ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ НА ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ

  • N. V. Lukova-Chuiko
  • A. P. Musienko
  • M. O. Koval
Ключові слова: функціональна стійкість, інформаційна система, мережі Петрі, DDoS-атака

Анотація

В роботі показано, що інформаційна система має, як правило, складну динамічну структуру, тому можливе використанням мереж Петрі з метою створення моделей виявлення та блокування зовнішніх впливів (DDoS-атак). Дані моделі засновані на описі структури інформаційної системи, на яку здійснюється вплив даною атакою, та процесів зміни станів цієї системи. Створені моделі виявлення та блокування DDoS-атак, які описують за допомогою мереж Петрі процес аналізу вхідного трафіку на предмет наявності даного типу атак, процес виявлення джерел шкідливого трафіку та їх подальшого блокування, що надає можливість для створення відповідних алгоритмів. Побудовані моделі дозволяють підвищити рівень функціональної стійкості інформаційних систем. Під функціональною стійкістю інформаційної системи розуміється властивість системи перебувати в стані працездатності, тобто виконувати необхідні функції протягом заданого інтервалу часу або наробітки в умовах відмов складових частин через зовнішні і внутрішні фактори.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Додонов А.Г. Введение в теорию живучести вычислительных систем / А.Г. Додонов, М.Г. Кузнецова, Е.С. Горбачик; Отв. ред. Гуляев В.А.; АН УССР. Ин-т пробл. регистрации информации. – К.: Наукова думка, 1990. – 184 с.
2. Кравченко Ю.В. Функціональна стійкість – властивість складних технічних систем / Ю.В. Кравченко О.В. Барабаш // Збірник наукових праць. – К.: НАОУ, 2002. – Бюл. № 40. – С. 225-229.
3. Саланда І.П. Математична модель структури розгалуженої інфораційної мережі 5 покоління (5G) на основі випадкових графів / І.П. Саланда, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко, Н.В. Лукова-Чуйко // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2017. – Вип. 6 (46). – С. 118 – 121.
4. Саланда І.П. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж / І.П. Саланда, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2017. – Вип. 1 (41). – С. 122 – 126.
5. V.A. Mashkov, O.V. Barabash Self-checking and Self-diagnosis of Module Systems on the Principle of Walking
6. Diagnostic Kernel Engineering Simulation. – Amsterdam: OPA, 1998. Vol. 15. pp. 43-51.
7. Барабаш О.В. Методика накопичення діагностичної інформації в системах інтелектуального відеоконтролю / О.В. Барабаш, С.В. Бодров, А.П. Мусієнко Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава: ПНТУ, 2015. – Вип. 1 (33). – С. 118 – 121.
8. Барабаш О.В. Алгоритм самодіагностування технічного стану вузлів комутації інформаційних систем / О.В. Барабаш, Д.М. Обідін, А.П. Мусієнко // Сучасний захист інформації. – К.: № 2 – 2014. – С. 114- 121.
9. Лукова-Чуйко Н.В. Математична модель взаємовідносин загроз та комплексних систем захисту інформації / Н.В. Лукова-Чуйко // Вісник інженерної академії України. – № 3. – 2015 р. – С. 131-135.
10. Лукова-Чуйко Н.В. Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з'єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, Н.В. Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв'язку – № 2(42) – 2017. – С. 117 – 120.
11. Лукова-Чуйко Н.В. Метод прихованої передачі даних в інформаційних системах із застосуванням стеганографії / О.В. Барабаш, Н.В. Лукова-Чуйко, А.П. Мусієнко, А.О. Смірнов // Сучасний захист інформації: науковотехнічний журнал. – К.: ДУТ, 2017. – № 4. – С. 43 – 49.
12. Котов В.Е. Сети Петри / В.Е. Котов. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. – 158 с.
13. Лукова-Чуйко Н.В. Ефективність управління ресурсами e-learning в гіперконвергентному середовищі / Н.Г. Кучук, Н.В. Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Вип. 1 (47). – С. 123 – 126.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Lukova-Chuiko N.V. Використання мереж петрі для побудови моделі виявлення зовнішніх впливів на інформаційну систему / N.V. Lukova-Chuiko, A.P. Musienko, M.O. Koval // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 77-82. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.077.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)