ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ АПРІОРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЗАДАЧАХ РАДІОМОНІТОРИНГУ

  • V. M. Bezruk
  • S. A. Ivanenko
Ключові слова: виявлення, розпізнавання, апріорна невизначеність, радіомоніторинг

Анотація

В даній роботі розглядаються некласичні методи виявлення та розпізнавання сигналів в умовах підвищеної апріорної невизначеності, які засновані на різних імовірнісних моделях сигналів і перешкод. Проведені дослідження методів обробки сигналів шляхом статистичних випробувань на вибірках реальних сигналів і шумів, характерних для РМ. В результаті досліджень отримано оцінки ймовірності правильного виявлення та розпізнавання сигналів, прийнятні для роботи в комплексах автоматизованого РМ.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Слюсар В.И. Диэлектрические резонаторные антенны. / Слюсар В.И. // Электроника: наука, технология, бизнес. – 2007. – № 2. – С. 28-37.
2. Слюсарь І.І. Імітаційна модель квазіфрактальної 3D-антени. / Слюсарь І.І., Слюсар В.І., Миколенко О.С. // Проблеми інформатизації: Тези доповідей 5-ої міжнародної НТК, 13-15 листопада 2017 р. – Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава. – C. 80.
3. Слюсар В.И. Фрактальные антенны. / Слюсар В.И. // Радиоаматор. – 2002. - № 9. – С. 54-56.
4. Слюсар В.И. Фрактальные антенны. Принципиально новый тип “ломаных” антенн. Часть 1 / Слюсар В.И. // Электроника: наука, технология, бизнес. – 2007. – № 5. – С. 78-83.
5. Слюсар В.И. Фрактальные антенны. Принципиально новый тип «ломаных» антенн. Часть 2. / Слюсар В.И. // Электроника: наука, технология, бизнес. 2007. – №. 6. – С. 82-89.
6. Потапов А.А. Генетические и самоаффинные методы проектирования фрактальных антенн / Потапов А.А., Шифрин Я.С., Кузеев Р.Р. //Антенны, 2014. – № 3. – С. 25-48.
7. Банков С.Е. Расчет антен и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft. / Банков С.Е., Курушин А.А. – М.: ЗАО «НПП «РОДНИК», 2009. – 256 с.
8. Миколенко О.С. Діелектрична резонаторна антена на основі усіченого конусу. [Електронний ресурс] / Миколенко О.С., Слюсар В.І., Слюсарь І.І. // Новітні інформаційні системи та технології. – 2017. – № 8. – Режим доступу: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3096.
9. Слюсарь І.І. Метаматеріали в антенах засобів мобільного зв’язку. / Слюсарь І.І., Слюсар В.І., Задорожний Р.Є. // Проблеми інформатизації: Матеріали ІІІ-ої міжнародної НТК – Черкаси, ЧДТУ; Баку: ВА ЗС АР; Бельско-Бяла: УТіГН; Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 54.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Bezruk V.M. Виявлення та розпізнавання сигналів в умовах підвищеної апріорної невизначеності в задачах радіомоніторингу / V.M. Bezruk, S.A. Ivanenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 135-141. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.135.