ОСНОВИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ СКЛАДНИХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ СТАНАХ

Ключові слова: елемент конструкції, міцність похилого та нормального перерізів, оптимізаційний розрахунок

Анотація

Загальна теорія міцності залізобетонних елементів (ЗТМЗБЕ) пройшла довгу та всебічну апробацію і показала значні переваги: добру збіжність з експериментами, істотний економічний ефект, єдиний метод розв’язання для різних проблем міцності. Розроблюються прості методи практичного розрахунку за ЗТМЗБЕ, доступні
для використання проектувальниками і студентами. Викладаються алгоритми розрахунку двох практично важливих задач: перевірки міцності та підбору необхідної арматури. Розв’язання задач представлено «ручним» методом та з використанням широко відомого та простого у використанні програмного комплексу MS Excel. Наведені результати експериментальної перевірки ЗТМЗБЕ які показали добру збіжність теоретичної міцності з експериментальною

Посилання

1. Mitrofanov V. P. The primary design conceptions of concrete and reinforced concrete structures in the ADM Model Code / V. P. Mitrofanov, N. M. Pinchuk, P. B. Mitrofanov // Proc., 4th Int. fib Congress. – Mumbai (India). 2014. – P. 259 – 261.
2. Митрофанов В. П. Оптимизационная теория прочности железобетонных элементов по наклонным и нормальным сечениям при совместном действии изгибающих моментов, поперечных и продольных сил / В. П. Митрофанов // Будівельні конструкції: міжвід. зб. – К. : НДІБК, 2007. – Вип. 67.– С. 231 – 243.
3. Mitrofanov V. P. Optimization strength theory of reinforced concrete bar elements and structures with practical aspects of its use / V. P. Mitrofanov // Bygningsstatiske Meddelelser. Danish Society for Structural Science and Engineering. – 2000. – №4, Vol. 71. – P. 73 – 125.

4. Таха Х. Введение в исследование операций / Х. Таха. – М. : Мир, 1985. – 496 с.
5. Митрофанов В. П. Напряженно-деформированное состояние, прочность и трещино-стойкость железобетонных элементов при поперечном изгибе: атореф. дис. на соиск. уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения / В. П. Митрофанов. – М., 1982. – 42 с.
6. Погрібний В. В. Міцність бетонних та залізобетонних елементів при зрізі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди / В. В. Погрібний. – Полтава, 2001. – 19 с.
7. Котляров В. А. Прочность железобетонных элементов при совместном действии изгибающих моментов, продольных сжимающих и поперечных сил: атореф. дис. на соиск. уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения / В. А. Котляров. – Полтава, 1992. – 20 с.
8. Микитенко С. М. Міцність при згині залізобетонних елементів з повним використанням опору поперечної і високоміцної поздовжньої арматури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди / С. М. Микитенко. – Полтава, 1995. – 24 с.
9. Воскобойник П. П. Сложное напряженное состояние бетона зоны разрушения и учет его в расчете прочности нормального сечения железобетонных элементов: атореф. дис. на соиск. уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения / П. П. Воскобойник – Одесса, 1985. – 22 с.
10. Митрофанов В. П. Экспериментальная проверка оптимизационной теории прочности железобетонных элементов на балках с переменной высотой сечения / В. П. Митрофанов, С. И. Арцев // Будівельні конструкції: міжвід. зб. – К. : НДІБК, 2007. – Вип. 67.– С. 244 – 253.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Mitrofanov V.P. Основи та алгоритми вирішення задач загальної теорії міцності залізобетонних елементів при складних напружено-деформованих станах / V.P. Mitrofanov, N.M. Pinchuk N.M. // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 104-111. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1065.