МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОМУТАЦІЇ В ЗАСОБАХ З ПОВНОЗВ’ЯЗНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ В МЕРЕЖАХ АСУ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

  • S. O. Oberemok
Ключові слова: пакет, буферизація, фільтрація, мультиплексування, комутації пакетів, АСУ повітряним рухом, повнозв’язна топологія, буфер, вихідний порт, вхідний порт, максимальне завантаження

Анотація

Запропонована модель комутації яка дозволяє оцінити пропускну здатність вузлів розподіленої мережі автоматизованої системи управління повітряним рухом. Запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування засобів комутації. В результаті моделювання отримані залежності середнього часу комутації від ймовірності мультиплексування пакетів при різних коефіцієнтах і ймовірності буферизації.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Соломатин А.В. Методы коммутации в вычислительных сетях / А.В. Соломатин // Информационные системы. – Х.: НАНУ, ПАНИ, ХВУ. – 2002.- Вып. 1(2). – С.42-47.
2. Мизин М.Н. Сети комутации пакетов / Н.А. Мизин, В.А. Богатырев. – М.: Радио и связь, 2000. – 408с.
3. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера / В.П. Сигорский – К.: Техника 2000. – 765с.
4. Дружинин В.В. Системотехника / В.В. Дружинин, Д.С. Конторов. – М.: Радио и связь, 1985. – 200 с.
5. Зайченко Ю. П., Гонта Ю. В. Структурная оптимизация сетей ЭВМ. – К.: Техника, 1986. – 168 с.
6. Пасечников И. И. Геометрическое совмещение пространств состояний каналов связи и путевых потоков в информационных сетях // Труды 3-й международной научно-технической конференции «Кибернетика и технологии XXI века». – Воронеж, 2002. – С. 367-379.
7. ITU – T Recommendation Y.1540, IP Packet Transfer and Availability Performance parameters. December 2002.
8. Lee G. M. A survey of multipath routing for traffic engineering // Proc. of LNCS 3391. Springer- Verlag. - 2015. - Vol. 4. - P. 635-661.
9. Tahilramani K. H., Weiss A., Kanwar S., Kalya- Naraman S., Gandhi. A. BANANAS: An evolutionary framework for explicit and multipath routing in the internet // Proc. ACM SIGCOMM Workshop on Future Directions in Network Architecture. Karlsruhe. - 2013. – P. 277-288.
10. EUROCONTROL Standard document for radar data exchange. Part 2a Transmission of monoradar data target reports. SUR.ET1.ST05.2000- STD 02a-01. Edition 1.1,2012
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Oberemok S.O. Математична модель процесу комутації в засобах з повнозв’язною топологією в мережах асу повітряним рухом / S.O. Oberemok // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 44-47. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.044.
Розділ
Математичні моделі та методи