МОДЕЛЬ КРИПТОПЕРЕТВОРЕННЯ ДАНИХ ЗА СХЕМОЮ ЗАДАЧІ ПРО РЮКЗАК НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ДИВЕРСНОСТI

  • I. V. Lysenko
  • R. S. Nos
Ключові слова: диверсність, криптоалгоритми, криптостійкість, задача про рюкзак

Анотація

Розглядається модель криптоперетворень, що базуються на схемі завдання про рюкзак на основі принципу диверсності. Для підвищення криптостійкості запропоновано модифікувати рюкзачну криптосистему шляхом введення більшої кількості рюкзаків і довільного шифрування блоків тексту з їх допомогою. Запропонований на основі принципу диверсності підхід дозволяє знизити ризики неконтрольованих ситуацій, пов'язаних з можливостями з боку виробників криптопродукції (несиметричних алгоритмів шифрування) вбудовувати потаємні лазівки в схеми генерації ключів криптоалогритмiв.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Животова А.Е. Модификация криптосистемы с открытым ключом на основе «задачи о рюкзаке» / А.Е. Животова., Н. Д. Зюляркина, Ю. О. Костыгина // Вестник УрФО.. – 2014. – Вип. 1(11). – С. 16–20.
2. Сурина А. А. Рюкзачная криптосистема на основе прямого произведения циклических групп / А. А. Сурина // ОППМ. – 2015. – Вип. 2(22). – С. 95–97
3. Hamlin N. A Knapsack-like Code Using Recurrence Sequence Representations / N. Hamlin, B. Krishnamoorthy, W. Webb // The Fibbonachi Quarterly. – 2015. – 1(53). –24–34
4. Шнайер Б. Прикладная криптография: протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си: пер. с англ / Б. Шнайер – М.: «Триумф», 2002. – 820 с.
5. Лысенко И. В. Модели реализации принципа диверсности в несимметричной криптографии / И. В. Лысенко // Системи управління, навігації і зв’язку. – К.: ЦНДІ НіУ, 2012. – Вип. 1(21). Том 2. – C. 206–208..
6. Лысенко И. В. Модели обеспечения конфиденциальности сообщений средствами криптографии на основе принципа диверсности / И. В. Лысенко, Д. А. Филиппов // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС. – 2006. – Вип. 2(51). – С. 76–80.
7. Жуков А. Криптосистемы со встроенными лазейками / А. Жуков // BYTE. –2007. – №2. – С.45–51
8. Саломаа А. Криптография с открытым ключом: пер. с англ. / А. Саломаа – М.: Мир, 1995. – 318 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Lysenko I.V. Модель криптоперетворення даних за схемою задачі про рюкзак на основі принципу диверсностi / I.V. Lysenko, R.S. Nos // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 83-86. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.083.
Розділ
Інформаційні технології