МОДЕЛІ ОПОРУ ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЦИКЛІЧНОЇ ЗНАКОПОСТІЙНОЇ ДІЇ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ ВИСОКИХ РІВНІВ

Ключові слова: витривалість, циклічне навантаження, втомне руйнування

Анотація

Досліджено робота залізобетонних прогінних балкових конструкцій з малим, середнім та великим прольотами зрізу в умовах дії циклічних навантажень високих рівнів. Установлено, що розроблення фізичних моделей втомного опору залізобетонних елементів, що згинаються, циклічній дії поперечних сил та методи розрахунку на їх основі є важливими та доцільними через такі особливості вказаного виду навантаження: нелінійність деформування, накопичення пошкоджень у вигляді втомних мікро- і макротріщин, втомне руйнування матеріалів тощо. Визначено ключові вирази знаходження межі витривалості (об’єктивної міцності) бетону, поздовжньої арматури, анкерування поздовжньої арматури, які й складають витривалість усієї конструкції в цілому. Досліджено роль та особливості впливу деформацій віброповзучості на механіку зміни напружено-деформованого стану бетону й арматури дослідних елементів.

Посилання

1. Мирсаяпов И. Т. Выносливость железобетонных конструкций при действии поперечных сил: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 − строительные конструкции, здания и сооружения / Илшат Талгатович Мирсаяпов. – Казань, 2009. – 39 с.
2. Бабич Є. М. Бетонні та залізобетонні елементи в умовах малоциклових навантажень / Є. М. Бабич, Ю. О. Крусь. − Рівне, РДТУ, 1999. − 120 с.
ISBN 966-7447-05-7.
3. Карпенко Н. И. Общие модели механики железобетона / Н. И. Карпенко. – М. : Стройиздат, 1996. – 416 с.
4. Aslani F. Stress-Strain Model for Concrete under Cyclic loading / F. Aslani, R. Jowkarmeimandi // Magazine of Concrete Research, ICE Publishing. − Woollongong, 2012. – Vol. 64, Is. 8. − P. 673 − 685. DOI 10.1680/macr.11.00120.
5. Trapko W. Load-Bearing Capacity of Compressed Concrete Elements Subjected to Repeated Load Strengthened with CFRP Materials / W. Trapko, Т. Trapko // Journal of Civil Engineering and Management. – Wroclaw, Poland, 2012. – Vol. 18, Is. 4. − P. 590. DOI 10.3846/13923730.2012.701664
6. Соколов Б. С. Новый подход к расчёту прочности бетонных элементов при местном действии нагрузки / Б. С. Соколов // Бетон и железобетон. – 1992. − №10. – С. 22 – 24.
7. Баранова Т. И. Каркасно-стержневые расчётные модели и инженерные методы расчёта железобетонных конструкций / Т. И. Баранова, А. С. Залесов. – М. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2003. – 239 с. ISBN 978-5-93093-193-8.
8. Расчёт железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям / А. С. Залесов, Э. Н. Кодыш, Л. Л. Лемыш, И. К. Никитин. – М. : Стройиздат, 1988. – 320 с.
9. Goto I. Cracks formed in concrete around deformed tension bars / I. Goto // ACI Journal, 1971. − Volume 68, Issue 4. − P. 73 − 79.
10. Холмянский М. М. Бетон и железобетон: деформативность и прочность / М. М. Холмянский. – М. : Стройиздат, 1997. – 570 с.
11. Behaviour of Reinforced Concrete Beams Strengthened with Basalt Textile Reinforced Concrete / S. Gopinath, R. Murthy, N. Relyer, M. Prabha // Journal of Industrial Textiles, 2015. – Vol. 44, Is. 6. – 924 p.DOI 10.1177/1528083714521068
12. Toothman A. J. Monotonic and Cyclic Performance of Light-Frame Shear Walls with Various Sheathing Materials: Thesis of Master of Science in Civil Engineering / A. J. Toothman. − Blacksburg, Virginia, 2003. – 154 p.
13. Naghibdehi M. Behaviour of Functionally Graded Reinforced-Concrete Beams Under Cyclic loading / M. Naghibdehi, M. Naghipour, M. Rabiee // Gradevinar. – 2015. – Vol. 67, Is. 5. – P. 427 – 439. DOI 10.14256/JCE.1124.2014
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Karpiuk V.M. Моделі опору прогінних залізобетонних елементів за циклічної знакопостійної дії поперечних сил високих рівнів / V.M. Karpiuk, A.I. Kostiuk, Yu.A. Somina // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 112-123. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1066.