АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MLAT В АЕРОПОРТАХ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

  • A. V. Fedorov
  • D. V. Golovnyak
  • V. А. Andrievskii
  • S. І. Kutsmus
  • Yu. Yu. Galagovets
Ключові слова: радіолокаційна станція, MLAT, джерела інформації, повітряна обстановка, залежне спостереження, незалежне спостереження, контроль повітряного простору, координати

Анотація

Проведений аналіз досвіду використання системи MLAT в аеропортах світу та сучасних тенденцій розвитку радіолокаційних засобів, що використовуються в системі контролю повітряного простору. Ефективність використання технології MLAT проведено на прикладі системи встановленої в аеропорту Жуляни (м. Київ). Дослідження можливостей системи здійснено за допомогою моделювання роботи реальної MLAT-системи при визначенні точності координат повітряних об’єктів в зоні відповідальності аеропорту при роботі системи в пасивному режимі, без використання функції вимірювання дальності цілі, активному режимі та при відмові одного з приймачів. Визначені існуючі проблеми контролю повітряного простору в аеропортах та запропоновані варіанти їх вирішення.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Мультилатераційні системи спостереження повітряного руху. Навчальний посібник. Під загальною редакцією Яковлєва О.І. – К.: ДПОПР України, 2010-192 с.
2. Зайцев, Д.В. Многопозиционные радиолокационные системы / Д.В. Зайцев. - М.: Радиотехника, 2007. – 114 с.
3. Fewell M. P. Area of common overlap of three circles / M. P. Fewell// Maritime operations divisions defences science and technology organization. – 2006. – Р. 1–30.
4. Li J. MIMO Radar Signal Processing / Edited by Jian Li and Petre Stoica – New Jersey : John Wiley & Sons Inc., 2009. – 448 p.
5. Лещенко С.П., Колеснік О.М., Бейліс Л.В., Грицаєнко С.А. Шляхи створення єдиної картини повітряної обстановки для виявлення загрозливих і кризових ситуацій в повітрі. Новітні технології — для захисту повітряного простору: Тези допов. 13 наук. конф. Харк. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба (Харків 12–13 квіт. 2017). Х.: ХНУПС, 2017. С. 204.
6. Surveillance Transition Scenario for German Airspace. Results of the DFS ADS-B Study Group. DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. Heribert Lafferton, Dr. Roland Mallwitz. January 31, 2007.
7. WAM Safety Study & Surveillance Generic Safety. Eurocontrol. Bob Darby. November 9, 2007.
8. Гонца Д.І. Використання складних широкосмугових сигналів у системі мультиратерації MLAT [Електронний ресурс] / ДонНТУ. – Режим доступу: URL: http://masters.donntu.org/2014/frt/gontsa/diss/indexu.htm – 10.10.2017.
9. Свид І.В. Синтез структури інформаційного забезпечення споживачів інформаційними системами спостереження повітряного простору / І.В. Свид, А.І. Обод // Збірник наукових праць ХУПС. – Х.: ХУПС, 2015. – Вип. 2 (43). – С. 67–70.
10. Обод І.І. Інформаційна модель систем спостереження повітряного простору / І.І. Обод, О.О. Стрельницький, В.А. Андрусевич. – Х.: ХНУРЕ, 2015. – 270 с.
11. Multilateration: Radar’s Replacement? Avionics. Callan James. April, 2007. Pages 30-34.
12. ”RTCA DO-260B. Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) and Traffic Information Services – Broadcast (TIS-B)” // [Standards] / RTCA, Inc – [Washington, 2009].
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Fedorov A.V. Аналіз ефективності використання системи mlat в аеропортах для контролю повітряного простору / A.V. Fedorov, D.V. Golovnyak, AndrievskiiV.А., KutsmusS.І., Yu.Yu. Galagovets // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 30-33. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.030.
Розділ
Управління в складних системах