МОДЕЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОГО ПАКУВАННЯ ПОДІБНИХ 3D ОБ’ЄКТІВ

  • A. M. Chugay
Ключові слова: гомотетичні багатогранники, пакування, метод phi-функцій, обертання, нелінійна оптимізація

Анотація

На основі phi-функції для двох опуклих багатогранників побудована математична модель задачі упакування гомотетичних багатогранників у прямому паралелепіпеді мінімального об’єму. Наведено деякі особливості побудованої математичної моделі, на підставі яких запропоновано підхід для побудови початкових припустимих точок, швидкий алгоритм пошуку локальних екстремумів і спрямований неповний перебір локальних мінімумів для отримання наближення до глобального мінімуму. Наведено числові приклади.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Korte A.C.J. Random packing of digitized particles / A.C.J Korte, H.J.H. Brouwers //Powder Technology. –2013. – №233. – P. 319-324.
2. Wang Y. 3D image segmentation for analysis of multisize particles in a packed particle bed / Wang Y., Lin C.L., Miller J.D.// Powder Technology. –.2016. 301, pp. 160– 168.
3. Liu X. HAPE3D-a new constructive algorithm for the 3D irregular packing problem/ Liu X., Liu J., Cao A. // Frontiers Inf Technol Electronic Eng. – 2015. – № 16. – pp. 380-390.
4. Bennell J. The geometry of nesting problems: A tutorial / J.Bennell, J. Oliveira // European Journal of Operational Research. – 2008. – 184. – P. 397-415.
5. Stoyan Y. Mathematical modeling of the interaction of non-oriented convex polytopes/ Stoyan Y., Chugay A. // Cybernetics and System Analises. – 2012. – №48. pp. 837– 845.
6. Stoyan Y. Optimized object packings using quasi-phifunctions // Stoyan Y.G., Romanova T., Pankratov A., Chugay A. – Springer Optimization and Its Applications. Volume 105, – 2015, pp. 265-293.
7. Grebennik I.V. Packing n-dimensional parallelepipeds with the feasibility of changing their orthogonal orientation in an n-dimensional parallelepiped/ Grebennik, I.V.,Pankratov, A.V.,Chugay, A.M.,Baranov // Cybernetics and Systems Analysis. – 46(5). – 2010, pp. 793- 802.
8. Стоян Ю.Г. Построение свободной от радикалов Φ-функции для шара и неориентированного многогранника / Стоян Ю.Г., Чугай А.М. // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. 2011. № 12. с.35-40.
9. Pankratov A.V. Optimal packing of convex polytopes using quasi-phi-functions/ A.V. Pankratov, T.E. Romanova, A.M. Chugay // Проблемы машиностроения. – 2015. –Т. 18, № 2. – С. 55-65.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Chugay A.M. Моделювання щільного пакування подібних 3d об’єктів / A.M. Chugay // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 55-58. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.055.
Розділ
Математичні моделі та методи