ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІАГРАМ СПРЯМОВАНОСТІ ПЛАЗМОВОЇ АНТЕНИ З АЗИМУТНО-НЕСИМЕТРИЧНИМИ ХВИЛЯМИ СТРУМУ, ЩО БІЖАТЬ

  • V. D. Karlov
  • Yu. V. Kirichenko
  • A. N. Artemenko
  • O. V. Besova
Ключові слова: плазмова антена хвилі, що біжить, антена з випромінюванням вісі, лінійна антена, обмежена плазма, несиметричні поверхневі хвилі в плазмі, електроно атомні зіткнення в плазмі, діаграма спрямованості

Анотація

Теоретично та чисельно досліджується плазмова антена з азимутально-несиметричною хвилею, що біжить, яка працює на гармоніці з азимутним номером m = 1. Плазма, в якій враховані електрон атомні зіткнення, передбачається холодною та ізотропною. Досліджується залежність діаграм спрямованості від щільності плазми, геометричних параметрів плазмового циліндра і частоти електрон атомних зіткнень. Коефіцієнти згасання, обумовлений зіткненнями, знаходяться з дисперсійного рівняння. Знайдено мінімальні значення щільності плазми, при яких нормовані діаграми спрямованості є гостронаправленою і мають головну пелюстку, яка розташована під нульовим кутом до осі антени. Показано переваги антени з несиметричною хвилею з m = 1 в порівнянні з антеною, що працює на азимутально-симетричній моді.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Истомин Е.Н. Плазменный несимметричный вибратор с возбуждением поверхностной волной/ Истомин Е.Н., Карфидов Д.М., Минаев И.М, Рухадзе А.А. // Физика плазмы – 2006. - т. 32, №5 - С.423-435.
2. Allexeff I. Experimental and theoretical results with plasma antennas/ Allexeff I., Anderson T., Parameswaran S. et al // IEEE Transaction on plasma science. – 2006.- Vol. 34, No. 2.- P.166-172.
3. Кириченко Ю.В. Плазменная антенна бегущей волны / Кириченко Ю.В., Лонин Ю.Ф., Онищенко И.Н. // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2011. – Т. 54, №. 11. – С.35–39.
4. Кириченко Ю.В. Плазменная антенна осевого излучения /Кириченко Ю.В., Лонин Ю.Ф., Онищенко И.Н.// Радиотехника и электроника.-2014.-т.59,№.3.– С.1–7.
5. М.В. Кузелев. Плазменная релятивистская электроника / М.В. Кузелев., А.А. Рухадзе, П.С. Стрелков.- М.:МГТУ,2002, –- 542 с.
6. Уолтер К. Антенны бегущей волны / Уолтер К. - М.: Энергия, 1970,– 448 с.
7. Особливості використання плоского шару плазми з малим вигином в антенних системах / В.Д. Карлов, Ю.В. Кириченко, А.С. Кійко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Х. : ХНУПС. – 2017. – Вип. 4(53). – С.97 – 102.
8. Кириченко Ю.В. СВЧ излучение цилиндрического плазменного столба /Кириченко Ю.В., Лонин Ю.Ф., Онищенко И.Н.// Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2014.– т.547, №.10. – С.54-59.
9. Карлов В. Д. Характеристики эхо-сигналов декаметрового диапазона радиоволн при их многолучевом распространении / В. Д. Карлов, Ю. А. Сирык, А. В. Тугай // Системи озброєння і військова техніка. – Х. – ХУПС. – 2011. – №. 2(26). — С. 134-137.
10. Jenn D.C. Plasma antennas: Survey of Techniques and the Current State of the Art. Naval Postgraduate School, Prepared for SPAWWAR PMW 189. San Diego. 2003. 27 p.
11. Rayner J.P,. Whichello A.P, Cheetham A.D. 2004, ‘Physical characteristics of plasma antennas’ IEEE Transaction on plasma science.32, Р. 269-281.
12. Borg G.G., Harris J.H., Martin N.M., Thorncraft D. Plasmas as antennas: theory, experiment and application. Physics of Plasmas, V.7. №5, рp. 2198-2202, 2000.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Karlov V.D. Особливості формування діаграм спрямованості плазмової антени з азимутно-несиметричними хвилями струму, що біжать / V.D. Karlov, Yu.V. Kirichenko, A.N. Artemenko, O.V. Besova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 158-163. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.158.