ОПОРНА КОНСТРУКЦІЯ ПІД ТРАВЕРСУ КАР’ЄРНОГО ЕКСКАВАТОРА

Ключові слова: гідравлічний екскаватор, аналіз міцності, метод скінченних елементів, деформований стан

Анотація

Установлено, що при ремонті кар’єрних екскаваторів використання домкратів для виважування поворотної платформи для моделей Bucyrus RH340 і Terex RH200 неможливе через їх конструктивні особливості. Тому ремонт запропоновано виконувати на розробленій авторами опорній конструкції. Установлення екскаватора на опорну конструкцію виконано його робочим обладнанням. Запропоновано спосіб фіксації екскаватора на опорній конструкції, що запобігає його зміщенню від впливу сейсмічних навантажень при вибухових роботах. Дослідження напружено-деформованого стану опорної конструкції проведено з використанням комплексу скінченноелементного аналізу.

Посилання

1. Ефимов В. Н. Карьерные экскаваторы: справочник / В. Н. Ефимов, В. Л. Цветков, Е. М. Садовников. – М. : Недра, 1994. – 381 с.
2. Экскаваторы на карьерах. Конструкции, эксплуатация, расчет / В. С. Квагинидзе, Ю. А. Антонов, В. Б. Корецкий, Н. Н. Чупейкина // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 9. – С. 66-67.
3. Jacek M. Czaplicki. Mining Equipment and Systems: Theory and Practice of Exploitation and Reliability / M. Jacek. – Taylor & Francis, 2009. – 296 р.
4. Пат. 14664 Україна, МПК (2006) Е 21С 29/00. Спосіб виваження модулів важкого кар’єрного обладнання / Ковальов В. І.; власник Ковальов В. І. – u200511942; заявл. 13.12.2005; опубл. 15.05.2006, Бюл. №5.
5. Пат. 33450 Україна, МПК Е21С 35/06 (2008.1). Пристрій для підйому екскаватора над його ходовою частиною / Турченко О. В., Солоніченко Ю. М., Білай В. І., Микитась А. П., Черноусов А. М., Мелащенко В. А.; власник Солоніченко Ю. М. – № u200801416; заявл. 04.02.2008; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.
6. RH200 Hydraulic mining excavator. [Electronic resourse]. – Mode of access: https://www.eltrakbulgaria.com/ploads/Terex/RH200_DataSheet_english.pdf
7. RH340 Hydraulic mining excavator. [Electronic resourse]. – Mode of access: http://www.haein.com/userfiles/ haein/RH340_DataSheet.pdf
8. Jayasekara P. G. Obstacle Surmounting by Arm Maneuver for Unmanned Power Shovel / P. G. Jayasekara, H. Arisumi // Intern. Conf. on Intelligent Robots and Systems. – 2015. – Р. 5540 – 5547.
DOI: 10.1109/IROS.2015.7354162
9. Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran / С. П. Рычков. – М. : ДМК Пресс, 2013. – 784 с.
10. Рудаков К. Н. UGS Femap 10.2.0. Геометрическое и конечно-элементное моделирование конструкций / К. Н. Рудаков. – К. : КПИ, 2011. – 317 с.
11. Dębski H. Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters / H. Dębski, G. Koszałka, M. Ferdynus // Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2012. – Vol. 14, № 2 – P. 107 – 114.
DOI: dx.doi.org/10.17531/ein /
12. Paszkiewicz M. Selected problems concerning determination of the buckling load of channel section beams and columns / M. Paszkiewicz, T. Kubiak // Thin-Walled Structures. – 2015. – Vol. 93.– P. 112 – 121. ISSN: 0263-8231.
13. ГОСТ 14637-89. Прокат толстолистовой из углеродистой стали. Технические условия. – М., 1990. – 18 с.
14. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 199 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Orysenko O.V. Опорна конструкція під траверсу кар’єрного екскаватора / O.V. Orysenko, O.G. Fenko, ZotsenkoМ.L., Yu.L. Vynnykov, KharchenkoМ.O. // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 46-55. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1058.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)