ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ НА ЧАС ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВЯЗКУ

  • L. M. Sakovich
  • G. Ya. Krichovetsky
  • Ya. E. Nebesna
Ключові слова: засоби вимірювальної техніки, метрологічна надійність, засоби спеціального зв’язку

Анотація

У статті запропонований підхід до кількісної оцінки впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання вимірювань значень параметрів засобів спеціального зв’язку при їх технічному обслуговуванні. У відомих роботах цю обставину не враховують, що веде до заниження необхідного часу визначення реального технічного стану засобів спеціального зв’язку. Приведено приклад використання отриманих результатів для кількісної оцінки збільшення часу вимірювань значень параметрів радіостанції малої потужності при її технічному обслуговуванні.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Єрохін В.Ф. Прогнозування основних характеристик перспективних радіостанцій силових структур / В.Ф. Єрохін, В.М. Раєвський // Зв'язок. – 2005. – №3. – С.61–64.
2. Кузнецов І.Б. Організація метрологічного забезпечення військ (сил): навч.посібн./І.Б. Кузнецов, П.М. Ябловський. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
3. Яковлев М.Ю. Підхід до вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку / М.Ю. Яковлев, Є.В. Рижов // Військово-технічний збірник Академії СВ. – 2014. –- №1(10). – С. 118 – 127.
4. Ким К.К. Метрология, стандартизация, сертификация и електроизмерительная техника : учебное пособие/ К.К. Ким. – СПб.: Питер, 2008. – 368 с.
5. Кононов В.Б.Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО : навч.посібн./ В.Б. Кононов, С.В. Водолажко, С.В. Коваль, А.М. Науменко, І.І. Кондрашова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 288 с.
6. Рижов Є.В. Метод обґрунтування мінімально припустимого значення ймовірності оцінки результату перевірки параметрів / Є.В. Рижов, Л.М. Сакович// Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування. – 2017. – Вип.54(2). – С.96 – 106. DOI: https://doi.org/10.20535/1970.54(2).2017.119562.
7. Яковлев М.Ю. Удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування / М.Ю. Яковлев, Є.В. Рижов, Л.М. Сакович, П.Л. Аркушенко// Наука і техніка Повітряних сил Збройних Сил України. – 2017. - №4(29). – С. 137 – 142.
8. Сакович Л.М. Моделювання роботи апаратної технічного забезпечення / Л.М. Сакович, І.М. Гиренко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - №1 (28). – 2017. – К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. – С. 47 – 52.
9. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113.
10. Радиостанция Р-173. Техническое описание и инструкция по эксплуатации: ШИ 1.101.027 ТО. – М. : Воениздат, 1986. – 78 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Sakovich L.M. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального звязку / L.M. Sakovich, G.Ya. Krichovetsky, Ya.E. Nebesna // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 164-166. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.164.