НАВАНТАЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ОБЕРТОВИХ АГРЕГАТІВ ПІД ЧАС ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

НАВАНТАЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ОБЕРТОВИХ АГРЕГАТІВ ПІД ЧАС ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключові слова: обертовий агрегат, зубчасті вінцеве колесо і шестерня, приводний механізм, кути перекосу зубців, , зношений евольвентний профіль

Анотація

Реалізовано методику для визначення сумарного кута перекосу зубців вінцевої пари з врахуванням похибок виготовлення і взаємного розташування зубчастих коліс відкритої передачі. На основі експериментальних даних визначено можливий діапазон сумарного кута перекосу за різних умов експлуатації великогабаритних обертових агрегатів. Розроблено алгоритм і методику розрахунку навантаження конструктивних елементів тривало експлуатованих обертових агрегатів під час перехідних і стаціонарних режимів роботи електромеханічного приводного механізму з урахуванням нерівномірності кута повороту вінцевого колеса. Запропоновано практичні рекомендації з удосконалення конструкції відкритої зубчастої передачі і системи регулювання кінематичних параметрів приводу великогабаритних обертових агрегатів.

Посилання

1. Виноградов Б. В. Відкриті зубчасті передачі / Б. В. Виноградов. – Дн-к: УДХТУ, 2004. – 142 с. ISBN 966-8018-40-0
2. Boateng A. A. Rotary kilns: transport phenomena and transport processes / A. A. Boateng. – Amsterdam-Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. – 369 p. ISBN 978-0750678773
3. Стюарт М. Д. Крупногабаритные мельницы измельчения компании Metso Minerals / М. Д. Стюарт, В. Свалбонас // Горная промышленность. − 2007. − № 1(69). – С. 58 – 64. http://mining-media.ru/ru/article/obogach/1025-krupnogabaritnye-melnitsy-izmelcheniya-kompanii-metso-minerals
4. Виноградов Б. В. Динаміка барабанних млинів / Б. В. Виноградов. – Дн-к: УДХТУ, 2004. – 127 с. ISBN 966-8018-09-5
5. Малащенко В. О. Навантажувальна здатність приводів великомасових систем: монографія / В. О. Малащенко, Г. П. Куновський. – Львів: В-во «Новий Світ – 2000», 2016. – 150 с. ISBN 978-966-289-5
6. Face-gear drive with spur involute pinion: geometry, generation by a worm, stress analysis / F. L. Litvin, A. Fuentes, C. Zanzi, M. Pontiggia, R. F. Handschuh // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. – 2002. – № 191 – Р. 2785 – 2813. DOI: 10.1016/S0045-7825(02)00215-3
7. Jiyad K. M. Finite element analysis of high contact ratio spur gearand taguchi optimization of gear parameters / K. M. Jiyad, A. Avis // Int. сonf. on emerging trends in engineering & management (ICETEM-2016). IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) – Р. 11 – 20.
http://www.iosrjournals.org/iosr-jmce/papers/ICETEM/Vol.%201%20Issue%204/39-11-20.pdf
8. Guingand M. Quasi-static analysis of a face gear under torque / M. Guingand, J.-P. Vaujany,
C.-Y. Jacquin // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. – 2005. – № 194. – Р. 4301 – 4318.
DOI:10.1016/j.cma.2004.10.010
9. Малащенко В. О. Спрацювання зубців великогабаритної зубчатої передачі млинів барабанного типу / В. О. Малащенко, І. Є. Кравець, В. В. Малащенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2007. – № 22. – С. 7 – 12.
10. Виноградов Б. В. Вынужденные колебания двухдвигательных синхронных приводов барабанных мельниц / Б. В. Виноградов, А. В. Христинко // Науковий вісник НГУ. – 2012. – № 6. – С. 72 – 76.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2012_6_14
11. Lin T. J. A finite element method for 3D static and dynamic contact/impact analysis of gear drives / T. J. Lin, H. Ou, R. F. Li // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. – 2007. – № 196. – Р. 1716 – 1728.
DOI:10.1016/j.cma.2006.09.014
12. Виноградов Б. В. The stress state of heavy loaded open gearind with incomplete teeth contact / Б. В. Виноградов, Д. А. Федин // Науковий вісник НГУ, – 2016. – № 3. – С. 35 – 40.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2016_3_8
13. Визначення жорсткості конструктивних елементів приводу кульового млина / В. В. Повєткін, О. А. Сушкова, З. А. Ібрагімова, Ж. К. Шуханова, А. Е. Ассан // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 6. – С. 2 – 96. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2014_6_16
14. Кузьо І. В. Дослідження переміщень у перерізі опорного вузла цементної печі / І. В. Кузьо, Л. В. Дзюбик // Тези доповідей 11-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2013. – С. 74 – 75.
15. Pat. 3927575 USA, F16H 57/00. Gear reduction device with floating pinion / Durand Francois. – 23.12.1975.
16. Pat. 5660076 USA, F16H35/06. Drive system of a rotating drum / Arvo Jonkka Pori, Antti Tohkala Rauma, Pauli Vienola Pori. – 26.08.1997.
17. А. с. СССР № 3518360/29-33, кл. F 27 B 7/26. Приводное устройство вращающейся печи. Кычма А. А. Бюл. № 32, 1985.
18. Кичма А. О. Визначення кінематичних характеристик відкритих зубчастих передач із зношеним профілем зубців / А. О. Кичма, Я. Я. Данило, С. А. Гнаткович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2008. – № 614. – С. 88 – 93.
http://vlp.com.ua/files/16_11.pdf
19. Simulation study of the energy-size reduction of MPS vertical spindle pulverizer / W. Xie, Y. He, Y. Zhang, Y. Huang, H. Li, H. Wei, H. Wang // Fuel. – 2015. – № 139. – Р. 180 – 189.
DOI: 10.1016 / j.fuel.2014.08.040
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Kychma A.O. Навантаження конструктивних елементів великогабаритних обертових агрегатів під час тривалої експлуатації / A.O. Kychma, R.Ya. Predko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (50). – С. 25-35. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1055.