. 35. – С .64 – 70.
6. Bartlett F. M. Effect of Moisture Condition on Concrete Core Strengths / F. M. Bartlett, J. G. MacGregor // ACI Materials Journal. – 1994. – 91(3). – P. 227 – 236.
7. Popovics S. Effect of curing method and final moisture condition on compressive strength of concrete. ACI Journal. – 1986. – 83(4). – P. 650 – 657.
8. Russell J. J. Einfluss des Feuchtigkeitsgehaltes auf die Druckfestigkeit Kleiner Gipswьrfel / J. J. Russell. – Berlin: Zement-Kalk-Gips. – 1960. – № 8. – 345 p.
9. Fenko О. The influence of its own stresses on concrete strength under compressing/ О. Fenko, O. Krupchenko, I. Yurko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава, ПолтНТУ, – 2016. – Вип. 2 (47). – P. 155 – 161.
10. Chen X. Effect of moisture content on compressive and split tensile strength of concrete /
X. Chen, W. Huang, J. Zhou // Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. – 2012. – Vol. 19. – P. 427 – 435.
11. Glucklich J. Effect of Moisture Content on Strength and Strain Energy Release Rate of Cement Mortar/ J. Glucklich, U. Korin // J. Amer. Ceram. Soc. – London, 1975. – Vol. 58. – № 11-12. – P. 517 – 521.
12. Hotta H. Influence of drying and water supplying after drying on tensile strength of cement
mortar / H. Hotta, K. Takiguchi // Nucl. Eng. Des. 156(6). – 1995. – P. 218 – 228.
13. Фенко О. Г. Вплив власних напружень на міцність матеріалів / О. Г. Фенко, Г. О. Фенко // Ресурсноекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 25. – С. 466 – 471.
14. Цилосани З. Н. Усадка и ползучесть бетона / З. Н. Цилосани. – Тбилиси: Мецниереба,
1979. – C. 44 – 84.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Fenko O.G. Вплив власних напружень на міцність бетону при розтязі / O.G. Fenko, I.A. Yurko, L.V. Karabash, P.A. Yurko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 124-130. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1067.