СИСТЕМА КОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА СМІТТЄЗВАЛИЩАМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

  • O. S. Butenko
  • O. V. Barabfsh
  • S. I. Gorelik
  • A. A. Nikitin
Ключові слова: ДЗЗ, звалища ТПВ, забруднення, космічний моніторинг, підземні води, поверхневі води, Золочів

Анотація

В статті представлені основні засади, щодо створення системи космічного моніторингу за сміттєзвалищами з метою оперативного виявлення несанкціонованих звалищ. Показаний техногенний вплив звалищ твердих побутових відходів (ТПВ) на підземні й поверхневі води, ґрунти та атмосферне повітря. Приведені можливі наслідки для здоров’я людини від забруднюючих речовин, що виділяються зі сміттєзвалищ та концентруються не тільки у повітрі, а й в ґрунтах та підземних водах. Проаналізовані останні дослідження в області ідентифікації та локалізації полігонів ТПВ. Приведена методика створення такої системи космічного моніторингу сміттєзвалищ. Наведені основні вимоги до даних ДЗЗ з метою найбільш точного знаходження та ідентифікації законних та незаконних сміттєзвалищ. Описані прямі та непрямі дешифрувальні ознаки санкціонованих та несанкціонованих звалищ ТПВ. Для підтвердження правильності представленої методики проведений порівняльний аналіз результатів її роботи з реальними даними та показана практична реалізація запропонованої системи космічного моніторингу на прикладі Золочівскього району Львівської області. Побудовані картографічні моделі забруднення підземної та поверхневої гідросфери від сміттєзвалищ ТПВ дозволяють оперативно приймати рішення щодо попередження негативних наслідків, які можуть бути визвані цими видами забруднень. В тому числі показаний вплив компонентів фільтрату на розвиток різних видів хвороб, які визивають накопичення забруднюючих речовин, що є результатом забруднення навколишнього середовища від сміттєзвалищ, як санкціонованих так і несанкціонованих. Показано, що розроблена система космічного моніторингу законних та несанкціонованих сміттєзвалищ дозволяє оперативно локалізувати та ідентифікувати ці звалища ТПВ для своєчасного прийняття рішення щодо недопущення забруднення навколишнього середовища.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Топалов М. Авіаперевезення б'ють рекорди: чому це добре для пасажирів / М. Топалов. – URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/8/633878.
2. Статистичні дані в галузі авіатранспорту // Міністерство інфраструктури України. – URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuziaviatransportu. html.
3. Левченко Л.О. Концептуальний підхід до побудо- ви системи моніторингу авіаційного шуму / Л.О. Левченко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2015. – Вип.2 (34). – С. 120 – 123.
4. Левченко Л.О. Моделювання шумового навантаження, утворюваного повітряними суднами / Л.О. Левченко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2015. – Вип.3 (35). – С. 170 – 173.
5. Запорожець О.І. Оцінювання шумового впливу від повітряних суден в районі аеропорту / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1/2017 (102). – C. 121 – 128.
6. Jelinek-Nigitz Heidelinde Vienna International Airport Noise Abatement / Heidelinde Jelinek-Nigit //Journal of Airline and Airport Management (JAIRM). – 2016. – Iss. 6(1). – P. 61 – 91.
7. Annoyance due to aircraft noise has increased over the years-Results of the HYENA study / W. Babisch, D. Houthuijs, G. Pershagen, E. Cadum, , K. Katsouyanni, M. Velonakis et al. // Environment International (online journal). – 2009. – Iss. 35/ – P. 1169 – 1176.
8. Dekkers J. Monetary valuation of aircraft noise: A hedonic analysis around Amsterdam airport/ J. Dekkers, W. van der Straaten // Ecological Economics (online journal). – 2009. – Iss. 68. – P. 2850 – 2858.
9. Suau-Sanchez P. Incorporating annoyance in airport environmental policy: Noise, societal response and community participation / P.Suau-Sanchez, M. Pallares-Barbera, V.Paul // Journal of Transport Geography (online journal). – 2011. – 19 P.
10. Von der Lippe, P. Wie gros muss meine Stichprobengrose sein, damit sie reprasentativist (online document) / P. Von der Lippe. – (2011). – [Available online at]: http://www.von-der-lippe.org/dokumente/Wieviele.pdf.
11. Копьев, В.Ф. Проблемы экологии летательных аппаратов / В.Ф. Копьев, А.Г. Мунин, С.А.Чернышев // Техника воздушного флота. – 2012. - №1. - С. 40-46.
12. Халецкий Ю.Д. ИКАО: новый стандарт на шум самолётов гражданской авиции / Ю.Д. Халецкий // Двигатель. – 2014. – № 2. – С. 8–11.
13. Халецкий, Ю. Д. Экологические проблемы авиации / Ю. Д. Халецкий. – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2010. – 504 с.
14. ICAO АССАМБЛЕЯ – 39-я СЕССИЯ, Монреаль, 27 сентября – 6 октября 2016 года. – 148 с.
15. ICAO DOC 9829 AN/451 Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise Management Ed 2. – Canada, Montreal: ICAO, 2008. – 130 p.
16. Doc 9911, Руководство по рекомендуемому методу расчета контуров шума вокруг аэропортов. ИКАО. – 2008. – 131 с.
17. Aircraft and Noise Performances (ANP) Database http://www.aircraftnoisemodel.org.
18. Державні санітарні норми і правила планування та забудови населених пунктів. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173. – К.: Укрбудінформ, 2002. – 59 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Butenko O.S. Система космічного моніторингу за сміттєзвалищами твердих побутових відходів / O.S. Butenko, O.V. Barabfsh, S.I. Gorelik, A.A. Nikitin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 114-119. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.114.
Розділ
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій