АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ СТАБІЛЬНОСТІ АТМОСФЕРИ ДЛЯ ПОТОЧНИХ МЕТЕОУМОВ

  • S. M. Andreev
  • A. S. Nechausov
Ключові слова: інформаційні технології, екологічний моніторинг, визначення класу ста-мобільності атмосфери, забруднення атмосфери

Анотація

Розглянуто програмний блок визначення класу стабільності атмосфери, розроблений в якості однієї з функціональних складових геоінформаційної системи, що забезпечує моніторинг фактичного стану забруднення атмосферного повітря. Запропоновано програмну реалізацію однієї з фактичних завдань постачання існуючих математичних моделей для розрахунку концентрації забруднюючих речовин в атмосфері необхідними метеорологічними даними з подальшою їх адаптацією в режимі реального часу. Запропоновано підхід для збору і зберігання результатів роботи програми на віддалених серверах в автоматичному режимі.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Мониторинг и методы контроля окружающей среды [Текст] / Ю.А. Афанасьев, В.В. Меньшиков, С.А. Фомин, и др. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 337 с.
2. Nechausov, A. S. The information model of the system for local atmospheric air pollution monitoring [Text] / A.S. Nechausov // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. – 2016. – № 2(139). – С. 190-195.
3. Васильева, И.К. Метод моделирования нестационарных полей концентраций атмосферных примесей [Текст] / И.К. Васильева, А.С. Нечаусов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків : Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ», 2016.
4. Инженерная экология [Текст] / Под ред. В.Т. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с. – ISBN 5-8297- 0090-5.
5. Скорер, Р. Аэрогидродинамика окружающей среды [Текст] / Р. Скорер; пер. с англ. – М.: Мир, 1980. – 549 с.
6. Берлянд, М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы [Текст] / М.Е. Берлянд. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 448 с.
7. Nechausov A. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures [Текст] / A. Nechausov, I. Mamusuĉ, N. Kuchuk // Сучасні інформаційні системи : науково-технічний журнал. – 2017. – Т. 1, № 2. – С. 21 – 26.
8. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 94 с.
9. Условия, влияющие на дисперсию газов и паров в атмосфере: [Электронный ресурс] // Экологическая сеть "ЭКОДЕЛО". 2015. URL: http://ecodelo.org/9586- 522_usloviya_vliyayushchie_na_dispersiyu_gazov_i_parov_v_a tmosfere-5_modelirovanie_i_prognozy_v. (дата обращения: 2.12.2015).
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Andreev S.M. Алгоритм автоматизованого визначення класу стабільності атмосфери для поточних метеоумов / S.M. Andreev, A.S. Nechausov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 105-110. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.105.
Розділ
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій