Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць http://journals.pntu.edu.ua/sunz <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> uk-UA kozelkovae@ukr.net (Козелкова Катерина Сергіївна) maxim.gontar@gmail.com (Гонтар Максим Миколайович) Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІОТЕК КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ ПОБУДОВИ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/923 <p>Представлена методика застосування бібліотек комп’ютерного зору для побудови картографічних моделей. Розкриті особливості роботи із типами даних на мові Python, а також побудована класифікація бібліотек мови Python. Розроблена методика також пропонується у вигляді структурної схеми для кращої її візуалізації та спрощення розуміння взаємодії основних етапів роботи при побудові картографічних моделей.</p> С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, А. С. Топчий ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/923 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТУ ГОТОВНОСТІ МОБІЛЬНИХ КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ НА ДОСТОВІРНІСТЬ КОНТРОЛЮ АПАРАТУРИ РАДІОНАВІГАЦІЇ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/924 У статті показаний вплив технічного стану апаратури радіонавігації морського транспорту на часові та економічні показники морських перевезень. Запропонований метод побудови імітаційної моделі, який полягає у врахуванні ймовірностей знаходження мобільних контрольно-діагностичних систем і апаратури радіонавігації у відповідних станах експлуатації – справному або несправному. Розроблені аналітичні співвідношення для визначення ймовірності знаходження апаратури радіонавігації у відповідних станах експлуатації. Запропонована імітаційна модель, яка заснована на особливостях параметрів контролю апаратури радіонавігації та похибок мобільної контрольно-діагностичної системи, що застосовується при контролі. П. Г. Берднік, Ю.Є Шапран ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/924 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ПОХИБКА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗА ПАРАМИ DME/DME ТА VOR/DME РАДІОМАЯКІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/925 Сьогодні методи зональної навігації використовуються у якості альтернативних до глобальних супутникових систем позиціонування. Найбільш популярні альтернативні методи позиціонування у обчислювальній системі літаководіння гуртуються на використані дальномірних радіомаяків. Оцінювання похибок визначення координат місцеположення літака є одним з важливих завдань навігації. У статті розглянуто проблему оцінювання похибок позиціонування за далекомірним обладнанням DME. Відповідно міжнародним вимогам до складу бортового обладнання літака цивільної авіації проблема розглянута з точки зору застосування оптимальної пари DME. Виконано оцінювання максимальної точності навігації за DME/DME для повітряного простору України за умови використання оптимальної пари радіонавігаційних точок. І. В. Остроумов ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/925 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/926 Наводиться порівняльний аналіз інформаційної спроможності кооперативних систем спостереження на основі коефіцієнта частотної ефективності. Показано, що принцип побудови існуючих кооперативних систем спостереження, принцип обслуговування сигналів запиту інформації та використаний метод модуляції сигналів суттєвим чином знижує інформаційну ємність цих інформаційних систем. О. С. Мальцев ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/926 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/927 Необхідність практичного вирішення завдання забезпечення регіонального центру повітряного руху радіолокаційною інформацією з необхідною повнотою і точністю та недостатня розвиненість теоретичної бази для її вирішення, зумовлюють актуальність наукової задачі розробки методу формування та видачі повідомлень про повітряні об'єкти від джерел радіолокаційної інформації на регіональний центр управління повітряним рухом, адаптивного до змін продуктивності джерел радіолокаційної інформації і пропускної здатності каналів передачі даних. А. С. Могілатенко, Д. М. Обідін, О. П. Кондратенко, В. М. Руденко ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/927 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МОДЕЛЬ ОБРОБКИ ПАКЕТІВ В КОМУТАЦІЙНИХ ВУЗЛАХ З ПОВНОЗВ’ЯЗНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ МЕРЕЖІ АСУ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/928 В роботі розглянуті принципи побудови системи передачі даних в автоматизованих системах управління повітряним рухом, що створена в Україні та функціонує в рамках міжнародної системи обміну інформацією про повітряний рух. Проведений аналіз дозволив стверджувати, що існуюча система побудована за ієрархічним принципом передачі та обробки інформації. Для передавання інформації використовуються принципи комутації буферизованих пакетів із застосуванням різних стратегій, які можуть впливати на основні характеристики процесу комутації пакетів в мережі АСУ повітряним рухом. В результаті досліджень було встановлено, що для розробки комутаційних засобів в мережах необхідно використовувати буферну пам'ять яка розрахована на максимальне інформаційне навантаження. С. О. Оберемок ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/928 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/929 У статті обґрунтовано інтегральний показник якості захисту інформації в інформаційній системі яка створена на базі мережі систем спостереження повітряного простору, що дозволяє довести інформаційне забезпечення споживачів до рівня сучасних вимог шляхом інтеграції інформаційних ресурсів її підсистем. Показано, що інтегральним показником якості захисту інформації в зазначеній інформаційній системі може бути ймовірність інформаційного забезпечення яка є складовою ймовірностей виявлення повітряних об’єктів, виміру координат, поєднання інформації системи спостереження при формуванні формуляру повітряного об’єкту та імовірністю виявлення істинної траєкторії. І. І. Обод, О. О. Стрельницький ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/929 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 РОЗРОБКА КРИТЕРІЮ ВИБОРУ ДОСТОВІРНИХ ЗНАЧЕНЬ УЗАГАЛЬНЕНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВІТРЯНИХ ОБ'ЄКТІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/930 В статті розглянута базова процедура виведення узагальнених характеристик повітряних об’єктів. Пропонується застосування правил достовірного виведення значень до базової процедури, що дозволяє побудувати нову систему вихідних продукцій. На основі розроблених правил достовірного виведення та перевірки коректності інтегральних узагальнених характеристик повітряних об'єктів запропоновано метод виведення значень узагальнених характеристик повітряних об’єктів, особливістю якого є поетапна сумісна обробка поточних та апріорних даних і знань про повітряні об’єкти. М. А. Павленко, С. М. Балакірева, О.В Петров ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/930 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ В ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ СУЧАСНОСТІ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/931 У статті проаналізовано тенденції розвитку радіоелектронної боротьби, сучасних систем управління військами (силами) та зброєю провідних країн світу. Наведено основні етапи розвитку радіоелектронної боротьби, які характерні для Збройних Сил світових країн, у тому числі і України. В. Д. Карлов, О. В. Лукашук, О. В. Бесова ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/931 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/932 В статті розглядається сутність процесу реорганізації складної організаційно-технічної системи та питання оцінки адміністративного управління під час виконання задач на всіх етапах циклу управління установою. Розглядаються аспекти організованості складної організаційно-технічної системи. Пропонуються моделі управління функціонально-структурною реорганізацією системи. Визначаються критерії організованості під час процесу реорганізації. Обґрунтовується в якості міри організованості складної організаційно-технічної системи – ентропія. Надаються математичні моделі організованості. В. В. Вишнівський, А. П. Бондарчук, Ю. І. Катков, С. О. Сєрих ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/932 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОВОРОТНОЇ ПЛАТФОРМИ ОДНОКІВШЕВИХ ЕКСКАВАТОРІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/933 У статті розглянуто сучасний стан і напрямки розвитку електроприводу механізму повороту одноківшевих екскаваторів. Розроблені комп’ютерні моделі систем автоматичного керування для двох випадків: без урахування та з урахуванням пружних властивостей об’єкту. Проведене моделювання системи дало змогу проаналізувати динамічні властивості електроприводу екскаватора разом з його механічною частиною та отримати висновки про шляхи досягнення найкращої динаміки системи. Н. В. Єрмілова, Є. В. Гаврилко, С.Г Кислиця ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/933 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОТИПОВІТРЯНОЮ ОБОРОНОЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/934 В статті розглянуто роль і місце протиповітряної оборони у системі стратегічних дій та її вплив на забезпечення обороноздатності держави. Вказані проблемні питання, які впливають на організацію та ведення протиповітряної оборони. Розглянуто протиріччя існуючих теоретичних підходів до управління протиповітряною обороною України з практичними можливостями її реалізації. Причини їх виникнення та вплив на ефективність управління протиповітряною обороною. Особливістю питання, що розглядається в статті, є урахування умов управління протиповітряною обороною під час стратегічної операції збройних сил, яка має комплексний характер проведення, в основі якого покладено одночасне застосування міжвидових угруповань військ пов’язаних єдиною стратегічною метою. Розглянуто шляхи їх вирішення та визначені напрямки для подальшого дослідження з метою обґрунтування рекомендацій по підвищенню ефективності управління протиповітряною обороною у ході ведення операції ЗС без зниження ефективності системи протиповітряної оборони держави. А. М. Луцишин, Г. С. Степанов, І. А. Костюк ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/934 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ ОПЕРАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ОЦІНОК ШУМОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА СУМІЖНИХ ІНТЕРВАЛАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У РАДІОМЕТРІ ІЗ НЕСТАБІЛЬНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПОСИЛЕННЯ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/935 У статті обґрунтована оптимальність операції розподілу оцінок шумових температур на суміжних інтервалах спостереження у радіометрі з нестабільним коефіцієнтом посилення. Завдання роздільної оптимізації статистичних оцінок шумових температур випадкових процесів, які спостерігаються на двох суміжних інтервалах часу рівної тривалості при відкритому і закритому вході модуляційного радіометра із нестабільним коефіцієнтом посилення, вирішена методом максимальної правдоподібності. Показано, що однією з істотних операцій синтезованого алгоритму первинної обробки сигналів є операція розподілу оцінок їх середніх потужностей, виміряних на сусідніх часових інтервалах. Виведено аналітичні вирази для граничних похибок оцінок шумової температури досліджуваного джерела і нестабільності коефіцієнта посилення. Ці похибки залежать від часу спостереження, ширини смуги робочих частот за входом, відношення сигнал / шум і нестабільності коефіцієнта посилення. Отриманий алгоритм обробки сигналів доцільно реалізовувати в радіометрах, до складу додетекторних трактів яких входять недорогі низкостабільні підсилювачі. О. В. Одокієнко ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/935 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМУ КОМПЕНСАЦІЇ НЕЛІНІЙНІХ СПОТВОРЕНЬ РАДІОПРИСТРОЇВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/936 У рамках статті проведений науково обґрунтований синтез алгоритму адаптивної компенсації нелінійних спотворень (АКНС) радіопристроїв на основі використання математичного апарату теорії нелінійного аналізу (рядів Вольтера). Визначена реальна швидкість і точність адаптації шляхом вибору оптимального значення коефіцієнта передачі. Встановлені фактичні причини обмеження динамічного діапазона та появи внутрішніх шумів радіопристроїв. Проведена оцінка впливу шумів АКНС на ефективність її роботи, а також вплив сигнальної складової в опорному вході АКНС на показники якості радіопристроїв. O. В. Шефер ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/936 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ОБЧИСЛЕННЯ ЕНТРОПІЇ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ, ПАРАМЕТРИ ЯКОЇ ЗАДАНІ В ІНТЕРВАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ В СИСТЕМІ ЦЕНТР-РАДІУС, http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/937 Запропоновано методику інтервального обчислення ентропії випадкової величини при заміні оцінок параметрів розподілу на їх значення, визначені в інтервальному вигляді в системі центр-радіус. Центром оцінок параметрів розподілів приймали їх значення, отримані по методу моментів. Радіуси оцінок приймали рівними напівширині їх довірчих інтервалів. Розв’язання поставленої задачі розглянуто для нормального розподілу, логістичного розподілу, гаммарозподілу, розподілу Вейбулла, логарифмічно-нормального розподілу, показникового розподілу. В. Ю. Дубницький, А. М. Кобилін, О. А. Кобилін ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/937 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИВОДА РОТОРА РОТОРНОГО ЕКСКАВАТОРА ЕР–315 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/938 Запропонована методика розрахунку динамічних навантажень у електромашинній та механічній системах привода ротора екскаватора. В методиці враховуються електромагнітні процеси у двигуні, податливість пружних ланок, коливання мас, демпфування у пружних ланках. Наведені результати розрахунків перехідних процесів у електромашинній та механічній системах. В. Є. Лютенко, А. М. Яковенко ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/938 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 УПАКОВКА ЕЛІПСОЇДІВ У ВИПУКЛОМУ КОНТЕЙНЕРІ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/939 Розглядається задача оптимальної упаковки заданого набору нерівних еліпсоїдів в довільному випуклому контейнері мінімальних розмірів. Для опису обмежень неперетину, належності та мінімально припустимих відстаней будуються phi-функції та квазі-phi-функції. Пропонується релаксаційний підхід, пов'язаний з побудовою phi-функції дляобмеження належності, щоб уникнути рівнянь ступенів вище чотирьох. Формулюється задача упаковки у формі задачінелінійного програмування та пропонується метод рішення, що дозволяє шукати локально-оптимальні упаковки. Надаються обчислювальні результати, ілюстровані рисунками. Ю. Є. Панкратова, O. М. Хлуд, В. М. Пацук ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/939 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСОРІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/940 Проведено аналіз сучасних процесорів, а саме їх конструкцій та принципів роботи. Розглянуті системи охолодження сучасної обчислювальної техніки. На основі будови процесорів та принципів їх роботивизначені режими нагрівання та теплопередачі в оточуюче середовище. Зроблене порівняння систем охолодження інтегральної мікросхеми. Запропонована фізико-математична модель процесу перерозподілу теплав внутрішній структурі процесора на основі рівняння теплового балансу і рівняння теплопровідності Фур’є.Розроблена математична модель дозволила аналізувати температурні режими роботи процесорів з метою зниження температури нагрівання напівпровідникових кристалів їх внутрішньої структури, а такожудосконалення процесу тепловідведення і технічних засобів систем охолодження. О. М. Петровський, Є. В. Гаврилко, Д. О. Петровська, С. Є. Сідоров ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/940 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МЕТОД КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПИТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ ПІДПРИЄМСТВА http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/941 У статті розглянуті основні методи аналізу роботи першої лінії підтримки інформаційного сервісупідприємства за технологією ITIL. Проаналізовані фактори, що впливають на ефективність роботи команди підтримки та бізнес-процесу у цілому. Представлені висновки з можливої оптимізації процесу длянайбільш ефективної взаємодії користувачів та сервісного центру. С. М. Бабіч, Д. В. Гриньов ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/941 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ХАРАКТЕРИСТИК ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ДЕТЕКТОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ТОЧОК ЗОБРАЖЕННЯ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/942 Вирішується задача інваріантного розпізнавання візуальних об’єктів з використанням структурнихметодів на основі описів у вигляді множини особливих точок зображення. Проведено аналіз характеристикта засобів програмного моделювання сучасних методів ORB та BRISK для визначення особливих точок.Запропоновано метод бінарного аналізу для формування центрів класів та подальшої класифікації. Проведено програмне моделювання методу у порівнянні з мережею Кохонена, отримано підтвердження результативності розробленого методу для прикладної бази зображень. В. О. Гороховатський, Д. В. Пупченко, К. Г. Солодченко ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/942 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ВІДВІДУВАЧА ВЕБ-САЙТУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/943 В статті розглянуті основні підходи процесу прогнозування поведінки відвідувача веб-сайту. Наведені прикладиіснуючих методів та методик прогнозування, надані висновки щодо необхідності аналізу існуючих та побудови новихмоделей поведінки, а також складання прогнозів за допомогою цих моделей у процесі ведення бізнесу. Також надан методи використання соціальних мереж для збільшення числа клієнтів фінансових установ, підвищення задоволеностіпродуктами банку та зростання їх конкурентоспроможності. Визначається підхід до стратегії використання соціальних медіа в банківській сфері. Д. В. Гриньов, Д. С. Бойко, М. А. Голуб ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/943 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/944 Аналізуються підходи мінімізації часу для отримання необхідної інформації з бази даних, а також критерії та параметри запитів, яких необхідно дотримуватися у процесі розробки. Розглядаються питаннястворення та оптимізації запитів для підвищення продуктивності, що дозволяють зробити функціонуваннябази даних більш ефективною. Обґрунтовано необхідності використання даних підходів в різних структурах. І. В. Ільїна, Д. С. Кадубенко, Д. О. Ільїн ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/944 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/945 Аналізуються сучасне базове технічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування. Сформульовано загальні вимоги до комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування та їх компонент. Визначені тенденції розвитку та існуючі потреби комп'ютерних систем об'-єктів критичного застосування. А. А. Коваленко, Г. А. Кучук ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/945 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ WEB-ДОДАТКІВ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/946 У даній роботі розроблено імітаційну модель технології тестування безпеки на основі положень теорії масштабування імітаційних моделей, що відрізняється від відомих адаптацією вибору вхідних операторів управління і даних допідвищення вимог оперативності розробки та реалізації моделі, що виразилося в реалізації процедури взаємодії з реальним браузером з використанням засобів автоматизації браузера і формуванні даних для атаки на декількох діалектах. О. В. Коваленко ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/946 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ E-LEARNING В ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/947 У статті запропонований метод оцінки ефективності управління ресурсами e-learning в гіперконвергентному середовищі. Формалізована структура системи управління ресурсами e-learning, визначені основні критерії ефективності її роботи Наведена оцінка оперативності функціонування органів управлінняелектронними освітніми ресурсами та оцінка обґрунтованості вироблення рішень. Виведені аналітичнівирази для розрахунку статистичних характеристик даних показників. Н. Г. Кучук, Н. В. Лукова-Чуйко ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/947 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ КРИПТОГРАФІЧНОГО ДОДАВАННЯ ЗА МОДУЛЕМ ДВА З ТОЧНІСТЮ ДО ПЕРЕСТАНОВКИ В ПОТОКОВИХ ШИФРАХ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/948 В статті досліджено та оцінено ефективність застосування операцій криптографічного додаванняза модулем два з точністю до перестановки в потокових шифрах. Розроблено метод підвищення надійності потокового шифрування на основі застосування операцій криптографічного додавання за модулемдва з точністю до перестановки. Н. В. Лада, С. Г. Козловська ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/948 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/949 У роботі розглянуті основні види рекомендаційних систем у мережі Інтернет, засновані на методахконтентної та колаборативної фільтрації. Розглянуто способи збору даних про користувачів з вебресурсів, необхідні для формування рекомендацій. Досліджено методи побудови класифікаторів для контентної фільтрації. Також досліджено способи обчислення коефіцієнту подібності користувачів абооб’єктів у колаборативній фільтрації. Є. В. Мелешко, С. Г. Семенов, В. Д. Хох ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/949 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МЕТОД ПІДБОРУ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/950 У статті розглянуто існуючі методи розпізнавання зображень і проаналізовано їх недоліки. Детальнорозглянуто етапи роботи методів, визначені умови, при яких існуючі алгоритми попередньої обробки тасегментації можуть поліпшити процес розпізнавання зображень. На основі досліджень був запропонований метод вибору алгоритмів для таких етапів, як предобробка, сегментація та розпізнавання, що в своючергу дозволить оптимізувати та прискорити процес розпізнавання зображень. А. С. Свиридов ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/950 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ОЦІНКА ШВИДКОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРУПОВОГО МАТРИЧНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/951 У статті розглянуто та теоретично обґрунтовано результати досліджень визначення відносноїскладності та збільшення відносної швидкості групового матричного криптографічного перетворення взалежності від розрядності матриць. Встановлена закономірність обчислення складності логічних визначників для узагальненої моделі групового матричного криптографічного перетворення. Побудовано залежність для обчислення відносної складності та відносного часу реалізації групового матричного криптоперетворення порівняно з швидкістю та складністю матричного криптоперетворення. С. В. Сисоєнко ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/951 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ТЕМАТИЧНЕ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗАШУМЛЕНОГО ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО ЗОБРАЖЕННЯ РОЙОВИМ МЕТОДОМ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/952 Проведено стислий відомих автоматичних та інтерактивних методів сегментування зображень, їхпереваги та недоліки. Встановлено, що для сегментування оптико-електронного зображення, що отриманоз бортової системи спостереження, в умовах впливу шумів доцільно використовувати інтерактивні методи сегментування, взагалі та удосконалений еволюційний метод сегментування оптико-електронного зображення, що заснований на інтегруванні мурашиного та ройового методів, зокрема. Проведено сегментування оптико-електронного зображення в умовах впливу адитивного білого гаусового шуму при різних значеннях середньоквадратичного відхилення та візуальна оцінка якості сегментування. Проведено порівнянняудосконаленого еволюційного методу, що заснований на інтегруванні мурашиного та ройового методів звідомим методом Канні в умовах впливу адитивного білого гаусового шуму. Встановлено, що в умовах впливу адитивного білого гаусового шуму удосконалений еволюційний метод сегментування, що заснований наінтегруванні мурашиного та ройового методів, забезпечує виграш у значенні інформаційного показника –відстані Кульбака-Лейбнера від 5% до 15%. І. А. Хижняк, О. М. Маковейчук, В. Г. Худов, І. В. Рубан, Г. В. Худов ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/952 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТАТИСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕДУРОЮ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ПРОГРАМНОМУ ГЕМОДІАЛІЗІ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/953 У статті запропоновано інформаційну технологію статистичного управління процедурою ультрафільтрації при програмному гемодіалізі на основі інформації, отриманої з сигналів біоімпедансометрії.У статті проведено аналіз літературних джерел, який показав гостру необхідність розробки системи інформаційної підтримки процедури гемодіалізу або її автоматизації. Недосконалість класичних методів оцінкирівня гідратації пацієнта не дозволяє використовувати їх в якості сигналів індикації стану біологічного об'єкта в режимі реального часу. Аналітичний огляд показав, що найбільш підходящим сигналом, за допомогоюякого можливий моніторинг стану пацієнта, є сигнал біоімпедансометріі. Метою роботи була розробка інформаційної технології моніторингу стану пацієнта і статистичного управління процедурою ультрафільтрації на основі сигналів біоімпедансометріі. Для аналізу таких сигналів був обраний коваріаційний аналіз, такяк він дозволяє оцінити глобальні та локальні тренди сигналу з урахуванням його нестаціонарності, а такожоцінити значимість зміни цих трендів. На тренди класичного коваріаційного розкладання, в роботі був запропонований модифікований коваріаційний метод аналізу, який дозволяє враховувати відносну зміну трендів біоімпедансних сигналів на декількох частотах, і, тим самим, зменшуючи суму випадкового залишку. Такий підхіддозволяє, збільшуючи чутливість методу до динамічних змін, отримати додатковий інформативний параметр. Експериментальні дослідження на пацієнтах, які перебувають на процедурі програмного гемодіалізу,показав ефективність запропонованого методу. Адекватність отриманих статистичних рішень повністюпідтвердилася результатами контрольного дослідження - вимірювання рівня гематокриту. П. Ф. Щапов, Р. С. Томашевський, Б. В. Ткачук, В. М. Павлюк ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/953 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕОБХІДНИХ КОШТІВ В РЕЗЕРВНОМУ ФОНДІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/954 У статті запропонована модель прогнозування коштів, які необхідно передбачити в резервному фондіДержавного бюджету, для ліквідації можливих наслідків від надзвичайних ситуацій. Г. В. Іванець, І. О. Толкунов, Є. І. Стецюк ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/954 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ ПРИ НЕСПРИЯТЛИВОМУ ВПЛИВІ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/955 Доведено необхідність вдосконалення нормативно-методичного забезпечення оцінки ризику здоров’юнаселення при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища як базової умови функціонуванняефективного механізму управління екологічною безпекою України. Визначено, що в базовій схемі оцінки ризику здоров’ю найбільш дискусійним є питання, щодо використання тих чи інших моделей оцінки залежності "доза-відгук", зокрема: лінійної моделі; лінійно-експоненціальної моделі; порогової моделі та моделііндивідуальних порогів дії. Досліджено світовий та вітчизняний досвід їх використання в залежності відтипу задач та програмні засоби їх розрахунку. Н. В. Караєва ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/955 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ЕКРАНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НОРМАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/956 Виконано аналіз впливу електромагнітних полів промислової частоти на здоров’я людини. Експериментально встановлені фактичні рівні електромагнітних полів асинхронних двигунів у виробничих умовах.Розглянуті організаційні заходи та технічні засоби у вигляді захисних екранів з нормалізації електромагнітної обстановки у робочій зоні виробничих приміщень. Встановлено, що застосування захисних екранів дозволяє зменшити більше ніж на 40 % рівень індукції магнітного поля у робочій зоні. На основі регресійногоаналізу отримана математична модель залежності індукції магнітного поля асинхронного двигуна, застосування якої на етапі проектування технічних засобів захисту дозволяє оцінити їх ефективність щодо забезпечення допустимої електромагнітної обстановки на робочому місці з урахуванням характеристиквстановленого електротехнічного обладнання та технологічно можливих у виробничих умовах місць встановлення захисних конструкцій. Д. В. Рєзнік, О. П. Чорний, Ю. В. Зачепа, В. В. Ченчевой, А. О. Богодист, О. О. Вовк ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/956 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВПОБУДОВИ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/957 У роботі проведено виділення рівнів ієрархій інформаційних зв’язків, окремих задач комплексної оцінки осередківядерного ураження та пов’язуючих їх інформаційних потоків. Аналізуються причинно-наслідкові зв’язки множини основних параметрів, характер залежності між рівнем цінності необхідної інформації та її кількістю в системі радіаційного моніторингу. Апробована методологія кількісної оцінки повного і точного обліку необхідних параметрів у завданнікомплексної оцінки осередків ядерного ураження. Авторами пропонується методологія комплексної оцінки осередківядерного ураження на основі реєстрації та обліку необхідних і достатніх параметрів ядерного вибуху, параметрівсередовища і параметрів об’єкта у зоні надзвичайної ситуації. І. Ю. Чернявський, В. В. Тютюник, В. Д. Калугін, З. В. Білик, В. Б. Матикін ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/957 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/958 Проведено дослідження проблеми викладання теорії ігор як основи теоретичних моделей сучасноїекономічної науки. Через методичні особливості такого викладання показано необхідність фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Зроблено наголос нанеобхідності наскрізності та спадкоємності математичної освіти для посилення праксеологічногорівня якості економічної освіти С. В. Гадецька, Л. Д. Філатова ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/958 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0200