Головний редактор

Сергій Федорович Пічугін, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ScopusGoogle Scholar

Заступник головного редактора

Юрій Леонідович Винников, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

Відповідальний секретар

Володимир Васильович Ільченко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

Редакційна колегія

Леонід Іванович Стороженко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анатолий Яковлевич Найчук, Білорусь

Микола Леонідович Зоценко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

Леонід Андрійович Хмара, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", Україна

Іван Іванович Назаренко, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

Микола Петрович Нестеренко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

Sergii Fedorovich Klovanich, INSTYTUT BUDOWNICTWA Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Польща

Богдан Олегович Коробко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

Александр Гаврилович Маслов, Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Україна

Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Польща

Francesco Zurlo, POLITECNICO DI MILANO, Італія

Олександр Володимирович Семко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

Олена Павлівна Воскобійник, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Володимир Леонідович Сєдін, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна

Володимир Стефанович Білецький, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна