Rahimi Yashar Знанняорієнтований підхід до організації підтримки прийняття рішень по формуванню повного логістичної цепи поставок сухофруктів в україні / Yashar Rahimi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 197-201. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/746 (дата звернення: 19.06.2019).